(17.00 hodin)
(pokračuje Jarošová)

Ráda bych, pane ministře, znala váš jasný postoj coby ministra zahraničí k této situaci. Myslím si, že Česká republika by neměla před tímto válečným zločinem zavírat oči a měla by se postavit na stranu utlačovaných odsouzením této agrese. Petenti v petici požadují odsouzení této vojenské agrese, odsouzení užití zakázané vojenské munice, odvolání a vyhoštění velvyslanců Turecka a Ázerbájdžánu a vydání podnětu k vyloučení Turecka z NATO. A já bych chtěla vědět, jak se stavíte k těmto požadavkům petentů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tuto interpelaci. Pan ministr je nepřítomen a odpoví na ni v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

A nyní prosím pana poslance Stanislava Blahu, který bude interpelovat nepřítomného ministra Brabce ve věci mrtvé Bečvy. Pokud zde pan poslanec není, tak tato interpelace propadá. Dále by měl interpelovat pan poslanec Nacher ve věci zákroku policie na Staroměstském náměstí, ale ten také není přítomen. Takže pan poslanec Janda ve věci akreditace sportovních instruktorů, ale toho také nevidím. Takže pokud zde není, i tato interpelace propadá. Pan poslanec Lipavský svou následující interpelaci stáhl.

Takže nyní paní poslankyně Krutáková bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci účinnosti odpadového balíčku. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, moje interpelace bude velmi stručná a krátká. Právě se v Senátu projednává odpadový balíček, který by měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2021. Vzhledem k celé řadě nevyjasněných a ministerstvem nezodpovězených dotazů z řad obcí a odpadových firem ke skutečnosti, že dosud nejsou ministerstvem vydány příslušné prováděcí předpisy a nová legislativa by měla začít platit již za 49 dnů, se ptám, zda podpoříte návrh senátorů na posunutí účinnosti zákona o jeden rok, tedy k 1. 1. 2022. Všichni bychom tak získali dostatek času k osvojení nových povinností a pravidel v odpadovém hospodářství, které budou touto novou legislativou nastaveny. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr v souladu s jednacím řádem odpoví na tuto vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

A nyní prosím paní poslankyni Matušovskou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Havlíčka ve věci investice do železniční infrastruktury. Prosím.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, v letošním roce je pro investice na železnice alokována úplně ta nejvyšší částka za období existence České republiky. Je zřejmé, že investice do železniční infrastruktury jsou namístě a je potřebné v tomto i v dalších letech pokračovat. Věřím, že schválený zákon o urychlení výstavby liniových staveb pomůže a příprava staveb se tak reálně zrychlí.

V plánu investiční výstavby na rok 2020 je možné se dočíst, že máme aktuálně více než 300 staveb v přípravě. Jedná se o stavby v hodnotách od řádu milionů až po několik miliard korun. Zjednodušeně řečeno máme na každých přibližně 30 kilometrů kolejí připravovanou jednu investiční stavbu. Do tohoto počtu 300 staveb nejsou zahrnuty další práce, a to opravné.

Proto se vás, pane ministře, ptám, zda považujete toto číslo za adekvátní. Nejsou kapacity projektových firem díky tomu přetížené a nejsou proto připravovány nedodělky, které se musí následně za další nemalé peníze opravovat? Jako příklad můžeme uvést přípravu rychlého spojení ve směru na Drážďany, kdy Správa železnic odmítla převzít dílo a raději ukončila smluvní vztah. Dle mého názoru obdobná situace následně nastává i při výběru zhotovitele resp. při plánování délky výstavby, kdy nedostačující kapacity zhotovitelů prodlužují délku výstavby, a prodlužují tak omezení, které dopadá nejen na cestující, ale také na dopravce. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr v souladu s jednacím řádem odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

A nyní pan poslanec Jiránek bude interpelovat pana ministra Blatného ve věci rozdílu mezi malými obchody a řetězci. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den. Pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem člen hospodářského výboru a podvýboru pro podnikání a vzhledem k tomu mi často píší podnikatelé. Za poslední týden mi přišlo přes 150 dotazů od podnikatelů, kteří provozují malé obchody. Nechápou, proč oni musí mít zavřeno a dostávat se tak do finančních problémů, a přitom se stejné zboží, které by mohli prodávat oni, prodává v otevřených velkých obchodních řetězcích. Posílají mi fotky, na kterých ukazují, jak jsou zákazníci v obchodních řetězcích nahuštěni, a to jak při nakupování, tak u pokladen. A ptají se: V čem je můj krámek s deseti zákazníky za hodinu epidemiologicky nebezpečnější? Jaká čísla dokazují, že v mém krámku se lidé nakazí s větší pravděpodobností? Nebylo by naopak lepší rozprostřít lidi do více obchodů, než je koncentrovat v řetězcích?

Svoji interpelaci podávám, protože nevím, co jim mám odpovídat. Speciálně když se dnes dozvěděli, že otevírat před Vánoci se plánuje, ale pořád není jasné, kdy přesně možné otevření přijde. Jejich nervy jsou zcela logicky na pochodu. Konstruktivně vás tedy prosím, zda byste to mohl vysvětlit a snad tím i trochu zmírnit atmosféru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedo, dámy a pánové. Pane poslanče, děkuji za tento nesmírně potřebný a zásadní dotaz, který si určitě všichni uvědomujeme, včetně mě. Já k tomu podotknu, že aktuální účinná opatření vlády, která omezují maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v daných provozovnách, v principu nerozlišují a ani v minulosti nerozlišovala podle velikosti obchodu. Jedinou výjimkou jsou nákupní centra nad 5 tisíc metrů čtverečních, kde jsou uzavřena stravovací zařízení. Stejně tak nerozlišují tato opatření mezi řetězci a ostatními běžnými obchody. Co ale rozlišují a co je rozhodujícím kritériem pro to, zda bude provozovna zahrnuta mezi výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, je typ nabízeného zboží nebo služeb, přičemž pouze ty typy provozoven, u kterých bylo shledáno, že zachování jejich chodu je nezbytné, což jsou prodejny potravin, lékárny, prodejny hygienického zboží apod., jsou vyjmenovány taxativně v tom nařízení, anebo je nevhodné je zavřít z jiných důvodů, což jsou třeba prodejny pro domácí zvířata apod., byly mezi výjimky zahrnuty. Problém je totiž někde jinde. Problém je v tom, že v případě velkých řetězců v té prodejně potravin se prodává i všechno ostatní. Není v moci vlády a asi ani nikoho jiného udělat ten rozdíl a říct: tuto část oddělení supermarkety zavřou a tuto nechají otevřenou. Takovou pravomoc zkrátka nemáme.

Úplně rozumím nespokojenosti těch, kteří mají podobné provozovny a nemohou je provozovat, protože v nich zároveň neprodávají např. potraviny, na druhou stranu i ty nejmenší obchůdky s potravinami zůstaly otevřené. To je moje jediná odpověď. A i v tom plánovaném systému opatření, který bude zítra představen, není rozdíl mezi řetězci a maloobchodem nebo mezi obchodními centry a maloobchodem. Ale dopředu říkám, že tomuto rozdílu se nevyhneme ani v tomto novém opatření, protože je prostě dán tím, jak jsou velká obchodní centra, potažmo řetězce, jak je nazýváte, koncipovány. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující dotaz. Takže v tom případě prosím pana poslance Bendla, který bude pana ministra interpelovat ve věci anticovid opatření. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vláda se rozhodla v rámci anticovid opatření uzavřít a zakázat nedělní prodeje, zároveň se také rozhodla zúžit počet úředních hodin na jednotlivých úřadech, což ve svém důsledku způsobuje mnohonásobně větší koncentraci lidí na úřadech, kde si musí ze zákona vyřídit spoustu věcí, tedy vznikají fronty, lidé se koncentrují na jednom místě, a u zakázaného obchodování nebo prodeje nedělního vzniká totéž.

Řekněte mi, pane ministře, aspoň některé opravdu vážné argumenty, proč něco takového jste prosadili, zdali existují věcné argumenty (předsedající upozorňuje na čas), které toto ospravedlňují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP