(17.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, v současné době platný zákaz nedělního prodeje byl zakomponován do rámce protiepidemických opatření primárně z toho důvodu, že s ohledem na nepříznivý vývoj epidemické situace bylo žádoucí omezit kumulaci lidí a jejich mobilitu způsobem, který na druhou stranu nepovede k nějakému poškození nebo omezení chodu domácností a rodin. Úplně rozumím tomu, co říkáte. A tak jako na všechno, i na toto je řada protichůdných názorů a jeden budou zastávat ti, jejichž slova jste zde zcela oprávněně prezentoval. Jsem schopen vám doložit řadu protichůdných stanovisek. To, co nás k tomu vedlo, je situace, kdy jakékoliv snížení mobility je prokazatelně tím, co snižuje riziko kontaktu, a tudíž riziko šíření epidemie. Jinými slovy, jestliže půjdete do obchodu každý den, anebo tam jeden nebo dva dny nepůjdete, potom dojde ke snížení počtu kontaktů.

Máte samozřejmě pravdu, že to může vyvolávat kumulaci v ty dny, ve kterých je otevřeno, ale to je dáno spíš mentalitou lidí. Nejsme v takovém stavu, aby lidé museli jít nakoupit každý den, aby bylo ohroženo nějakým způsobem jejich živobytí nebo zásobování rodin a domácností. A pokud se týká úřadů, tak ten důvod je stejný. Zase ve snaze co nejvíc omezit další šíření viru a omezit mobilitu lidí, a tím pádem minimalizaci dopadů opatření na život společnosti, bylo přistoupeno i k redukci počtu úředních hodin.

Cest k jednomu cíli je vždy bezpočet. Vybrali jsme tady tuto a myslím si, že tak jako určitě najdete spoustu důvodů k tomu ji odmítat, tak najdeme spoustu důvodů a dat ji podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Musím se tedy přiznat, že mě odpověď absolutně neuspokojila. Mobilitu tím přeci nijak neovlivníme. Já jsem Středočech. Tady desítky tisíc lidí denně ráno opouštějí svá bydliště v době, kdy jsou obchody ještě zavřené, a přijíždějí domů v době, kdy obchody už jsou zavřené. Takže jediná šance, kdy mohou nakoupit, jsou soboty, neděle. Tím pádem se všichni potkají, protože nakoupit si musejí, všichni se potkají v sobotu v obchodních domech a využijí téhle jediné možnosti, protože nakoupit prostě musí, a tím pádem se tam potkávají s dalším počtem lidí. Totéž platí u úřadů. Pokud ti lidé ze zákona musí své záležitosti na úřadech vyřídit, pak zkrátka a dobře nejenom že tam jedou stejně, ale ještě tam stojí s ostatními a čekají hodiny na to, aby jejich záležitosti byly vyřízeny. (Upozornění na čas.) Já vás moc prosím, abyste zvážili zrušení tohoto opatření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr nemá zájem o reakci na doplňující dotaz. Dobře, v tom případě se posuneme dál.

Pan poslanec Kaňkovský by měl nyní interpelovat, ale ten není přítomen, takže to propadá. A posuneme se dál. Interpelovat bude paní poslankyně Kovářová nepřítomného ministra Havlíčka ve věci ČR montovna bez přidané hodnoty. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, vloni byla schválena novela zákona o investičních pobídkách, která měla podle slov vlády pomoci k většímu zastoupení výrobků s vyšší přidanou hodnotou v české ekonomice. Ekonomové i podnikatelé tomuto kroku fandili s nadějí, že přispěje k větší podpoře českých firem a zpřístupní pobídky pro malé a střední podniky díky zmírnění vstupních požadavků na investice, jak ostatně vláda deklarovala.

Jenže novela již platí déle než rok a za celou tuto dobu vláda schválila jen jednu jedinou pobídku, a to ještě s výhradami. Přitom v průběhu předchozích čtyř let bylo přiděleno každoročně minimálně 70 pobídek. Investiční pobídky jsou ovšem důležitým nástrojem pro podporu ekonomiky. Proto se lze domnívat, že právě nyní, v této pro českou ekonomiku složité době, by měla vláda ukázat vstřícnější tvář a více podpořit investiční pobídky právě směřující k vyšší přidané hodnotě, čímž může významně posílit ekonomiku v potřebných regionech.

Experti, ekonomové i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy vás žádají, abyste více využili možnost podpořit ekonomiku jednotlivých regionů za pomoci tohoto nástroje. Proto bych se vás ráda zeptala, zdali vláda nezvažuje do budoucna přehodnotit svůj přístup ke schvalování pobídek a zaujmout shovívavější postoj a směřovat právě tyto pobídky do firem, které budou přinášet vyšší přidanou hodnotu. Není pochyb o tom, že investice by měly být selektivní. Je ale otázkou, zdali jedna přiznaná pobídka je adekvátní a skutečně znamená tu slíbenou podporu českých firem. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Pan ministr na vaši interpelaci odpoví písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Profanta, který bude interpelovat nepřítomného ministra Hamáčka ve věci narušení šifrování ze strany státu. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane nepřítomný vicepremiére, právo šifrovat vychází z ústavního práva na soukromí. Je to velmi důležité v 21. století, zvláště teď v době pandemie, kdy se velká část našich životů přesouvá na internet. Proto máme v Ústavě právo na soukromí. Proto mě velmi rmoutí, že na výboru pro evropské záležitosti 4. listopadu byla vzata na vědomí výjimka z ePrivacy směrnice, aby poskytovatelé služeb typu WhatsApp a podobně prolamovali šifrování. To je zcela anachronické, jde to proti současné době. Chci se zeptat, jestli s tímto souhlasíte. Jestli si myslíte, že má být plošně narušováno soukromí uživatelů internetu.

Chtěl bych doplnit, že se nejedná o konkrétní případy. Že buďto šifrování funguje, je podloženo matematikou, anebo šifrování nefunguje. Je tam nějaký backdoor, nějaký master key nebo něco obdobného. Tyto dvě věci jsou neslučitelné. Není žádné šifrování, které může rozšifrovat stát nebo provozovatel. Je pouze šifrování, které buď je neprolomitelné, anebo je prolomitelné. Proto toto považuji za velké ohrožení soukromí a ptám se vás tedy na to, jestli s tímto přístupem souhlasíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan vicepremiér na vaši interpelaci odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat pana ministra Blatného ve věci otevření škol. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Vážený pane ministře, vzdělání budoucích generací by mělo být jednoznačně naší prioritou. Zavřené školy a jejich zavření je pro žáky velikým zásahem do ekonomického a soukromého života jejich rodin. Je to ohromný nápor na rodiče dětí a zejména na děti samé. Distanční výuka nedokáže plnohodnotně nahradit výuku prezenční. Žáci ztrácejí školní návyky, vznikají ohromné rozdíly mezi žáky nejenom podle škol, ale také podle tříd, a dokonce ve třídách samých. Pro budoucnost našich dětí je dlouhé zavření škol fatální. A my nesmíme, nesmíme jejich budoucnost obětovat.

Proto jsem interpeloval vašeho předchůdce, zda by nám sdělil data, podle kterých se rozhoduje o uzavření škol. On žádná data veřejnosti nesdělil. Já dnes velmi vítám, že se konečně otevřou školy pro první a druhé třídy. Ale chci se vás zeptat: Jaký je ten zásadní rozdíl mezi druhou a třetí třídou například? Nebo čtvrtou třídou nebo prvním ročníkem druhého stupně? Většina zemí totiž takto razantně školství neomezila, zejména pro děti do 12 let věku. A já se chci zeptat, o co se vaše rozhodnutí opírá, že zůstanou třeba ostatní třídy v prvním stupni zavřené. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP