(17.50 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já děkuji, pane předsedající. Já jsem na většinu těch dotazů dostal odpovědi, takže ta moje interpelace může být velice stručná. Bavím se teď o těch testech, o těch testech, které budou používány v domovech důchodců. Tak mě by zajímalo, jakou ty testy mají citlivost a přesnost, jestli ta data jsou někde jsou k sehnání, jestli bych je mohl dostat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji za dotaz. Tak konkrétně, zestručním i tu odpověď.

Byly vybrány antigenní testy na základě rešerše literatury, kde převládá tedy americký úřad pro kontrolu onemocnění, ale i další recentní články i v New England Journal of Medicine a v dalších periodikách, které prokazují, že při opakovaném používání antigenních testů se upřednostňuje rychlost těchto testů před naprostou senzitivitou. Rozdíly v testech mezi PCR a antigenními testy existují. Specifita je téměř stoprocentní, senzitivita udávaná výrobcem je sice nad 90 procent, v reálu se pohybuje mezi 70 a 80 procenty. A tohoto relativního nedostatku, nebo tento relativní nedostatek lze překlenout opakovaným prováděním těchto testů. Důvod je pro to i ten pětidenní interval, který je považován za maximální. Někteří dokonce doporučují čtyřdenní interval, ale to už by bylo ještě složitější logisticky.

A protože tady není možnost nakreslit křivku, tak jenom obecně řeknu, že PCR test, který se provádí třeba jednou za čtrnáct dní, se velice často může provést předtím, než je člověk infekční, a až potom, co je člověk infekční. Naopak jeho pozitivita, která může přetrvávat i řadu týdnů, může nemístně zatížit trasovací kapacity a nemusí přinést kýžený efekt. Jestliže jsou testy prováděny opakovaně antigenní metodou, potom s velkou pravděpodobností se trefíme do doby, kdy je pacient infekční, kdy bude zachycen a kdy to má tedy význam. Takže toto byl rozdíl v tom, nebo důvod toho, proč se vybraly antigenní testy, podobně jako se tomu dělo v řadě jiných zemí tady v těchto klastrech, které mají významnou promořenost. A nejenom že si myslíme, ale z těchto dat vychází i pravděpodobnost efektivity tohoto postupu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já chci jenom poděkovat za jasnou a vyčerpávající odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak v tom případě ještě stihneme jednu interpelaci. Paní poslankyně Richterová bude pana ministra Blatného interpelovat ve věci preventivního testování v sociálních službách, informování. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Už to tady hodně bylo probírané. Já zkusím úplně konkrétní otázky na věci, co mi ještě nejsou jasné. A sice který orgán, odbor, subjekt je odpovědný za tu koordinaci plošného preventivního testování. Zda je to vaše ministerstvo, MPSV, pojišťovny, kdo. Druhá. Jestli existuje strategický plán testování v institucích poskytující sociální péči. A pokud ano, tak by mě potěšilo poskytnutí. Potom jestli hodláte navázat návštěvy na ty negativní testy, nebo ne. A konečně, jestli máte jednotný dokument informovaného souhlasu s testováním. Ten jednotný dokument informovaného souhlasu by vlastně usnadnil poučování klientů z institucí poskytujících sociální péči a umožnil by i jaksi jednotnou kvalitu situací, když jsou lidé limitováni ve své orientaci, když jsou lidé s demencemi, s poruchou smyslového vnímání, aby byla zajištěna důstojnost při testování.

Tak tohle by byly moje konkrétní otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, děkuji za konkrétní otázky, konkrétně odpovím. V současné době jsem požádal laboratorní skupinu o update strategie testování. Ta by měla být k dispozici během příštího týdne. Toto bylo zadání do příští středy. Proč až do příští středy? Protože má být navázána právě na toho "psa" (PES), kterého představíme zítra.

Koordinace jednotlivých testování probíhá skrze centrální řídící tým a jeho jednotlivé struktury. V současné době se připravuje úprava žádanky ISIN tak, aby i ta jednotlivá nezdravotnická zařízení mohla přímo zadávat provedené testy do toho národního systému, čímž jednak budou mít okamžitě k dispozici výsledek a jednak my budeme mít informace o tom, zda test byl provedený a za jakých okolností. Takže koordinace jde skrz tady tohleto. Máte ale pravdu v tom, že je to někde mezi... Je potřeba sladit záležitosti mezi našim ministerstvem a Ministerstvem práce a sociálních věcí, kam část těch ústavů spadá. Vy sama víte, že část patří MPSV, část malá patří státu, jinak a část je soukromá, část je krajská, takže ta koordinace je o něco složitější, ale myslím si, že skrze tyto orgány fungovat bude.

A když i na webu Ministerstva zdravotnictví existují všechny dostupné informace, tak je potřeba říct, že jejich vyhledání může být o něco složitější, než bychom si přáli. Proto podnikl už včera tiskový odbor kroky k tomu, aby je speciálně prolinkoval na část toho covidového webu. Ale připravuje se v krátké době, a je za to zodpovědná hlavní hygienička a její odbor, jednoduchý algoritmus, nebo chcete-li manuál, pro tato zařízení, který bude obsahovat všechny tyto informace najednou, aby je nemusel nikdo nikde hledat a aby byly jasné, srozumitelné a stručné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má ještě možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já děkuji za ty odpovědi. Jenom se chci ujistit, že jsem to správně pochopila, pane ministře. Mluvil jste o manuálu, který má připravit paní hlavní hygienička. Já vím, že už nějaké právě i takové algoritmy ty domovy dostaly, ale na co jsem se ptala, byl ten dokument informovaného souhlasu s testováním. Protože to je něco jiného. Prostě ti klienti s tím mají souhlasit, ty domovy mají být vedeny k tomu, jak metodicky správně poučovat, mají to mít co nejvíce usnadněné. Takže mě vlastně zajímá, jak se toto řeší jak v těch standardních domovech, tak tam, kde jsou lidé s tou významnější omezeností smyslového vnímání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, V současné době se toto testování provádí tehdy, ve třech možných kategoriích. Buď, a to není případ, o kterém hovoříme, jestliže se člověk sám rozhodne toto podstoupit, nebo v případě, že to je nařízeno hygienickou stanicí, anebo jestli je to nařízeno usnesením vlády, tak jak se to stalo tady v těchto domovech. V tomto případě není potřeba, nebo není nutné vyžadovat informovaný souhlas k tomuto vyšetření. Tento informovaný souhlas není součástí těch doporučených postupů, proto se snažíme tu informaci poskytnout formou nějakého toho manuálu. Nejedná se jenom o vlastní algoritmus, který opravdu už byl před téměř deseti dny uvolněn a který říká, co se má kdy udělat, kdy se má udělat třeba konfirmace PCR apod., ale jedná se o nějakou kuchařku, která by měla popsat, jakým způsobem to provést, jak se chovat k těm klientům, a poskytnout zásadní informace. Ale nemá to úroveň informovaného souhlasu, protože to v tomto případě není vyžadováno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To bylo vše. A vzhledem k tomu, že je 17.58, již podle jednacího řádu není v tuto chvíli možné položit další interpelaci, takže já všem děkuji za účast. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní ministryni, že zde s námi vydrželi, děkuji všem poslancům. Projednávání tohoto bodu končí.

Než přeruším schůzi, tak vás ještě seznámím, že pokračovat budeme v pátek v devět hodin, kde jsou na pořadu třetí čtení, konkrétně body 358, 359, 360, 369, 395 a 396. Pokud bychom tyto body stihli projednat, tak po bloku třetích čtení v každém případě bude následovat blok informace Ministerstva životního prostředí ve věci Bečvy.

To je v tuto chvíli vše. Já vám děkuji. Přeji vám příjemnou cestu domů. Uvidíme se zítra. Přerušuji 62. schůzi do zítřka devíti hodin.

 

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP