(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 62. schůze. Všechny vás vítám.

Právě jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás o nové přihlášení, případně mi sdělte, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Já opět konstatuji, že ti poslanci, kteří nejsou přítomni dnešní jednací den, se považují za omluvené na základě dohody poslaneckých klubů. Stále jednáme v omezeném formátu.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 358 - tisk 886, 359 - tisk 834, 360 - tisk 898, 369 - tisk 986, 395 - tisk 575, 396 - tisk 576. Poté bychom pokračovali pevně zařazeným bodem 503. Dále bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, zákony ve druhém čtení.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody. Dále ještě dorazila omluva pana ministra zdravotnictví Jana Blatného, také z důvodu neodkladných pracovních povinností.

Nyní je prostor na případné vystoupení ke změně pořadu schůze. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v této části. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych přece jenom naposledy na této schůzi zkusil předřadit zákon o pedagogických pracovnících tak, aby se stihl projednat, a to variantně, buď za blok třetích čtení, nebo za bod k Bečvě. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Za blok třetích čtení a to druhé bylo? (Za Bečvu.) Takže za třetí čtení, případně alternativně za bod 503.

Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já přicházím opět s bodem Bečva, protože jsem přesvědčen, že to je natolik zásadní bod, že bychom mu měli věnovat dostatek času a nedávat ho na pátek odpoledne. Z toho důvodu navrhuji, aby bod týkající se informace ministra životního prostředí ohledně Bečvy byl zařazen dnes pevně na 12. hodinu, to znamená po třetích čteních, nejpozději ve 12 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, nebo ještě ráno, kolegyně, kolegové. My bychom ten bod jako ČSSD velmi rádi podpořili, také jsme ho podpořili už v úterý, tuším, když se hlasovalo o pevném zařazení na čas po třetích čteních, ale takto na 12. hodinu to prostě podpořit nemůžeme, protože tady máme jako ČSSD minimálně dvě priority. Tou jednou je náhradní výživné, kde očekáváme velkou diskusi. Tou druhou velkou prioritou je chráněný účet. Obáváme se, že pokud na 12. hodinu zařadíme tento bod, tak neuděláme ta třetí čtení. Já mám za to, že platí nebo že by měla platit ta původní - pokud to říkám správně - ta 14. hodina, a já tady rád budu o Bečvě diskutovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda ještě někdo v této fázi k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Zavolám kolegy z předsálí a vypořádáme se s návrhy, které před chvílí zazněly.

 

Nejprve tedy návrh pana poslance Ferjenčíka, abychom novelu zákona o pedagogických pracovnících zařadili nejdříve za body třetích čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 300, přihlášeno je 85, pro 11, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Druhé variantní pevné zařazení je za bod 503, tedy za Bečvu, ať si rozumíme.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 301, přihlášeno je 88, pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana předsedy Bartoška, abychom bod 503 týkající se Bečvy zařadili pevně na 12. hodinu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 302, přihlášeno je 89, pro 39, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s programem dnešní schůze a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

S náhradní kartou číslo 10 hlasuje paní poslankyně Mračková Vildumetzová.

 

Otevírám bod

 

358.
Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
/sněmovní tisk 886/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele - pan vicepremiér je pověřen vládou, aby vystoupil k tomuto návrhu zákona, já ho tedy poprosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zpravodajem garančního výboru, kterým je ústavně-právní výbor, je pan poslanec František Navrkal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 886/2, který byl doručen 21. října 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 886/4.

S přednostním právem pan předseda Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, byl otevřen zákon o evidenci skutečných majitelů. Hnutí SPD pro tento zákon chce a bude hlasovat, ale já nechápu, proč vláda pověřuje vicepremiéra Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy. My máme mnoho otázek na předkladatele tohoto zákona. Předkladatelem tohoto zákona je Ministerstvo spravedlnosti a ministryně Benešová, která nám tady chybí. Já myslím, že to je klasická ukázka toho, že ministři vlády prostě nechodí do práce. A tak jak už tady bylo mnohokrát zvykem, kdy jsme z opozice říkali, že jestliže předkládáte nějaký zákon, měl by tady být předkladatel, z toho důvodu navrhuji procedurální hlasování, abychom počkali na příchod předkladatele, to znamená za Ministerstvo spravedlnosti paní ministryně Benešové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP