(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 63. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Dnešního dne slaví narozeniny pan poslanec Řehounek a paní poslankyně Kozlová slaví významné životní jubileum. Gratulujeme. (Potlesk.)

Dále, aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 62 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 22. října tohoto roku elektronickou poštou.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Františka Kopřivu. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, tak jsem již svolal kolegy do sálu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro určení těchto ověřovatelů. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 1 této schůze je přihlášeno 103 poslanců a poslankyň, pro 100, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 63. schůze určili poslance Františka Kopřivu a poslankyni Janu Černochovou.

 

Sděluji, že do zahájení této schůze požádali o omluvení své nepřítomnosti tito poslanci a poslankyně: pan předseda Vondráček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Běhounek na základě dohody poslaneckých klubů, paní poslankyně Blažková bez udání důvodu, pan poslanec Černý ze zdravotních důvodů, pan poslanec Čižinský mezi 15. a 16. hodinou ze zdravotních důvodů, pan poslanec Faltýnek z rodinných důvodů, pan poslanec Feri mezi 15. hodinou a 16.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Grebeníček ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Hyťhová ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Jáč bez udání důvodů, paní poslankyně Kalátová z rodinných důvodů, pan poslanec Klaus ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Kozlová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Krutáková ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Majerová Zahradníková dle dohody poslaneckých klubů, paní poslankyně Matušovská ze zdravotních důvodů, pan poslanec Mihola ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Oborná ze zdravotních důvodů, pan poslanec Okleštěk ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ondráček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Podal ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pojezný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Rais z pracovních důvodů, pan poslanec Ratiborský ze zdravotních důvodů, pan poslanec Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Šlechtová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vácha ze zdravotních důvodů, pan poslanec Valenta ze zdravotních důvodů, pan poslanec Venhoda do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Votava ze zdravotních důvodů, pan poslanec Babiš z pracovních důvodů... pardon.

A z členů vlády se omluvili tito: pan poslanec a předseda vlády Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan poslanec a vicepremiér Jan Hamáček ze zdravotních důvodů, paní ministryně Maláčová do 16 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Prymula do 17 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Toman ze zdravotních důvodů.

Nyní přistoupíme k projednání pořadu 63. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodla Sněmovna pouze o návrhu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění. Rovněž tak nelze pořad rozšiřovat. Takže v tuto chvíli lze uplatnit pouze přednostní práva. Paní poslankyně Černochová se mi hlásila, ale to je až k té příští schůzi. Takže nyní, pokud nemá nikdo žádný návrh nebo nechce vystoupit k pořadu schůze, tak já znovu...(Hlásí se poslanec Kolovratník.) Pane poslanče, vy to také, předpokládám, chcete až k té 62. schůzi. Děkuji.

Takže nyní jsem svolal kolegy do sálu.

 

Prosím o klid a budeme hlasovat o návrhu pořadu tak, jak je předložen na pozvánce.

Takže já zahajuji hlasování číslo 2. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 2 je přihlášeno 126 poslanců a poslankyň, pro 114, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

A nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

 

1.
Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie
za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19
/sněmovní tisk 1063/

Předložený návrh uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova. A prosím o klid v sále. Máte slovo, pane ministře. (V sále hluk a neklid.)

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k projednání a ke schválení návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států NATO a Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19. Materiál schválila vláda dne 22. října, následně byl materiál projednán výborem pro obranu Poslanecké sněmovny, který svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas.

Jedná se o reakci na naléhavou potřebu našeho zdravotního systému. Čeští zdravotníci jsou často přetíženi -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu o větší klid. Já chápu, že přes ty roušky se hůře šeptá, nicméně projednáváme věc, která vyžaduje souhlas většiny obou komor, a to plné většiny. A myslím si, že by to mělo probíhat dostatečně důstojně, takže pokud potřebujete probrat něco jiného, prosím, přesuňte se mimo jednací sál. Prosím, pokračujte.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Jedná se tedy o reakci na naléhavou potřebu našeho zdravotního systému. Čeští zdravotníci jsou často přetíženi a vydávají se ze všech sil, aby se situaci podařilo zvládnout. Působení zahraničních zdravotníků bude představovat cennou pomoc a ulehčení v každodenním nasazení českého zdravotnického personálu.

Máme nabídku na pomoc 28 lékařů a zdravotníků ze Spojených států, jednáme o možném vyslání zdravotníků s Německem a rozbíhají se jednání s dalšími členskými státy NATO a EU, a to jak na bilaterální úrovni, tak i na úrovni obou organizací.

Chtěl bych zdůraznit, že zahraniční vojenští zdravotníci budou v České republice poskytovat zdravotní péči pod dohledem českých zdravotníků a beze zbraně. Chtěl bych zdůraznit, že se jedná čistě o zdravotnickou pomoc našim lékařům a sestrám od našich spojenců, a beru to jako veliké gesto a projev pomoci a solidarity. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP