(Schůze zahájena ve 12.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 68. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, všechny vás tradičně odhlásím.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 60 poslanců. Pozvánka nám byla rozeslána elektronickou poštou 13. listopadu.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Miroslava Kalouska a pana poslance Leo Luzara. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, budeme tedy hlasovat o ověřovatelích schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 76 poslanců, pro 74, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 68. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Miroslava Kalouska a pana poslance Leo Luzara.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 68. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a nelze rozšiřovat schválený program.

Než přistoupíme k hlasování, pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste podpořili program této schůze. Vím, že to je trošku, řekněme, žádost, které možná nebude vyhověno, protože nám bylo avizováno od hnutí ANO, že nepodpoří program protikorupční schůze. Ale přesto si myslím, že by bylo dobré si připomenout, proč je tato záležitost důležitá a proč si úsilí o snižování korupce ve státě zaslouží pozornost Poslanecké sněmovny.

Vycházím z dokumentu (ukazuje), který je jediným programem, který potřebujete. Teď, nebo nikdy. Je to program hnutí ANO, který jednoznačně slibuje, že v oblasti justice novým zákonem zaručíme státním zástupcům nezávislost na politicích a zavedeme specializovaný elitní útvar pro stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality. Závazek přijmout novelu zákona o státním zastupitelství obsahuje také programové prohlášení vlády. Když budeme pokračovat v obsahu tohoto programu, tak se dovíme, že stejnou pozici najdeme i ohledně soudců. Do výběru soudců a státní správy soudů zavedeme změnou zákona o soudech a soudců jasná pravidla.

Obě tyto zásady jsou provedené v návrzích, které jsou v programu mimořádné schůze, kterou teď předkládáme. Je to novela zákona o státním zastupitelství, kterou vláda nepředložila. Ačkoli paní ministryně Benešová slíbila, že tuto novelu předloží do června 2019, a tento svůj slib splnila, předložila ji na vládu, ale návrh novely zákona o státním zastupitelství nebyl předsedou vlády Andrejem Babišem zařazen na program vlády. A proč? Protože se vládě se nepodařilo přesvědčit ani vlastní radu pro boj proti korupci. Takže ta neodhlasovala návrh, který připravovalo Ministerstvo spravedlnosti, a do dnešního dne zde nemáme připravenou a v Poslanecké sněmovně předloženou vládní novelu zákona o státním zastupitelství. Víc jak rok už čekáme na to, než vláda splní tento svůj slib, který má v programovém prohlášení, který mělo hnutí ANO ve svém volebním programu. A doteď tady ten návrh není.

Totéž se týká zákona o výběru soudců ve státní správě. Ten návrh zákona tady leží. Je ve druhém čtení, ale pořád se nemůžeme a nemůžeme dostat na jeho projednání. Dneska máme jedinečnou možnost, abychom toto stihli. A všichni víme, že se nám velmi krátí období, kdy je potřeba se těmito návrhy zákonů zabývat, jinak spadnou na konci volebního období pod stůl.

Ještě jsem chtěl připomenout z programu hnutí ANO z roku 2017, se kterým uspělo ve volbách a získalo silný mandát a post premiéra, jednu větu. "Pokud se budeme podílet na vládě, budeme průběžně jednat s opozičními stranami, nebudeme a priori odmítat návrhy zákonů opozice, vždy je posoudíme a budeme se jimi zabývat." Máme tady tři zákony o státním zastupitelství. Ty novely, které měla předložit vláda, ale nepředložila je. Jeden z nich pochází ze Senátu Parlamentu České republiky. A přesto nám bylo avizováno, že program protikorupční schůze nebude schválen. Místo toho si ANO svolá vlastní protikorupční schůzi a na té návrh zákona o státním zastupitelství pravděpodobně nebude, protože vláda ho nepřipravila a nepředložila. (V sále je velmi hlučno.)

Samozřejmě jsme dostali i různé žádosti. Protikorupční iniciativy kritizují postoj a požadují, aby se probírala protikorupční problematika na jednání Poslanecké sněmovny. A nejde jenom o českou občanskou společnost, jako je třeba Rekonstrukce státu, která poslala všem předsedům klubů žádost, aby projednali ty body, které jsou navrženy, ale jde i o mezinárodní, nebo mezivládní organizaci GRECO, která funguje na půdorysu Rady Evropy. Je to skupina, protikorupční skupina Rady Evropy. GRECO samozřejmě projednávalo, jakým způsobem se Česko staví ke korupci, a dospělo k velmi nelichotivým závěrům. Ze 14 doporučení, které GRECO doporučilo v souvislosti s členy parlamentu, soudci a státními zástupci, což je téma čtvrtého hodnoticího kola GRECO, Česká republika splnila pouze jedno doporučení a to se týkalo zejména etického kodexu pro státní zástupce, který státní zástupci vydali. A ve spoustě ostatních, asi v polovině z nich, nebylo splněno vůbec nic. Takže Česká republika... (Odmlka pro hluk. Obrací se k předsedajícímu: Prosím, aby byl...)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP