(12.10 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji, pane předsedající. Takže Česká republika sedm doporučení nesplnila vůbec a sedm doporučení splnila částečně. To se tedy píše ve shrnutí od Rekonstrukce státu a my máme stejná data od našich analytiků, takže si myslím, že je celkem jasně podloženo, že Česká republika neplní náležitě ta doporučení od GRECO.

Myslím, že to je dost zvláštní, protože občané považují korupci za nejzávažnější problém dlouhodobě. Podle průzkumu CVVM z dubna 2019 česká společnost vnímá korupci jako nejzávažnější současný problém. Mluvím o dlouhodobých problémech samozřejmě, máme tady koronavirovou krizi, to je asi každému jasné. A když se podíváme na ten výzkum CVVM, tak řešení korupce považuje za velmi naléhavé 59 %, to je podstatně víc, než je to třeba u hospodářské kriminality, přistěhovalectví, zdravotnictví a bezpečnosti občanů, sociálních jistot atd. Samozřejmě jak říkám, ta situace je modifikovaná koronavirovou krizí, ale z dlouhodobého hlediska 59 % za velmi naléhavé, 31 % za docela naléhavé, tj. dohromady 90 % lidí si myslí, že bychom měli v této oblasti přidat. Myslím si, že to jsou určitě i voliči ANO. A ten navržený postup, že z toho vyřízneme ty státní zástupce, nepovede k zamýšlenému zlepšení a nepovede k naplnění doporučení GRECO.

Podíval bych se teď trochu podrobněji na ta doporučení, protože podle organizace GRECO byla v roce 2019 Česká republika nejhorší ze 42 zemí v plnění doporučení té protikorupční skupiny. Takže pod vedením současné vlády jsme se dostali na nejhorší hodnocení. A není to jenom GRECO, není to jenom Rekonstrukce státu, nejsou to jenom tyto iniciativy, ale můžeme to pozorovat i v jiných žebříčcích. Například index vnímání korupce. Česká republika se v roce 2019 propadla v mezinárodním hodnocení. Podle průzkumu FRA Česká republika a Slovensko nejvíce v celé EU tolerují korupci veřejných činitelů a úředníků.

Takže myslím si, že všechna tato zjištění jsou poměrně závažná a měla by vést k tomu, že se budeme zabývat tím programem, tak jak byl navržen.

Pokud jde o tu hodnoticí zprávu ze čtvrtého kola skupiny GRECO, tak GRECO ostře kritizovalo Českou republiku tak, že v roce 2019 skupina GRECO došla k závěru, že Česká republika nesplnila uspokojivě či uspokojivým způsobem žádné ze 14 doporučení, která obsahovala hodnoticí zpráva čtvrtého kola. Sedm doporučení bylo splněno částečně a zbývajících sedm doporučení zůstává nesplněno. - To je tedy přímo citace z toho dokumentu, který GRECO zveřejnilo. A stejně tak v roce 2020 GRECO dospělo (k tomu), že Česká republika je v mezinárodním srovnání na posledním místě ze 42 hodnocených zemí.

Ta problematika samozřejmě zahrnuje i regulaci lobbingu. Pokud vím, tak tam se nám zatím nepodařilo dosáhnout uspokojivé shody v relevantní většině v Poslanecké sněmovně, a byl bych rád, kdyby se nám to podařilo. A v tomto ohledu vítám i tu iniciativu pana předsedy Vondráčka.

Další téma je transparentní výběr soudců. To je problematika, která je právě řešena sněmovním tiskem 630, druhé čtení, který se navrhuje probrat na dnešní protikorupční schůzi. A pak je tam problematika objektivního jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců, což je záležitost, kterou se navrhuje probrat v rámci sněmovních tisků 524, 569 a 476. Já už jsem avizoval, že pokud budou schváleny ty návrhy v prvním čtení ke státním zástupcům, tak my jsme připraveni převzít to užitečné, co připravila paní ministryně Benešová ohledně výběrových řízení na státní zástupce, a začlenit to v rámci pozměňovacích návrhů do těch tisků, protože zatím to nevypadá, že by se za ten rok a čtvrt podařilo ten návrh zákona projednat na vládě.

No a pak je tady problematika střetu zájmů, to je sněmovní tisk 956. Tam nám hrozí, že se vypne registr, ve kterém jsou uložena majetková přiznání politiků a dalších představitelů. To je věc, kde je potřeba rychle reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu. Je potřeba se komplexně zabývat rozhodnutími Ústavního soudu, který rozhodoval v nějakých záležitostech střetu zájmů a ohledně toho, že je v souladu s Ústavou současná regulace vlastnictví médií a související problematika. Takže to je třetí bod té schůze.

A v posledním bodu schůze bychom se měli věnovat vysvětlení vlády, proč se nedaří plnit ta doporučení skupiny GRECO. Měli bychom se věnovat problematice Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde je navržena reforma, která ale opět nebyla předložena do Poslanecké sněmovny. Měli bychom se věnovat dalším návrhům zákonů, které vláda slíbila představit, a nepředstavila, jako je zákon o ochraně oznamovatelů korupce, kde předseda vlády na tomto místě v rámci interpelací říkal, že to je jeho osobní prioritou, aby byl schválen zákon na ochranu oznamovatelů korupce. A do dnešního dne Ministerstvo spravedlnosti ani vláda návrh zákona nepředložily.

Nechci, aby to vyznělo negativně. Některé věci se podařilo posunout i díky tomu tlaku, který jsme vyvinuli, např. rejstřík evidence skutečných majitelů, který jsme tady projednávali včera. Máme zabrzděný návrh na rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, tam se čeká na Senát. Podařilo se nám v tomto volebním období i s podporou ANO a ČSSD prosadit informační příkaz, podařilo se nám schválit zákon o odborných nominacích do dozorčích rad. Takže některé drobné posuny tam nastaly, ale nejsou to vesměs věci, které by byly předmětem sledování té protikorupční skupiny GRECO. Takže myslím, že v rámci té schůze bude dostatečný prostor pro to, aby vláda představila pokrok v boji s korupcí. Bude moci vysvětlit, budeme moci posunout návrhy zákonů, které jsou potřeba, tak, aby nespadly pod stůl v tomto volebním období. Já si dovoluji připomenout - toto je jediný program, který potřebujete, teď, nebo nikdy. (Ukazuje.) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, pak jsou přihlášeni s přednostním právem Marek Výborný za klub a pan místopředseda Vojtěch Pikal a pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výrazně stručněji než můj předřečník vystoupím k programu této schůze. Rozdělil bych své vystoupení do tří částí.

V první části bych chtěl poděkovat Pirátské straně za to, že zařadila vládní návrh novely zákona o soudech a soudcích. Vážíme si toho, stejně jako oni máme zájem na projednání tohoto tisku a jsem si jistý, že k jeho projednání dojde.

V druhé části bych chtěl upozornit na určitou dvojkolejnost toho, co se děje ve věci protikorupčních opatření. Minulý týden se odehrála videokonference za účasti zástupců našeho hnutí, platformy Rekonstrukce státu a příslušných osob, které mají co mluvit do legislativního procesu. A my jsme se dohodli, že 10. prosince bude svolána mimořádná schůze takzvaně na podpisy. Ty podpisy jsou v tuto chvíli shromážděny na klubu hnutí ANO a 10. prosince bude mimořádná schůze na téma protikorupční opatření. My do té doby 3. prosince zvládneme ještě pracovní skupinu předsedy Poslanecké sněmovny na téma lobbing, kde se v tuto chvíli připravuje komplexní pozměňovací návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP