(12.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

No a poslední věc z pozice předsedy. Ano, Pirátská strana se na nás, na hnutí ANO, obrátila. Obrátila, ale něco jiného je se domluvit a něco jiného se obrátit. Prostě jsou to dva termíny. My se nehádáme, ale když se chcete domluvit, tak se prostě musí domluvit obě strany a musí proběhnout nějaká shoda na tom, že některý den bude ta schůze. Já jako předseda Poslanecké sněmovny, když mi přijde žádost o mimořádnou schůzi, tak jsem v podstatě velmi limitovaný, do deseti dnů tu schůzi musím svolat a každý poslanec má právo, aby tu pozvánku obdržel pět dní předem, takže mi zbývá pět dní na to, abych ji svolal. Produktem této mé časové tísně je, že jsme za dva dny teď měli sedm schůzí. A já nemohu jinak jako předseda Poslanecké sněmovny. Proto si myslím, že bude víc klidu, když to probereme toho 10. 12. než teď.

Já jsem ještě trošku respektoval to, že na grémiu, a to mi také určitě potvrdí předsedové, jsme se několikrát bavili, že přece jenom nežijeme ve standardních časech, že ta situace je mimořádná, a opoziční kluby vystupovaly v tom smyslu, že bychom opravdu jako Sněmovna měli řešit jenom to, co souvisí s covidovou krizí, jenom ty nezbytné věci, a potom případně to, co musí mít účinnost od 1. 1. Já jsem to respektoval. Proto jsem stanovil i po konzultaci s Rekonstrukcí státu termín 10. 12. Já myslím, že to zvládneme.

Děkuji za pochopení a děkuji za budoucí spolupráci. Chci být strašně smírný, chci být hodný, chci prostě na té protikorupční agendě spolupracovat i s Pirátskou stranou. Děkuji za pozornost. Ale program nepodpořím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Jakub Michálek se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já si vážím vystoupení pana Vondráčka, byť tedy nepodpoří program protikorupční schůze, kterou předložila opozice a kterou jsme teda nabídli k tomu, aby se k ní připojilo ANO, ale svolají si vlastní protikorupční schůzi, na které už teda nebude problematika státních zástupců. Nicméně si myslím, že by tady měl vystoupit někdo z vlády, asi paní ministryně spravedlnosti, aby se vyjádřila k tomu bodu státních zástupců, jak to vlastně je. A pokud to předložila a skutečně jí to nechtějí zařadit na vládu, tak by tady měl vystoupit někdo z vedení vlády, vidím, že tady je místopředseda vlády - předseda vlády, bojovník proti korupci, když je protikorupční schůze, tak tady zrovna není. Ale je tady místopředseda vlády, tak by nám mohl vysvětlit, proč to nechtějí paní ministryni Benešové zařadit na program jednání vlády a kdy to tam bude zařazené, co má být splněno atd. Protože to je důležitá věc, která by se skutečně vyjasnit měla.

Já jsem se v této věci obrátil i na vicepremiéra Hamáčka, který se taky zasazoval o to, aby nedocházelo k extenzi vlivu Ministerstva spravedlnosti na vnitřní struktury státního zastupitelství a tím pádem i k určité nadměrné politizaci v rámci státního zastupitelství. Takže mě by zajímalo, jak se staví ČSSD k tomu, že tady dochází k neplnění programového prohlášení vlády, kdy návrh novely zákona o státním zastupitelství, k jehož předložení se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení, zatím Poslanecké sněmovně předložen nebyl.

A pokud jde o to, co říkal pan předseda Vondráček, že těch bodů je moc, tak připomínám, že ty návrhy zákona o státním zastupitelství, které jsou tam tři, měly sloučenou rozpravu, to znamená, nedocházelo by tam podle mě k nějakým průtahům. Bylo tam jedno druhé čtení, které by mohlo být velmi rychlé, a v rámci toho jsme mohli prosadit nejenom průhledné obsazování postů v soudnictví, ale také jsme tam mohli načíst návrh, který by zavedl zveřejňování té judikatury tak, aby každý soudce byl v podstatě odpovědný veřejnosti, aby byla publikována jeho činnost aspoň vůči veřejnosti, aby se každý mohl podívat na rozsudky, samozřejmě anonymizované, a učinit si vlastní závěry o kvalitě toho soudního rozhodování a aby to bylo použitelné pro praxi, která z těch rozhodnutí vychází. Logicky, když se třeba sestavují sbírky judikatury, tak aby se s tím ti právníci mohli seznámit. Protože dneska řada těch precedentních rozhodnutí není k dispozici, podávají se kvůli tomu stošestky, dokonce se říká, že někteří prodávají ta rozhodnutí agenturám, které to sbírají a to je skutečně nežádoucí. Mělo by to být tak, že to bude v nějaké státní sbírce.

Tak tohle je další věc, která by přispěla k tomu, že by se zprůhlednilo právní prostředí, protože by ta precedentní, skoro si troufnu říct normotvorná rozhodnutí soudů i na nižších instancích, která uspěla v rámci dalšího přezkumu, byla k dispozici veřejnosti. To by pomohlo zprůhlednění právního prostředí. Tak to je vlastně moje žádost na ČSSD, jestli se k tomu zvládnou vyjádřit, nebo jestli to byla jenom taková stanoviska a výkřiky do médií.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tedy znovu připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu budeme rozhodovat o pořadu schůze uvedeném v žádosti. Nyní budeme hlasovat. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, všechny jsem vás odhlásil na základě žádosti. Přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami.

 

Na hlasování jsme připraveni, hlasujeme o pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 2 přihlášeno 87 poslanců, pro 34, proti nikdo. Návrh nebyl schválen a pořad schůze tedy také nebyl schválen.

 

Pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Tak až si bude příště někdo stěžovat na to, že nefungují státní zástupci, tak si prosím vzpomeňte na to dnešní hlasování, kdy jsme ten systém mohli nastavit jasně a transparentně, zavést tam výběrová řízení, funkční období a všechny tyto záležitosti, ale protože se odkládá zákon o státním zastupitelství, tak to zůstává zabetonované tak, jak to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na pět minut. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů se potom vrátíme k přerušenému bodu z 67. schůze. Takže jednání bude pokračovat ve 12.52 hodin.

 

(Schůze skončila ve 12.47 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP