(8.20 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Také se změnila rétorika pana premiéra. Rétorika z léta, kdy tvrdil, že se nic neděje a virus zásadně oslabuje. Nyní už nešlo lidem tajit pravdu, zemřelo již přes 6 tisíc osob, z toho valná většina za měsíce září, říjen a listopad. Obětovali jsme tedy z velké míry opět naši ekonomiku, ekonomiku firem, rodin a jednotlivců, abychom už podruhé oddálili kolaps českého zdravotnictví, kdy na vrcholu bylo v nemocnicích přes 8 tisíc osob s koronavirem. V přímém přenosu teď sledujeme neskutečné nasazení zdravotníků, kteří bojují o život takřka každého pacienta. Ne nadarmo tento boj nazýváme bojem v první linii, a jak bohužel víme, tak někteří z nich v této první linii i zemřeli. Obětoval je tedy Andrej Babiš, který podcenil v srpnu návrat koronaviru. Jinak ten Andrej Babiš, který se zároveň pasoval do role šéfa Rady vlády pro zdravotní rizika. A protože se země dostala do této zoufalé situace, opět nám nezbývá, než se ptát na zcela kruciální otázky týkající se celé společnosti.

Já nyní položím ty otázky, budou se týkat jak zdravotnictví, tak ekonomických dopadů na firmy, podnikatele a rodiny.

Nyní tedy otázky z oblasti zdravotnictví. Já bych se chtěl zeptat, doufám, že odpověď na to dostanu, zdali už má vláda aktualizovaný pandemický plán po téměř devíti měsících od začátku krize. Přepracovali jste jej, abyste podle něj mohli postupovat? Já tím nemyslím tabulku a systém PES, která řeší, kdy budou jaká opatření. Myslím tím plnohodnotný pandemický plán, podle kterého by se mělo postupovat.

Druhá otázka. Vyřešili jste kompenzaci za karanténní opatření? Lidé, kteří jsou v maloobchodu, mohou během zimy skončit v karanténě i několikrát. Finančně je to natolik poškodí, že si to prostě nemohou dovolit, a tak se nechají zapírat. Připravili jste program také pro jejich ekonomickou podporu? Protože jen včasná a dostatečně finančně saturovaná karanténa nám umožní ten boj vyhrát a lidé se jí nebudou z ekonomických důvodů vyhýbat.

Třetí otázka. Kolik přesně dokážete denně trasovat, jaké je to číslo? Pokud nyní hodláte rozvolnit, a to zde zaznělo, jednotlivá opatření, musíte i říct, na jakých číslech jste schopni držet epidemii pod kontrolou.

Čtvrtá otázka. Posílili jste pracoviště na odběr a vyhodnocení PCR testů? Nemyslím v tuto chvíli antigenní testy, u nichž je pravděpodobnost zhruba 70 % spolehlivosti. Myslím tím vybudování masivní PCR testovací základny, a to po celé České republice, tak aby bylo ve všech krajích možné během 24 hodin protestovat každého, pokud to bude zapotřebí.

Pan ministr Blatný, a to je moje pátá otázka, včera na výboru pro zdravotnictví uvedl, že jedním z důvodů pro prodloužení nouzového stavu je možnost centrálního řízení hygienických stanic, protože stále panuje rozdílný stav připravenosti jednotlivých krajských hygienických stanic. Ale ministerstvo mělo od března spoustu času, aby si přijetím zákona v legislativní nouzi koordinaci těch krajských hygienických stanic zajistilo. To máme teď suplovat tedy nouzovým stavem?

Kromě dopadů na zdraví lidí tu ale čelíme obrovskému dopadu nezvládnuté pandemie na ekonomiku malých firem, s. r. o., podnikatelů i domácností. Pojďme se tedy zaměřit na tu ekonomickou otázku, neboť trvající lockdown dopadá na práci a ekonomickou stabilitu obrovského množství lidí. A jsou to právě tito lidé, kteří zažívají reálnou existenční krizi. Co jsme udělali, nebo co vláda udělala směrem k OSVČ, víme. Z jedné ruky jim tady vláda dává pomoc, nebo hovoří o tom, zhruba 15 tisíc měsíčně, a druhou rukou jim 5 tisíc bere. To je trochu zvláštní pomoc. Mě zarazilo vyjádření paní ministryně financí Schillerové, že na tom nehodlá nic měnit.

Zásadním požadavkem Pirátů je odpuštění povinných odvodů zasaženým OSVČ, a pokud to stát nezvládá administrovat, tak všem OSVČ. Přece pokud v jednom systému vidím, že někdo s žádostí uspěl a požádal si, zároveň i vidím, že tento člověk by mohl být na základě této žádosti oproštěn od placení záloh. Kompenzační bonus, který byl na podzim znovu spuštěn v mírně odlišných, a řekněme si na rovinu, přísnějších podmínkách, je z důvodu zachování povinných odvodů fakticky krácen o celou třetinu. Takže ne 15, ale 10 tisíc.

Přestože byla v minulém týdnu spuštěna matice systému PES, tak trvá, nevím, zda záměrně, diskriminace maloobchodu, tedy malých a středních podnikatelů, proti velkým řetězcům. Není snad nutné připomínat socioekonomickou důležitost živnostníků a zdravého stavu malých a středních podnikatelů v regionu. Podporujeme a mnohokrát jsme upozornili na nutnost zrovnoprávnění malých obchodníků s velkými, a to již od té jarní vlny.

Velké množství specificky zaměřených podpor nasvědčuje tomu, že jsou výsledkem určitých lobbistických snah. Plošná podpora tvořená především neměnnými částkami pak není schopna reflektovat odlišné postavení jednotlivých typů podnikatelů, respektive jejich specifickou situaci. Uvedu příklad: bonus v kombinaci s COVID - Nájemné zcela pomíjí fixní náklady podnikatelů, kteří splácejí hypotéky. Příklady dobře nastavených plošných podpor můžeme hledat třeba v Nizozemí, kde je hrazena poměrná část fixních nákladů, dále příspěvek na živobytí, případně část příjmu, část ušlého zisku. Taková podpora daleko lépe reaguje na individuální postavení jednotlivých podnikatelů a na jejich životní situace.

Nelze nepřipomenout i věci, kterými se nyní Sněmovna zabývá. V souvislosti s nyní probíhající krizí je nutné upozornit na rizika, která jsou spojena se zamýšlenou změnou zdanění práce. Pokud skutečně dojde ke změnám zdanění práce přijetím poslaneckého návrhu pana v této roli poslance Babiše, který není promítnut do státního rozpočtu, a rozpočty obcí a krajů přijdou o značnou část svých příjmů, s vysokou pravděpodobností osekají investice, což dále ohrozí rychlé řešení ekonomické krize, protože to dopadne na podnikatele v regionu, kteří na řešení pro města a kraje pracují.

S Piráty s velkým znepokojením sledujeme horšící se ekonomickou situaci napříč obyvatelstvem. Zejména upozorňujeme na zhoršující se pozici samoživitelů a samoživitelek. V čase prohlubující se ekonomické krize budou zaměstnanci pracující na dohody nebo agenturní zaměstnanci opět jedni z nejvíce ohrožených.

Já tedy znovu apeluji na předvídatelnost ekonomických opatření, na spravedlivou a dostatečnou podporu všem zasaženým subjektům a skupinám a na funkční řešení nutná pro zvládnutí koronavirové pandemie, to je testování, trasování a ochrana těch zranitelných skupin. Pokud tato vláda není schopna garantovat bezpečí rizikových skupin občanů praktickými kroky na straně jedné a spravedlnost v rozložení dopadů na občany na straně druhé, k čemu nám tedy je ten nouzový stav?

My jsme požadovali jasné vyhodnocení jednotlivých opatření na vývoj šíření viru v ČR. Nedostali jsme ho. Já jsem včera psal dopis panu premiérovi Andrejovi Babišovi, zkontroloval jsem několikrát svoji datovou schránku, jestli aspoň ty základní odpovědi dostanu, dostal jsem odpověď, že to není v kompetenci vlády, ať se dotážu na Ministerstvu zdravotnictví.

My jsme požadovali řízení a hlavně boj s pandemií pomocí dat. To se také příliš neděje, viz vyjádření pana ministra Havlíčka, kdy jeden den začnou platit nějaké podmínky, a už se řeší to, že se opět v těch supermarketech tedy ty podmínky budou měnit.

Jinak mě trošku překvapilo vyjádření, já teď trošku odbočím, že nejde vyřešit to, aby se v supermarketech prodávaly pouze komodity, na které ta opatření platí. Samozřejmě že to lze. Existuje taková věc, říká se tomu oddělovací páska, tu takhle natáhnete kolem těch regálů, kde se prodávají věci, které nejsou potraviny, nejsou drogerie, tak jak to mají v zahraničí, a prostě se ty věci neprodávají. Ta likvidace toho malého podnikání, kde vlastně všechno suplují obchodní řetězce, kde se kvůli tomu kumulují lidé, je podle mě buďto alibismus, nebo čistý záměr. Takže faktická likvidace maloobchodu přes naše výrazné snahy i z první vlny teď dosahuje svého vrcholu. Evidentně, a možná tady zazní dneska něco, co tento můj poznatek vyvrátí, evidentně se s tím nic dělat nebude a vláda nehodlá zrovnoprávnit maloobchod s podnikatelským segmentem velkých řetězců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP