(8.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám bod

 

1.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s prodloužením doby nouzového stavu

K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 6799, a já poprosím předsedu vlády Andreje Babiše, aby se ujal slova a návrh nám uvedl.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den všem, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji dnes před vás jménem vlády s žádostí o prodloužení nouzového stavu, který vláda vyhlásila usnesením číslo 957 ze dne 30. září 2020, nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR. Tento nouzový stav byl potom prodloužen dne 30. října rozhodnutím Poslanecké sněmovny do 20. listopadu. Dnes vláda předstupuje znovu před Poslaneckou sněmovnu s novou žádostí o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, tzn. do 20. prosince.

Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu především proto, že chce dosáhnout rozhodujícího obratu v boji s koronavirovou epidemií. Je nesporné, že jsme od 30. října, kdy jsme žádali o první prodloužení nouzového stavu, již dosáhli určitého úspěchu. Poslední data o tempu růstu nových případů nákazy koronavirem svědčí o zlepšení situace. Je evidentní, že klesají denní počty nakažených oproti počtu nakažených z doby před měsícem. Jsme přesvědčeni, že je to výsledek opatření, která vláda přijala jak na samotném začátku, tedy na počátku října, tak dalšího zpřísnění opatření, která byla přijímána kontinuálně v dalších týdnech. Vláda v uplynulých dnech také přijala konkrétní plán, jak postupovat při rozvolňování opatření, tzv. PES, protiepidemický systém. O tom určitě bude podrobně mluvit pan ministr zdravotnictví, který taky popíše aktuální situaci.

Já bych chtěl znovu apelovat na nás, na občany České republiky, že chápu, že současná omezení nejsou nikomu příjemná a že všichni již vyhlížejí dobu, kdy se budou moci věnovat svým aktivitám jako obvykle. Ale taková situace ještě nenastala a v nejbližších měsících pravděpodobně ani nenastane. Ten virus tu s námi bude ještě hodně dlouho, a pokud nebudeme ochotni respektovat jeho existenci a nebezpečí, znovu může nastat situace, kdy budeme znovu čelit rozvoji nákazy v rozměrech, které můžou extrémně zatížit náš celý zdravotní sytém.

Právě zdravotnictví, které zejména teď na podzim pracuje na hranici svých možností, potřebuje oddech. Pro všechny zdravotníky je současná situace mimořádně stresující, vysilující. Denně zápasí o lidské životy, a bohužel ne vždy se jejich úsilí setká s úspěchem. Potřebujeme ve zdravotnictví uvolnit kapacity i na ostatní naléhavou zdravotní péči, to je taky velmi důležité, a já myslím, že Ministerstvo zdravotnictví to má taky v plánu v nejbližších dnech, doufám.

Samozřejmě řešení je vakcína. My na tom intenzivně pracujeme. Připravuje se očkovací plán.

Dnes ve všech okolních zemích počty nakažených znovu rostou tempem srovnatelným s tím, co jsme zažili u nás. Sousední Rakousko přijalo v těchto dnech mimořádně tvrdá opatření. Zákaz vycházení po celý den kromě cest do práce, na nákup či k lékaři. Uzavření obchodů, restaurací, služeb atd. Rakouský ministr zdravotnictví při vyhlášení těchto opatření dokonce uvedl, že se inspirovali českou zkušeností, kdy tvrdý lockdown přinesl výsledky. S odstupem času můžeme říci, že jsme tehdy vykročili správným směrem a že máme první výsledky. Povedlo se nám ve spolupráci s občany překonat největší nápor viru a zastavit jeho růst. Možná jsme tuto první bitvu vyhráli, ale do konečného vítězství nad virem je ještě strašně daleko.

Vláda schválila plán, jak budeme postupovat při uvolňování. V průběhu příštích 30 dnů, na které chceme prodloužit nouzový stav, uděláme některá uvolnění, tak jak to odpovídá schválený systém, protiepidemický systém. Budeme však postupovat zodpovědně a přitom musíme být připraveni reagovat na případnou změnu situace.

Rád bych znovu zdůraznil, abychom nepodléhali falešné představě, že už je vše za námi. Mysleme na to, že jsou před námi předvánoční nákupy, Vánoce, a že chceme tyto svátky oslavit v rodinném kruhu. Proto očekávám, že budeme i nadále dodržovat všechna opatření a že nebudeme organizovat žádné vánoční večírky a podobné akce. Apeluji proto i při této příležitosti na občanskou zodpovědnost, na ohleduplnost, na solidaritu. Začněme, prosím, více spolupracovat, protože bez spolupráce se všemi občany nic z toho, co navrhujeme, co všichni potřebujeme, nebude dobře fungovat. Naše osobní zodpovědnost za ostatní spoluobčany je obrovská.

S ohledem na výše uvedené vláda žádá podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu do 20. prosince 2002. Děkuji za pozornost a vaše pochopení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane premiére. Než otevřu rozpravu, připomínám, že podle § 109m odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu při zkráceném jednání o návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu se projednání ve výborech nekoná, nelze v rozpravě uplatňovat faktické poznámky. Poslanec může v rozpravě vystoupit nejvýše dvakrát a sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Nyní tedy otevírám rozpravu a mám zde několik přihlášek ještě před zahájením schůze s přednostním právem. Jako první přišla přihláška pana předsedy Bartoše, poté pan předseda Rakušan, poté pan místopředseda Okamura a poté si přeje vystoupit se stanoviskem klubu pan poslanec Ondráček. Ptám se, zda by byl souhlas s tím, že by ministr zdravotnictví vystoupil jako první v rozpravě. Jestli s tím budou souhlasit všichni zúčastnění, ono to dává nějaký smysl.

Tak pane ministře, prosím, máte slovo. Poté pan předseda Bartoš. Je to v pořádku? Děkuji za pochopení.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, pane ministře. Jestli tedy klub Pirátů trvá na tom, že vaše přednostní bude - trváte. Tak jestli ostatní souhlasí, tak by vystoupil pan Bartoš, poté by vystoupil pan ministr. A už jste strhl lavinu, takže všichni trvají s přednostním právem, že vystoupí. Já nevím, jestli by nebylo fakt lepší napřed nechat vystoupit ministra zdravotnictví. Respektuji parlament, přátelé. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené kolegyně, kolegové, vládo, vážení občané, rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu je věc naprosto zásadní pro budoucnost této země. Omezení našich základních práv a svobod, které má každý z nás jako občan ČR, musí být totiž vždy velmi dobře odůvodněno a vysvětleno.

Co má být hlavním cílem vládou zaváděných opatření? Zabránit třetí vlně a zároveň ekonomickému kolapsu této země. Najít rovnováhu mezi lockdownem a reálným fungováním země, a to potom, co tato vláda v září situaci kvůli snaze o volební zisk podcenila. Nechala situaci dojít až do momentu, kdy máme jedny z nejhorších čísel na světě, a zdravotnictví i sociální služby, a zejména lidé v nich, jsou na hranici svých možností.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat nejen lékařům a zdravotníkům za jejich práci, ale také všem těm, kteří do nemocnic a sociálních zařízení nastoupili při studiu nebo jako dobrovolníci z řad našich občanů.

Je tady poměrně hluk, ale zkusím to překřičet.

Za Piráty bych rád zmínil několik zásadních věcí. V září selhalo trasování kvůli kapacitě systému hygieny. Chyběli nám lidé a kapacity testovat, trasovat a izolovat, protože je někdo zapomněl posílit. Jak tomu bude nyní? V důsledku toho tak za ohromných nejen finančních, ale tentokrát i lidských obětí zavřel Andrej Babiš zemi. Omezil provozovny, maloobchod, ponechal otevřené jen velké obchodní řetězce. Zabránil dětem se prezenčně vzdělávat, zlikvidoval gastronomii i služby a vyhlásil zákaz vycházení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP