(10.00 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Proto mně připadá, že logika tady tohoto konkrétního požadavku je v tomto případě velmi pochybná, a to i když si spočítáme, a to jsem si musela trošku osvěžit, přiznávám se, jak se počítá plocha základní školy, že když máme dodržovat dvoumetrový rozestup, tak by vlastně při dodržení tady toho základního pravidla, které už nás od jara provází, které už asi málokdo zpochybní, které se dodržuje v celém světě, kde s covidem bojují, tak by znamenala plochu 3,14 metru na osobu. Může být mnohem víc zákazníku přímo v obchodech, rychle provést nákup, který potřebují, a mohli by zase odjet s nákupem domů, kdežto takhle dlouze čekají ve frontách, kde někdy ano, a někdy také ne, je ten dvoumetrový rozestup dodržen. Celá situace se tím významně zkomplikovává a logiku to nikomu nedává.

Navíc dle statistik, které byly zveřejněny, nejčastější prostředí, v němž ta nákaza probíhá, není ani při nákupech, ani při tom cestování, které já jsem zmínila, ale je to nejčastěji na pracovišti a doma. To je tedy ten největší podíl, kde to skutečně tvořilo desítky procent těch potvrzených přenosů nákazy. Takže k tomu, aby takovéhle opatření bylo přijímáno, nehovoří ani tato vaše čísla, tato fakta, která byla zveřejněna, která jsou dohledatelná, a tím spíš se nedivím maloobchodům a prodejcům, kteří dnes už od 22. října mají své obchody uzavřeny, že to vnímají jako velkou diskriminaci. Stejně tak to opatření, které ruší možnost prodeje v neděli, a tudíž nahání lidi do obchodů v těch zbývajících šesti dnech ještě více a neumožňuje ten rozptyl rozšířit, velkou logiku a velký smysl dle mého názoru nedává.

Proto vás také žádám, abyste tato konkrétní opatření ještě jednou zvážili a abyste případně urychleně přistoupili k jejich revizi a i v samotném PES, v tom systému, se tady zrovna na tyto konkrétní kolonky podívali a revidovali je.

Naše požadavky, abychom vůbec byli ochotni uvažovat o prodloužení nouzového stavu, vyplývají, a budou tedy součástí usnesení, z toho, co je teď nejakutnější řešit. Já jsem přesvědčena o tom, že celá řada lidí, a opakovaně to tady zdůrazňuji, kteří jsou ekonomicky postiženi situací, která probíhá, to znamená, je jim zakázáno vydělávat, dnes v podstatě opravdu balancuje na hraně ekonomického přežití a mnozí už do propasti spadli i vlivem toho, že pomoc, kterou poskytuje stát, je nesmírně pomalá. Ta jasná poučka už zjara měla být čím rychleji, tím lépe, a to se opět, ani teď na podzim, neděje.

Snažila jsem se získat aktuální informace o tom, kolik už bylo vyřízeno například kompenzačních bonusů, kolik lidí už jej získalo, a bohužel, při oslovení těch úřadů, které jsou za to zodpovědné, včetně ministerstva, jsme takovouto informaci s mými kolegy nebyli schopni od nich získat. Proto chci, abychom - jedno z těch usnesení, které dnes budeme přijímat, pevně doufám, že je podpoříte - od vlády získali do 1. prosince - a myslím si, že to je dostatečný časový horizont, máte dost času na to to zpracovat - přehled vládních kompenzací, včetně informace o průměrné délce vyřízení žádostí. A chci, abyste zároveň přijali veškerá potřebná opatření, aby délka administrace těchto kompenzací byla co nejkratší.

Píšou nám opravdu desítky, stovky zoufalých lidí denně, kteří žádnou pomoc stále ještě neviděli, ale od 22. října nemohli, nesměli, měli zakázáno vydělat byť jen korunu. I oni mají své děti, potřebují je živit, i oni mají své nájmy a hypotéky, a nemálo z nich musí samozřejmě nějakým způsobem řešit i náklady, fixní náklady svého podnikání. Ne všem je umožněno na to získat pomoc, protože ne všechny programy se na ně vztahují a častokrát se vylučují, použití jednoho nebo čerpání jednoho vylučuje čerpání druhého, takže ta nervozita a frustrace mezi lidmi den ode dne opravdu narůstá. A co to pak samozřejmě způsobí, tento nebezpečný koktejl, asi nemusím říkat. Tohle je jedna ze základních věcí.

Bohužel odešel ministr kultury, ale jeden z těch programů COVID - Kultura, konkrétně COVID - Kultura II, se také týká právě živnostníků a lidí, kteří jsou v kultuře zaměstnáni, kteří jsou častokrát už od jara, nebo pokud neměli sezónu zimní, tak možná už od minulého roku bez příjmů, a vyřizování těchto jejich žádostí, protože Ministerstvo kultury je jenom zpracovává a postupuje dál na Ministerstvo průmyslu a obchodu, stále ještě nebylo svým způsobem zahájeno, vyplácení těch podpor nebylo zahájeno. Je tam přezkum ÚOHSem, kterému málokdo rozumí. Mě by zajímalo, jestli dochází k tomu, aby se zrychlil tento proces, aby ÚOHS rozhodl co nejrychleji, v nějaké rozumné lhůtě, a těm lidem skutečně ta podpora začala být vyplácena. To je další z usnesení, které navrhnu, totiž požadavek, aby došlo k urychlení spuštění proplácení žádostí z COVID - Kultura II, které jste doposud vyplácet nezačali.

Dále budeme určitě požadovat jasný harmonogram, kterým bude vláda komunikovat, jak bude docházet k návratu dětí do škol. Myslím, že by ta informace měla být přehledná, a jak školám, tak i rodičům, samotným studentům a dětem tato informace velmi chybí, a vzdělání by pro nás mělo být na prvním místě.

Co se týče kompenzací lidem, kteří jsou nejvíc postiženi, ať už se jedná právě o kompenzační bonus, nebo jakékoli z těch programů, tak nestačí samy o sobě, pokud nepřijmeme, tak jako bylo na jaře umožněno, odpuštění odvodů. Už to tady zaznělo, ale pokud dáme někomu 15 tisíc a rovnou mu z toho jednu třetinu vezmeme, tak to velká pomoc není. Proto jeden z těch našich požadavků a jedno z těch usnesení bude, aby vláda předložila, a to v termínu do 3. prosince opět, Poslanecké sněmovně návrh, kterým se budou odpouštět odvody na zdravotní a sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné a také pro zaměstnance, kde byly vlastně takovýmto způsobem umožňovány na základě zákona 461/2020 Sb. (nároky?) na kompenzační bonus. Prostě chceme zkrátka a stručně obnovit to, co už platilo, protože jinak ti lidé příliš velkou pomoc ve skutečnosti nezískávají a nemají, z čeho ty odvody hradit. Tento požadavek je naprosto zásadní a myslím, že bychom si už měli přestat hrát na to, že nelze posoudit, jestli někdo na něj má, nebo nemá mít nárok. Ne všichni jsou postiženi současnou situací stejně, to je pravda, ale pokud někomu vzniká nárok na kompenzační bonus právě podle toho zmíněného zákona, tak automaticky by nemusel platit odvody. Jednoduché, prosté, snadno administrovatelné. Není prostor pro výmluvy. To je další z konkrétních požadavků, který rozhodně budeme dnes prosazovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP