(10.10 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

A už se dostávám k několika málo dalším, které se týkají oblasti zdravotnictví. Všichni teď upínají svůj zrak a své naděje k vakcínám, k tomu, že by mohlo dojít k očkování, ale je potřeba, aby byl na to stát dobře připraven a aby byl schopen je pak následně ve chvíli, kdy vakcína bude k dispozici, provést. Není to jednoduchý úkol, protože má-li být proočkována velká část populace, pan ministr uvádí, pokud se nepletu, 65 až 70 %, tak je to samozřejmě i velký logistický úkol a je nutné, aby už dnes vláda měla zpracovaný očkovací plán pro občany České republiky, který právě zohlední ty rizikové skupiny a ty skupiny, které mají být očkovány předčasně, a aby tento plán byl zveřejněn, a jakmile bude dostupnost vakcíny, tak se mohlo začít. Proto jedno z těch usnesení, které předložíme, se bude týkat právě i požadavku na tento konkrétní plán a už nyní by mohla být administrována registrace občanů, kteří budou mít o očkování proti COVID-19 zájem.

Na závěr mi dovolte, abych shrnula, že ve chvíli, kdy po nás je požadováno tak zásadní omezování práv lidí, které nouzový stav samozřejmě přináší, tak je také nutné vyhodnocovat opatření a nařízení, která platí. A tak jak k němu dochází v těchto vašich dokumentech, je to skutečně nedostatečné. Proto budu navrhovat, aby vláda minimálně den před koncem nouzového stavu předložila i zprávu nejenom o navrhovaném dalším postupu, ale i vyhodnocení všech dosavadních opatření. Skutečně vyhodnocení, nejenom konstatování, co platí, co je nařízeno, které ještě dost často není úplné nebo není pravdivé a aktuální. To je úplně základní věc, která může zlepšit schopnost zvládat epidemii a dostat ji pod kontrolu.

Dámy a pánové, TOP 09 podpoří v případě, že budou splněny všechny tyto podmínky do jedné, prodloužení nouzového stavu maximálně o dalších 14 dní, což by znamenalo, jestli dobře počítám, 4. 12. konec nouzového stavu a případné další řešení, jestli jej prodloužíme, nebo ne. Ale v té době bude zasedat Poslanecká sněmovna, a není tedy důvodu, abychom dnes dávali bianko šek vládě na 30 dní, zvláště ve chvíli, kdy vidíme, že sama není schopna si stát za celou řadou svých kroků, jeden ministr zpochybňuje kroky druhého a opatření často postrádají i bazální logiku.

Proto základem je dát věci do pořádku včetně takzvaného psa (PES), říci férově, jak se to má s predikcí nouzového stavu, na jak dlouho byste jej potřebovali, pokud vidíme vývoj epidemie, jak se má dnes, a také abyste byli schopni reflektovat realitu všech těch, kteří jsou velmi tíživě postiženi a kteří opravdu dnes z hlediska ekonomického přežití už jsou naprosto na hraně. U takových lidí, a není divu, je pak asi velmi těžké očekávat, že budou mít trpělivost s dodržováním všech těch opatření. Tak se ty věci prostě mají. A ani jim to nemůžeme mít moc za zlé, protože na jejich v tu chvíli základní misce vah hraje roli to, jestli uživí rodiny, jestli přežije jejich podnikání, čím se budou živit v dalších měsících a letech. Těm je potřeba zásadněji pomoci, než jak je činěno dnes. A zejména šlápnout na plyn právě v téhle oblasti, šlápnout na plyn tak, aby se jim pomohlo opravdu efektivně a rychle. Jinak to hrozí opravdu i velkými společenskými dopady, ze kterých se budeme vzpamatovávat mnohem déle než ze samotné epidemie. A to si, doufám, nikdo nepřejeme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla paní poslankyně Pekarová Adamová. Budeme pokračovat v diskusi vystoupením s přednostním právem pana předsedy Mariana Jurečky. Připraví se pan ministr Plaga. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, pane ministře zdravotnictví, kolegyně, kolegové, na úvod mimo téma této schůze tady chci říci, že - někteří jste to zaznamenali - se chci omluvit vůči svým kolegům a kolegyním tady ve Sněmovně za to, co se mi "podařilo" v pondělí večer, kdy jsem si nevědomky dal pivo u výdejního okna do kelímku. Kdybych to býval byl věděl, že tím porušuji vládní nařízení, a uvědomil si to, tak bych si to pivo nekupoval a rozhodně bych to nedával sám ani na sociální sítě, takže tímto se omlouvám. Mrzí mě to a budu se snažit vyvarovat podobných pochybení v budoucnu.

Nicméně teď k tomu, co nás čeká z hlediska projednávání této mimořádné schůze k prodloužení stavu nouze. Vláda přichází s návrhem o 30 dnů. Já musím říci, že na jedné straně oceňuji to, že tady na úvod kromě premiéra vystoupil ministr zdravotnictví, ale byl bych velmi rád, kdyby tady také byli schopni vystoupit ministr vnitra coby předseda Ústředního krizového štábu a minimálně také ministr průmyslu a obchodu a ministr školství, protože to jsou oblasti, které jsou velmi zasažené opatřeními, o kterých tady budeme jednat a které mají souvislost s prodloužením stavu nouze. Není to jenom názor můj, ale je to názor obrovského množství lidí, kteří se na nás obracejí z řad rodičů, z řad podnikatelů, z řad učitelů, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách. Tito všichni lidé by chtěli, abychom tady tlumočili jejich názory, postřehy, aby také na ně tito ministři, nejenom premiér a ministr zdravotnictví, reagovali a dali odpověď.

Já musím říct, že mě mrzí, že tady vlastně některé věci i na půdě Sněmovny proběhly před několika týdny či měsíci tak, jak probíhaly. Myslím si, že ta první vlna zaskočila nás úplně všechny. A tady nelze nikterak dramaticky vyčítat, že by vláda zásadně pochybila. Všichni se snažili dělat maximum možného v dané situaci. Ano, v některých momentech se to mohlo podařit lépe, ale myslím si, že kdyby tam byl kdokoliv ať už z řad jakékoliv strany, tak by se potýkal s podobnými problémy v rámci toho, že to bylo něco, co bylo nečekané, bylo to poprvé atd.

Nicméně když potom přišla situace v červenci a viděli jsme příběh OKD a Karvinska, tak tehdy tady na půdě Sněmovny nejenom že přicházely konkrétní náměty, podněty z toho, že nefunguje chytrá karanténa, nefunguje nám testování, trasování, ale bavili jsme se o tom, že je tady potřeba udělat bezpečnostní zákon, že je potřeba změnit věci legislativně a poučit se z toho. A tehdy také zaznívala slova i z úst pana premiéra o tom, že v žádném případě si tady žádnou druhou vlnu nemůžeme dovolit, nemůžeme si dovolit další zavření ekonomiky a společnosti, takzvaný lockdown, protože to prostě bude obrovský zásah nejenom do státního rozpočtu, ale do života této země s obrovskými dopady. A všichni jsme se snažili tady komunikovat to, abychom dokázali ta opatření nastavit tak, ať se z toho poučíme, ať neprojdeme další druhou vlnou. I to tady bylo probíráno na půdě Sněmovny v průběhu září.

Já jsem pana premiéra 8. září prosil, žádal, aby ustanovil Ústřední krizový štáb, za KDU-ČSL jsme nabízeli a nabízíme opakovaně lékaře poslance kolegu Víta Kaňkovského, který, myslím si, když byl v první vlně členem Utředního krizového štábu, za nás přicházel se spoustou důležitých podnětů, návrhů a opatření. Myslím si, že to bylo důležité i pro vzájemnou komunikaci, že v okamžiku, kdy v Ústředním krizovém štábu opoziční strany měly zastoupení, tak i my jsme daleko více byli vtaženi do toho, co se děje, proč se to děje, jaká jsou opatření, a měli jsme informace takříkajíc z první ruky. A to bohužel teď nenastalo a není to ani doteď. Já jsem oficiálně požádal pana ministra vnitra o to, aby vyhověl a aby přijal nominaci kolegy Víta Kaňkovského. Nemám na to do dnešních dnů odpověď. Myslím si, že to je škoda.

17. 9., když začala ta čísla v průběhu září dramaticky růst, tak mě mrzí, pane premiére, že jste nás tady tehdy takovým řekněme částečně arogantním způsobem poslal, ať jdeme řešit zahrádkářský zákon a neřešíme covid, že to řešíte vy a že ho řešíte dobře.

Myslím, že celá země zná vaše prohlášení, že jsme nejlepší v covidu, ale bohužel když se podíváme na ta čísla k dnešnímu dni, tak máme za sebou 6 740 úmrtí. Máme za sebou 475 284 případů potvrzené nákazy covid. A zaplať pánbůh máme také 367 574 uzdravených. A je to především zásluhou obrovského úsilí lidí, kteří pracují ve zdravotnických a sociálních službách a v posledních týdnech také díky velkému úsilí dobrovolníků, lidí, kteří se rozhodli nad rámec svých ostatních povinností pomoci přetíženému systému.

Prosím pěkně, neshazovat Sněmovnu, neshazovat opozici tím, že máme řešit zahrádkářský zákon, ale snažit se vnímat i to, že jsou tady strany - a KDU-ČSL se k tomu jednoznačně hlásí - které jsou připraveny pomoci přiložit ruku dílu nejenom v oblasti legislativní, ale třeba i v oblasti spolupráce a práce v rámci Ústředního krizového štábu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP