(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, pane ministře zdravotnictví, dovolím si přednést stanovisko sociálně demokratického klubu.

Oceňujeme nové hodnocení rizika šíření COVID-19 a jeho ústupu, tzv. PES. Pane ministře zdravotnictví, děkujeme za to. Oceňujeme princip opatrnějšího uvolňování a princip rychlejšího zpřísnění, bude-li COVID-19 sílit. Tento princip, který zohledňuje nový systém hodnocení PES, pokládáme za velmi přínosný a pokládáme ho také do budoucna za účinný z hlediska opatření, která v případě nouzového stavu budeme muset činit.

Je to COVID-19, který nás omezil v našich přirozených lidských kontaktech, v rodinném i pracovním životě, v těch nejcitlivějších okamžicích života, jako je odcházení člověka, svatby, pohřby, modlitby. COVID-19, který ochromil Evropu i celý svět, virus, který nebyl prvním ani posledním. Chci to tady připomenout zejména proto, že opravdu si nemyslím, že někdo v Poslanecké sněmovně myslí vážně, že COVID-19 snad způsobila vláda nebo že si s tímto virem nějak libujeme.

Historicky zmíním španělskou chřipku, ne abychom se báli, ale abychom si byli absolutně jistí, že stejně jako naši předchůdci, i my dokážeme znovu žít své normální životy a díky vědě a medicíně najít cestu z epidemie ven. Stane se to. Nebylo to a ani to nebude lehké, ani snadné, ani rychlé, ale stane se to. Epidemie skončí tak, jak skončily epidemie před COVID-19.

Nouzový stav znamená, že nouzově po nezbytnou dobu vláda může omezit shromažďování lidí, může nasazovat na pomoc ve zdravotní či sociální péči hasičské sbory, policii, armádu. Je-li to absolutně nezbytné, je tady také možnost využívat na nezbytnou dobu pracovní povinnost občanů. Zde se to děje především při zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociálních služeb, domovech pro seniory. Činí tak v nouzi a z nouze tváří v tvář COVID-19, který ohrožuje bezpečí a zdraví lidí. Nečiní tak s radostí, není to cíl, ale prostředek, jak mít znovu svou zemi, naše životy bez nouze, neomezené a plnohodnotné. Jak mít zemi i občany v bezpečí. Je to stav dočasný, který pomine. Sociální demokracie dělá vše pro to, aby to bylo co nejdříve, co nejdříve mít zemi a životy nás všech bez nouzového stavu.

Děkujeme všem lidem za neuvěřitelné úsilí zvládnout tuto bezprecedentní situaci, a to nejenom lidem v první linii v boji s COVID-19, zdravotníkům, lékařům, sociálním pracovníkům, nejen učitelům a učitelkám, ale úplně všem. Protože každému se změnil život v zaměstnání, v rodině, v podnikání, dá se říci, že každý o něco přišel nebo o něco přichází. Bohužel se zvyšuje i počet rodin, co přišly o to nejdražší, někoho blízkého, a to i přes neuvěřitelnou snahu lékařů a sester tomu zabránit.

Píšete nám o tom, že už nemáte sil tento stav dále snášet. Píšete, že jen část vašich dětí se může normálně učit ve škole, a ještě celý den v roušce, ač jde o malé děti. O omezení živností píšete, obavách ze ztráty bydlení, ekonomické situace, o tom, že jste se nemohli rozloučit se svými blízkými v nemocnici, protože jejich odcházení a COVID-19 překvapil i ošetřující lékaře. Ano, to je COVID-19. Ano, proto jsme v nouzi. Všechny tyto situace žijeme s vámi.

COVID-19 a nouzový stav se týká nás všech, celé země. Proto sociálně demokratický klub má tento postoj a bude prosazovat v dalších svých krocích tyto činy: Za prvé. Chceme bezpečný, chytrý a postupný návrat dětí do škol. Chceme bezplatné dobrovolné a systémové testování dospělých pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školách. Chceme zejména pro doposavad otevřené mateřské školy a speciální školy zajistit ochranné pomůcky. Chceme, aby žádné dítě nebylo opomenuto ve své vzdělávací cestě, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pečlivě přijímací zkoušky, závěrečné zkoušky i maturitní zkoušky pro rok 2021. Chceme systém vyrovnávání nerovností, které přirozeně vznikají, ne nějaký případ ad hoc, který bude látat vzdělávání toho kterého dítěte, ale systém, který zvedne republiku a národ, abychom v příštím roce zajistili, že budeme využívat maximálně školní družiny, vychovatele, vychovatelky, mládežnické organizace, domovy dětí a mládeže, sportovní kluby, turistické kluby, zkrátka všechny tyto organizace, aby v rámci neformální pedagogiky podpořily vyrovnání rozdílů, dohnání toho, co se nestihlo, zkrátka abychom všichni pomohli učitelům a učitelkám a rodičům situaci zvládnout, napravit a narovnat a aby všichni měli jistotu, že to tak zkrátka bude, že to je jistota a že to tak bude fungovat.

Chceme postupné stažení studentů z pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních. Lékaři a sestry se díky bohu již vracejí z karantén, postupně se obnovuje, pokud se to tak dá říct s COVID-19, běžný chod zdravotnických zařízeních. Pro vaši informaci, jsme jediná země v Evropě, která z hlediska pracovní povinnosti využila studenty. Dámy a pánové, já děkuji našim studentům a studentkám, že jak v případě vysokoškoláků, tak středoškoláků odvážně, vědomi si toho, jakou profesi studují, na jakou profesi se připravují, a v souladu s ní pomohli zdravotnickým zařízením, nám všem v hledání a zajištění dostatečné zdravotní péče. Skutečně si toho velice vážím. Přes to všechno se domnívám, že již se blíží situace, kdy bychom právě pracovní povinnost studentů a studentek měli utlumit a navrátit je tam, kam patří, to znamená do škol a ke vzdělávání.

Další věc, kterou samozřejmě chceme, je zajištění, s ohledem na to, že nouzový stav trvá již velmi dlouhou dobu, aby naši senioři a seniorky v sociálních zařízeních měli možnost, samozřejmě za splnění určitých epidemiologických opatření, jako to je v Německu, mít sociální kontakt se svými rodinami. Ministr zdravotnictví určitě potvrdí, že toto možné je, takové přístupy existují. Budeme usilovat o to, abychom to co nejrychleji zajistili.

Chceme také zajištění bezpečí zaměstnanců v nepřetržitých provozech, směnách, bezpečnost práce, ochranných pomůcek, cest do zaměstnání i ze zaměstnání. Tohle je každodenní realita každého zaměstnance, každé zaměstnankyně, chceme, aby toto fungovalo. Děkujeme těm zaměstnavatelům, kteří v tomto pomáhají již nyní. A ty, co případně ještě nepomáhají, prosíme, abychom společně toto dokázali.

Chceme znovuobnovení živností a malého podnikání za dosažitelných průběžných epidemiologických opatření. Věříme, že toto je možné. Nakonec pracujeme na řešení, a padlo to tady v diskusi, a budeme ho podporovat, abychom dosáhli schválení ústavních změn, které nám umožní zvládnout epidemii bez vyhlášení nouzového stavu, to znamená, abychom dosáhli určitých ústavních protiepidemiologických opatření, jako je to v Německu, abychom na tom nalezli shodu. Upozorňuji, že to bude na obou komorách Parlamentu, nebude to jednoduchá práce. A je to práce především pro nás, pro zákonodárce, abychom se na tomto dokázali shodnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP