(12.10 hodin)
(pokračuje Mihola)

Nevím o tom, že by to někdo někde nedodržoval, porušoval, nebo nerespektoval. Čili tohle může fungovat velice dobře a prakticky hned, abychom tady pak neřešili zas věci nad slunce jasné, že nemůžeme srovnávat malou kapli nebo malý kostelík a katedrálu, co se týká počtu lidí. Na tom někdy pak ta data troskotají, nebo ta suchá nařízení, která chápu, že nemůžou být docizelována třeba do úplně jednotlivých záležitostí. Ale tohle zrovna se vyřešit dá.

Anebo když víme, jak je potřeba větrat, jak je lepší být na čerstvém vzduchu než vevnitř a podobně, tak naprosto nechápu, jak právě náměstek Ministerstva zdravotnictví podle mých informací zavřel vlastně lesní kluby jako součást obecně spolků nebo omezení spolkové činnosti. A teď píší rodiče a jsou zmatení, že lesní mateřské školy fungují, což je pozitivní, že tam jsou děti pořád na vzduchu a naopak vydrží možná víc než děti v kamenných školách. A lesní kluby fungují podobně, akorát jsou mimo kompetence Ministerstva školství, protože nejsou ve školském rejstříku. Ale fungují podobně. Tak aby nám takové úplně zbytečné věci jinak funkční neunikaly.

O pohřbech tady byla taky řeč. V tomhle kontextu mě mrzí, že tady nejsou další ministři (v sále je přítomen jen premiér a ministr zdravotnictví), protože zase by to jinak vypadalo, když se bavíme o tak vážné věci, aby i ten resortní ministr právě ve spolupráci s ministrem zdravotnictví tady byl u té komunikace a pak to komunikoval dál. Ti lidé na to čekají. Ty věci nejsou tak jasné, jak vy si myslíte. A konečně ani my ty informace nemáme vždycky z první ruky.

Teď jsem, a to se opravdu znova obracím na pana ministra zdravotnictví - je hezké, že plánuje tiskovou konferenci s ministrem školství. Když se o ní dozvím, tak ty konference bedlivě poslouchám, zapisuji a pak předávám po sociálních sítích dál ty informace. Ale my bychom měli tady, když řešíme tento vážný bod, ty informace mít přece jako první. A vlastně i pro pana ministra nebo pro pány ministry je důležitá zpětná vazba, nebo nějaký názor, nebo třeba i nesouhlas a argument vůči němu, než když vlastně je to zase všechno se zpožděním, že po tomto bodě bude někdy tisková konference, na ni teď budeme reagovat, pak zas bude chtít někdo další mimořádnou schůzi a tak pořád dokola. Takže některé věci by to chtělo opravdu přímočařeji. A je to škoda, věřím, že je to spíš nedopatřením, než že by pan ministr nám to tady nechtěl říct nebo to před námi tajil. A navíc někdy mezi těmi ministry jsou různé názory, to já vnímám. Tak by bylo o to důležitější, aby si to tady oni vyjasnili, pokud ty názory nejsou stejné, a mohli do toho vstupovat diskuzně i poslanci. Protože jinak jsou ty diskuze pak a nedorozumění nekonečné.

Děkuji ještě jednou především za ta vysvětlování. Věřím, že i tady ty nadnesené věci, že pan ministr se k nim ještě vyjádří. A držím nám všem palce, abychom epidemii zvládli. Pevné zdraví!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pokračujeme v přednostních právech - pan poslanec Leo Luzar, poté vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová s přednostním právem za klub ČSSD. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážený pane ministře, zkusím být věcný a nepůjdu do filozofických úvah.

Pan ministr ze začátku svého rozhovoru, na který jsem chtěl reagovat, hovoří o rozdělení společnosti. Ano, společnost je velice těžce rozdělená. Paradoxně jako politici bychom měli vnímat, že není rozdělena na pravo, levo, střed, ale je rozdělena na anticovid a procovid. A dotýká se to všech politických stran. A určitě mi dáte, kolegyně, kolegové, za pravdu, že v každé straně najdete oba dva zastánce a tábory. A ty argumenty, které předkládají jak jedni, nebo druzí, jsou relevantní argumenty. My se jimi musíme zabývat a musíme jako politici umět vysvětlit. Protože na koho se ti lidé obracejí? Na nás! Oni čtou různé výstupy v médiích. Oni se dívají na tiskové konference a potom se mě zeptají: a vysvětli nám to. A prostě bez údajů, které neustále požadujeme, se velice těžko vysvětluje.

Druhá věc, která zůstává na Ministerstvu zdravotnictví jako velký dluh, ne na panu ministrovi, je boj s dezinformací. To je věc, kterou slibovali už předešlí ministři. A nedaří se. Opravdu nedaří se bojovat s dezinformacemi. Ano, ministerstvo výrazně zlepšilo svůj mediální výstup v rámci propagace dat. Agregovaná data tam jsou, jednotlivé výstupy každý den mění. Za to velice děkuji. Ale boj s dezinformacemi bohužel není.

Ale zastavím se u jedné věci a to je tolik zmiňovaná tabulka PES. Dílo, které všichni asi oceňujeme. Ale ptám se, pane ministře, protože kouzlo matematiky je v tom, kdy ta tabulka vznikala. Tady byla vypnuta společnost. Bylo to v nějaké... (Řečník se odmlčel. Premiér právě debatuje s ministrem zdravotnictví ve vládní lavici. Poté co dohovoří, premiér odchází ze sálu.) Já počkám. Já hovořím k panu ministrovi, tak aby mě poslouchal.

Bylo to v nějaké době vypnuté společnosti, kdy byly jasně nastavené vládou parametry, které hovořily o tom, jak je omezena společnost. Vy jste tu tabulku vzali, ty parametry, a nastavili jste ji jako určitou úroveň, protože to už bylo schváleno a rozhodnuto, a kde byla všechna ta omezení napsána. Teď jste měli dvě možnosti. Buď říci, je ještě možnost přitvrdit, anebo je to maximum možného, co jsme ochotni jako vláda připustit. Řekli jste, toto je maximum, co jsme jako vláda schopni připustit. Pak je to v pořádku, je to vyhlášeno. A teď jste k tomu museli upravit ta data. Jinými slovy jste vzali aktuální situaci dat a tu jste upravili matematicky, aby z přesných čísel vyšla procenta, abyste se dostali v tabulce na tu nejhorší variantu, kterou jste byli ochotni připustit. Tady si myslím, že jste udělali velkou chybu, protože ta data, která v této společnosti byla a z kterých jste vycházeli, již neodpovídala té tabulce. A dneska jsme v té pasti, že to rozvolňování, které by mělo odpovídat datům, která docela výrazně klesají dolů, již neodpovídá té tabulce.

Proto se vás ptám, jestli jako ministr jste schopen z té tabulky říct, že třeba přeskočíme nějakou úroveň, že třeba z úrovně čtyři nebo z úrovně pět, ve které dneska jsme, skočíme do úrovně tři hned, nebo ze čtyřky do dvojky. Protože to by potom odpovídalo vyrovnání matematického modelu, těch procent, kdy jste nastavovali z určitého výchozího bodu a přizpůsobovali ta čísla, aby to tomu odpovídalo. Protože těžko by se zdůvodňovalo, když vláda vyhlásí vypnutí společnosti, ale data, která by to měla objektivizovat, už neodpovídají vypnutí společnosti. A hned to rozvolňovat by byl problém. Tady vnímám, že jste se dostali trošku do matematické pasti.

Možná to taky souvisí s tím, že ta odborná skupina, na kterou se odvoláváte a se kterou pracujete, dle mého názoru postrádá skeptiky. Jak jsem se díval na její složení a díval jsem se, odkud ti lidé jsou a z čeho pramení jejich odborná znalost, tak si myslím, že vám v té skupině chybí lidé, kteří by byli oponenti vůči názorům většinovým, které ta skupina prosazuje. Toto považuji za určité minus, hendikep. V jakékoli vědecké práci, když spolupracujete se skupinou lidí a budou vám všichni přitakávat, ten výstup nebude kvalitní, protože potřebujete oponenty, abyste mohl precizovat ten výstupní názor.

O všem ostatním už tady kolegové hovořili a nebudu to zdržovat. Ale chtěl jsem upozornit, že jsme se voláním, my všichni, voláním po tom, že chceme jasnou tabulku v uvozovkách, jasné stanovisko, dostali do pasti časové a matematické.

A znovu zdůrazňuji, pro mě absolutně nejdůležitější je získat zpět důvěru občanů. A pokud se tu důvěru nepodaří získat, tak v tom budeme všichni. A všichni za to budeme vinni. Nejenom vláda, ale my všichni, kteří máme vůči společnosti cokoli říci. Proto bych možná i apeloval, a už jsem to opakoval i při jarní vlně, funguje-li krizový štáb, funguje-li krizové řízení, měli by jeho součástí, nedílnou součástí, být ředitelé veřejnoprávních médií, to znamená Českého rozhlasu, České televize a České tiskové kanceláře, aby to byli ti, kteří zaručují přenos zpráv tak, jak zazněly, bez zkreslení, bez nějakých dalších doplňků, aby ta média, na která se lidé nejvíce spoléhali, protože jsou veřejnoprávní, aby ty informace podávala opravdu seriózně a nespekulovala stejně jak všechna ostatní média, nechci jim to vyčítat, která se honí za bulvárem, honí se za senzací, a samozřejmě i ty věcné argumenty, které zaznívají, předávají svým čtenářům, divákům, posluchačům podle svého rozpoložení, a ne podle faktů. To je moje prosba na vás. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP