(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je s tím možné počítat. Já jsem počítal s tím, že když oni se vrátí, takže je tam zase zařadíme, protože ten počítačový systém mi totiž neumožňuje je zařadit totiž na poslední... takže bych to musel řešit čistě manuálně. Tak jestli ten požadavek je, tak teď abych tedy nikoho nevynechal. Takže požadavek byl z vaší strany pan poslanec Martínek, jestli si pamatuji dobře? (Odpověď mimo mikrofon.)

To vím, přednostní není problém. Tady jsme řešili ty, co nejsou přednostní. Přednostní prostě nastoupí a je to vyřešeno. A pan ministr měl žádost po paní poslankyni Valachové. Teď se pan ministr dostavil, tak jestli máte zájem vystoupit teď hned s reakcí, tak dáme přednostní právo panu ministrovi a pana poslance Martínka zatím dáme za pana Víta Kaňkovského. Takže poprosím, jestli by tam mohl být zařazen za pana Kaňkovského, jestli byste tam mohli ťuknout pana poslance Martínka. Tak prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji moc, pane předsedající. Dámy a pánové, budu reagovat i na ty otázky, které byly vzneseny před přestávkou.

Jednak se zde zmiňovala spolková činnost, různé lesní kluby a jiné druhy vzdělávání dětí. Úplně souhlasím s tím, co píší rodiče i vám, i mně, že pokud se týká vlastního vzdělávání, je to na roveň běžnému školství, ale jedná se o alternativní vzdělávání, které není kategorizováno stejně, a proto je velice těžké ho stejně právně uchopit. Takže je nějaká snaha to vyřešit, ale ve chvíli, kdy to má právní podobu, která je srovnatelná s ostatními spolky a s jinými činnostmi, tak my to neumíme právně od sebe oddělit. Opět podotýkám, že ve chvíli, kdy se dostaneme do nižšího rizikového skóre, tak to problém přestane být. Ale vnímám to jako potřebnou věc, kterou dostali i naši právníci, i hlavní hygienička k řešení, a budeme se tím zabývat.

Boj s dezinformacemi je naprosto zásadní problém. Je potřeba v něm pokračovat. Aktualizuje se skupina lidí, která ve spolupráci s ostatními resorty a s Úřadem vlády na tom bude spolupracovat, a nejsou to jenom lidé z našeho tiskového odboru, takže věřím, že v krátké době bude tento boj s dezinformacemi posílen i z polohy Ministerstva zdravotnictví.

Potom se vrátím k tomu, co zde bylo opakovaně řečeno, že vlastně není celá situace diskutovaná s ostatními. Já znovu podotýkám to, co jsem řekl před přestávkou, že ve velmi krátké době, jedná se jenom o formální zdržení, vznikne ta skupina, poradní orgán ministra, která bude zahrnovat zástupce zdravotnických výborů, zástupce všech parlamentních stran, zástupce profesních organizací, a toto je z mého pohledu naprosto zásadní, skupina, která přenese okamžitě a instantně tuto informaci dál. A já jsem samozřejmě vždy připraven informovat i Poslaneckou sněmovnu o tom, jak se celá situaci vyvíjí. Je to i způsob, jakým vnést ten oponentský prvek do celého toho připravování.

Pokud se týká té skupiny, které zde byla citována a která je na našem webu, jedná se zejména o statistiky a matematické modeláře, tak ta prosím připravovala pouze to skóre. Není to tak, že by tito lidé rozhodovali o tom, jaká budou opatření.

Souhlasím také s vámi se všemi, kteří jste tady řekli, že média nejsou a nemohou být primárním zdrojem informací ani způsobem, kterým si informace předáváme navzájem. K tomu nemám co dodat.

O salonu psů jsem zde už hovořil, ale přesto to zopakuji. Pes není člověk a jedná se o v podstatě veterinární službu. To je ten rozdíl. Ve chvíli, kdy bychom uvolnili třeba kadeřnictví a péči o tělo, okamžitě bychom vyvolali disproporci vzhledem k ostatním službám a živnostníkům.

Bylo zde citováno i registrované partnerství. Ke svatbám regulérním se chováme naprosto stejně jako k registrovanému partnerství. A já jsem i včera řekl, že tady došlo k formální chybě, že z toho textu registrované partnerství vypadlo, a bude to opraveno v tom opatření do konce tohoto týdne. To je chyba, ke které se hlásíme, a byla to prostě chyba formální při přípravě toho tisku. V žádném případě nezpochybňujeme registrované partnerství.

Potom tam byl dotaz, jakým způsobem ta opatření na sebe navazují, že jsou nahodilá. Tady si dovolím nesouhlasit. Jsou naopak velice přesně definovaná, provázaná, každý si je může dopředu přečíst. Už poněkolikáté ale rozumím, že je to otázka, která rezonuje, ve společnosti se bavíme o malých obchodech. Znovu říkám, že supermarket je otevřen stejně jako malý koloniál. Na počet obchodů je dokonce otevřeno daleko více malých obchodů než supermarketů. Pravda je, že na počet metrů čtverečních to samozřejmě neodpovídá. A ve chvíli, kdybych najednou uvolnil úplně všechny obchody, potom dojde k tak masivnímu zvýšení mobility, že pravděpodobně titíž poslanci, kteří nyní kritizují, že nejsou obchody otevřené, by mě pravděpodobně kritizovali za to, že jsem neadekvátně umožnil otevření všech obchodů a že došlo ke zhoršení situace. Takže tady to prosím v žádném případě není likvidace ani nějaké znevýhodňování někoho nad někým, ale je to snaha vnést do toho systém. Potom si myslím, že se bavíme velmi konkrétně, že se nejedná o žádné nahodilé nebo den ze dne výkřiky do tmy, a znovu upozorním na tu skupinu, která se připravuje a která bude zajišťovat i tu oponenturu.

Pokud se týká toho, co bylo řečeno na tiskové konferenci, tak tam nebylo oznámeno nic, co by poslanci nevěděli. Já jsem tady řekl všem vám, že budu navrhovat v pátek vládě, aby celou zemi přepnula do stupně číslo 4, to jsem řekl i na tiskové konferenci, a pan ministr Plaga tam jenom řekl, jakým způsobem on si představuje jednotlivé kroky ve školství, jestliže to vláda schválí. Vláda to zatím neschválila, věřím, že se tak stane, ale nestane se tak dřív než zítra.

Potom zde byly, a to už je předposlední odpověď, citovány bohoslužby. To jsem už také zmiňoval, ano, byla by chyba, kdyby do kostela mohlo více lidí na koncert než na bohoslužbu, a na napravení této diskrepance se pracuje a bude to vyřešeno velice brzy. A to, co tady zmiňoval pan poslanec Válek, zase částečně to bylo stran těch kostelů. Potom tam bylo zmíněno, jestli se tolik nebo tolik lidí vejde do nějaké třeba burzy na základní školu. Tak já jenom upozorňuji, že systém nastavuje maximální počty, nikoli minimální. Tam může být maximálně 100, nebo 50, nebo nějaké jiné číslo lidí za zachování hygienicko-epidemiologických opaření. To znamená, tam, kde se jedná o malý prostor, to bude řešeno nějakým způsobem jiným. Ve chvíli, kdy by byly pochyby, tak do tohoto může vstoupit hygiena, resp. orgány ochrany veřejného zdraví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan ministr Jan Blatný a nyní vystoupí paní poslankyně Alena Gajdůšková a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající za slovo. Páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, ráno jsme uctili oběti koronavirové pandemie. Já bych k tomu chtěla dodat ještě vyjádření hlubokého soucítění a hluboké soustrasti rodinám, ze kterých tito lidé odešli. A určitě mohu, myslím, mluvit za nás za všechny, že si nikdo nepřeje další oběti covidu. Pokud k zabránění dalším úmrtím na covid vedou opatření z nouzového stavu, je účelné nouzový stav strpět. I když to nikoho z nás asi netěší.

To zásadní je chránit zdraví a životy ohrožených skupin i lidí v první linii. Zdravotníků, lidí ze sociálních služeb, ale i učitelů, a to zajištěním ochranných prostředků i organizačními opatřeními. K tomu by měla sloužit i matice PES, tak jak ji dneska už, myslím, většina lidí zná. A já děkuji panu ministrovi zdravotnictví i krizovému štábu, že tuto matici máme dneska k dispozici.

Lidé by ale měli vědět, kdy a v jaké situaci nouzový stav už nebude potřeba. Všichni potřebujeme jistě vidět světlo na konci tunelu. Ti, kteří jsou poškozeni ekonomicky ze sektorů, které jsou uzavřeny, ale i ti, na které dopadá současná krize nejvíce, to jsou rodiny samoživitelek, samoživitelů, ale i rodiny, které se starají ať už o postižené dítě, či o svého nemohoucího seniora, či jinak zdravotně postiženého člena rodiny. Ti jsou na tom nejhůř obecně, ale současná situace na ně dopadá opravdu zle. I u těchto rodin, u těchto skupin podle již provedených studií, se kterými jsme se včera měli možnost seznámit v komisi pro rodinu, hrozí nejenom ekonomické problémy, jak o nich už zde mnozí mluvili, včetně nebezpečí ztráty bydlení, a to je zase prohlubování těch problémů, ale v důsledku hlubokého stresu také nárůst poškození duševního zdraví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP