(14.40 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Proto jsme my, a teď mluvím za sociální demokraty, prosadili opatření k podpoře rodin. Jsem ráda, že zde prošel zákon o náhradním výživném. Leží zde návrh novely zákona o dlouhodobém ošetřovném. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje navýšení rodičovských příspěvků. Hodně má pomoci připravovaný kurzarbeit. Podporovali jsme všechny návrhy na kompenzace.

Dámy a pánové, je zřejmé, že situace se vyvíjí a je potřeba na ni reagovat průběžně, proto nemůžeme očekávat pevný plán, který by byl neměnný, to prostě nejde. Ale opakuji, to zásadní je chránit ohrožené skupiny. Třeba testováním, zajištěním ochranných pomůcek i možností pomoci v sociálních službách a zdravotnictví armádou, dobrovolníky, studenty.

O studentech už zde byla řeč. Já bych chtěla ocenit nejenom mediky a zdravotníky, studenty, kteří se zapojili do péče v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb, ale chtěla bych poděkovat také z tohoto místa i studentům z jiných oborů, kteří se zapojili do hygienické služby tím, že nastoupili do call center a ujali se trasování. Tak se to stalo u nás ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati. Patří jim skutečně poděkování. Daří se ve Zlínském kraji díky i tomuto posílenému trasování nárůst, který tam, víte, že v jednu chvíli byl silnější než zde v Praze, zastavovat. Ale ocenění těchto studentů by mělo být nejenom v morální rovině. Platí tam nějaké odměny pro tyto studenty univerzita. Ale samozřejmě tam půjdou prostředky, tak jak jsme se domluvili, i ze Zlínského kraje. Ale nárůst kapacit pro trasování byl požadavek na Ministerstvo zdravotnictví. Byl to požadavek státu, a měl by tedy i stát přispět, Ministerstvo zdravotnictví mělo přispět na to, aby těmto studentům nejenom to morální poděkování, ale i ta odměna přišla. I jejich rodiny mohou být v problémech, i oni sami mohou být v problémech.

Chci zdůraznit, že potřeba lidí je nejenom při trasování, ale i v dalších segmentech, zvláště v sociálních službách. Unie zaměstnanců obchodu a služeb, která sdružuje i zaměstnance v sociálních službách, k tomu ještě upozorňuje, že v tomto segmentu v nepobytových zařízeních není dostatek ochranných obleků. A pokud chceme chránit seniory a zdravotně postižené, je testování také potřeba rozšířit i do nepobytových služeb. Skutečně je potřeba udělat všechno, abychom tam získali lidi, kteří by pomohli.

Já si vám dovolím ocitovat z jednoho vyjádření právě z ankety Unie zaměstnanců obchodu a služeb. Cituji: Zoufale postrádáme záložní pečovatelky pro případ výpadku. Například sloužím ve dvou lidech třikrát 24hodinové směny. Z poslední jsem přišla dnes ráno, další mám v sobotu ráno a zítra jdu na denní dvanáctku za kolegyni, která je doma, protože se necítila dobře a čeká na testování. Takhle až na ty 24hodinové směny, které máme od 11. 10., jedeme už rok. Klientů na oddělení máme 20, vesměs imobilních, potřebujících plnou péči.

Toto není výjimka, těch situací bychom určitě všichni ze své praxe a ze svého okolí mohli citovat a mohli uvádět mnoho. K rychlému zajištění i v této oblasti nouzový stav určitě vytváří lepší podmínky, než kdyby to bylo ve standardním chodu. Mě ale také oslovilo vystoupení pana doktora Kubka, prezidenta České lékařské komory, na zdravotním výboru, kde apeloval na odpovědnost a trpělivost všech. Musíme vědět, že je třeba snížit nároky na zdravotníky, nároky na počty lůžek v nemocnicích s covidovými pacienty tak, aby se náš zdravotnický systém mohl vrátit k normálnímu režimu, tak jak jsme byli všichni zvyklí, k té vysoce nadstandardní a vysoce kvalitní péči nejenom o covidové pacienty, ale o všechny, jejichž zdravotní stav lékařskou péči vyžaduje. My musíme chránit životy a zdraví lidí a podpořit v péči o ně zdravotníky, pomoci jim to zvládnout.

Já věřím, že toto vše zvládneme i díky opatřením, která dneska jsou zřetelná, jsou jasná, a když je budeme respektovat, tak budou určitě i stoprocentně účinná. Věřím, že to zvládneme a o prodloužení nouzového stavu budeme moci dneska hlasovat naposledy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Václava Klause a připraví se pan poslanec Radek Koten. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, členové vlády. Já řeknu stručně naše stanovisko k nouzovému stavu, jako hnutí Trikolóra. My stejně jako minule nepodpoříme prodloužení nouzového stavu. Krátce to odůvodním.

Jedná se o velice vážnou chorobu, zejména pro malou část zejména starších pacientů, o tom není sebemenších pochyb. Na druhou stranu nemohu se tady smířit s nepravdami, co tady někdo říká, jak vláda bojuje, opozice říká, že začala bojovat pozdě a podobné věci. Já jsem zaznamenal různé členy opozice, kteří vyzývali k rozvolňování, a teď zase s naprosto stejným výrazem kritizují, že rozvolňování přišlo brzy. Já si skutečně myslím, že vládní opatření a průběh virové epidemie populací spolu souvisí relativně málo. My jsme pro otevřenou ekonomiku, pro to, aby mohli vydělávat lidé v maloobchodě, aby děti chodily do školy, a jsme pro to konsenzuálně celou dobu. To, že jsme překonali tuto druhou vlnu, nebo třetí vlnu, protože toto druhé martyrium mělo dva silné epidemické nástupy v srpnu a po krajských volbách, skutečně není vina ani zásluha vlády. To je zásluha robustnosti a kvality našeho zdravotnictví a práce zdravotníků. To je prostým faktem, protože vidíme řadu zemí, které mají daleko méně nakažených na počet obyvatel a mají obrovské problémy, výrazně vyšší než my.

Čili toto je jeden důležitý faktor. Jedná se o schopnost zdravotnictví čelit kritickým situacím, která je u nás díky bohu a díky obrovském pracovnímu nasazení na vysoké úrovni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP