(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan ministr požádal o vystoupení s přednostním právem k reakci na předchozí vystoupení, takže teď je ten prostor.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, krátce.

Pokud se týká pana profesora Berana, jeho zkušenosti si cením. Pokud se týká Isoprinosinu, tam je situace poměrně složitá, není jednoznačná, dokonce některé studie uvádějí, že lidé, kteří mají imunosupresi, mají nižší projevy onemocnění covid, a naopak imunopotenciace může vést ke zhoršení tohoto stavu. Takže tam rozhodně imunologové nemají jednotný názor. Jediné, co se dá určitě doporučit, je vitamín D, ten jaksi neuškodí, ale není ani zázrakem. V naší hypovitaminózní populaci může ale pomoci.

Byl zde zmíněn titulek v nejčtenějším internetovém portále "Na co je Blatného PES?". Ten titulek, když si ho rozklikneme, tak tam také najdeme, že to, že došlo k určité změně, není na žádost nebo doporučení vlády, ale na žádost organizace, která sdružuje ředitele škol, kteří se prostě vyjádřili v tom smyslu, že nejsou schopni to v daném čase zrealizovat, a proto jsme se jaksi snažili provádět nařízení tak, aby byla realizovatelná.

Tabulka, předpoklad je, a je to tak od začátku, by měla platit zhruba do konce roku, mezitím získáme dostatek informací k tomu, abychom ji mohli inovovat, popřípadě upravit po dohodě s vámi všemi.

Co bude dál? Opakovaná otázka. Opravdu to bude záležet na aktuální situaci, která se bude vyvíjet.

Pokud se týká rozvolňování ve smyslu elektivní péče, tak na přelomu tohoto a příštího týdne půjde informace vedením nemocnic, že se ruší doporučení nebo zákaz ministerstva, aby se prováděla elektivní péče. Je to komunikováno v současné době s krajskými koordinátory, zodpovídá za to pan profesor Černý jako můj náměstek, a bude to ponecháno na jednotlivých nemocnicích, které samy vědí, jak si to mohou dovolit, a v jednotlivých krajích to bude pravděpodobně probíhat jinak, protože zátěž nemocnic je různá.

K bohoslužbám už jsem se vyjadřoval.

Návštěvy seniorů jsou možné od kategorie č. 3 a v případě, že by, nedej bože, do Vánoc tato kategorie nebyla, tak se připravuje materiál hlavního hygienika, který by za přísných bezpečnostních nebo hygienických opatření mohl tyto návštěvy umožnit. Jednou z variant je právě už zmiňované testování. Věřím, že ale toto opatření nebude potřeba přijímat.

Zpřísnění třeba stran obchodů a tak dále. Uvědomme si, že vede k deliberaci i ostatních odvětví. Uvědomme si prosím, že nemáme co do činění pouze s obchodem. Jsou zde restaurace, školy, kultura a ostatní. Takže tím, že nějakým způsobem omezujeme obchod, se snažíme vyjít vstříc i všem ostatním a dostat všechno do rovnováhy. Já rozumím těm připomínkám, nijak je nezpochybňuji, jenom se je snažím vysvětlit.

Rizikové skupiny. Ano, budou zohledněny v testovací strategii, která se nyní dokončuje.

O pohřebních službách jsem mluvil. Naprosto souhlasím s tím, že koronavirus je jenom jedním z virových onemocnění, bude zde s námi navždy a musíme se s ním naučit žít a musíme do budoucna zajistit, abychom k němu přistupovali stejně jako k ostatním.

O aktualizaci tabulky jsem už mluvil. Jen pro vaši informaci, když vznikala, tak původním záměrem bylo, aby právě ve stupni 1 a 2 nebylo potřeba mít nouzový stav. Nakonec s ohledem na náš právní řád a na omezení, která tam byla nastavena, jsme přikročili ke změně, že vlastně je vhodné mít nouzový stav i v úrovni 1 a 2, ale jak jsem už řekl předtím, toto je věc, která je k další diskusi podle toho, jak se bude situace vyvíjet. A jistě například kdyby mezitím byla v nouzovém režimu přijata jiná zákonná úprava, která bude umožňovat omezení pohybu a podnikání jinak než nouzovým stavem, potom se o tom určitě dá hovořit. Zatím taková úprava není. A současný stav je ovlivněn i tím, a to jsou ta omezení, že předvánoční nákupy jsou prostě výjimečné, nikdy se nenakupuje tolik jako před Vánoci a to samozřejmě ovlivňuje i rizikovost kontaktů, a tím pádem šíření nemoci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní budeme pokračovat v rozpravě, do které je přihlášena paní poslankyně Valachová a poté pan poslanec Munzar.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, opravdu se neděste, že bych chtěla prodlužovat debatu, teď samozřejmě mluvím zejména ke koaličním řadám, protože je naším záměrem naopak projednat sice důkladně toto téma, ale pokračovat v dalších, neméně důležitých bodech dnešního dne, nicméně po poradě i s panem ministrem zdravotnictví jsem se rozhodla, že tady určitou věc přednesu.

Já jsem mluvila o tom, že řešíme, koaliční a opoziční poslanci ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a školství, otázku pracovní povinnosti studentů, a to jak středních škol, tak vysokých škol. Záměr je jasný, tato pracovní povinnost by měla být už ukončována a naše studentky a studenti se mají mít možnost věnovat především vzdělávání.

Bohužel jen co tedy bylo vyhlášeno znovuotevření maturitních ročníků a závěrečných ročníků středních škol, tak jsem obdržela tento e-mail: Proběhla tisková konference pana ministra Plagy, pana Blatného, píše maminka, takže maturanti se mají vrátit 25. listopadu do škol. Dcera, která má již zmiňovanou nařízenou pracovní povinnost v nemocnici, mi volala a řekla, že prý u nich to bude tak, že kdo má směnu v nemocnici, půjde na směnu, kdo má volno, půjde do školy. Tohle se přece nedá zvládnout dlouhodobě, jeden den dvanáctihodinová směna v nemocnici, druhý den do školy. Ty děti mají průměrně čtyři dvanáctky do týdne v nemocnici. Bohužel zase ani slovo, tedy ze strany ministrů, jak to bude s těmito maturanty, co mají nařízenou pracovní povinnost. Prosím, můžete se na to zeptat, ať víme, co se studenty bude?

Neříkám to tady proto, že bychom měli šířit paniku, ale naopak, že opravdu tuto situaci řešíme a pan ministr zdravotnictví mě ubezpečil, že on sám i vláda na to budou reagovat tak, aby to bylo zcela jasné a upravené v těch principech, co jsem řekla, od středy 25. listopadu. Pokládala jsem za nutné to říct, protože o tom je i ten dnešní bod, že nasloucháme lidem, jaké mají starosti, co potřebují řešit, a dokážeme na to reagovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne, pane ministře. Dnešní rozhodování o nouzovém stavu je opravdu složitým rozhodováním, protože samozřejmě nikdo nechce, aby počet nakažených začal opět vzrůstat a zvyšoval se. Ale jednotlivý poslanec nemá mnoho možností, jak dát vládě najevo, že mnohé kroky vlády považuje za nelogické a nesmyslné. Jednou z možností, jak to dát najevo a jak dát najevo své výhrady, je nesouhlasit se žádostí vlády o prodloužení nouzového stavu o třicet dnů. Já když jsem ráno přicházel do Sněmovny, tak s některými opatřeními nesouhlasím tak zásadně a nechci je svým hlasem legitimizovat, že jsem byl přesvědčen o tom, že dnes nebudu hlasovat pro jakékoliv prodloužení nouzového stavu. Nakonec po dohodě našeho poslaneckého klubu i s ohledem na zdravotnický systém budu podporovat náš společný návrh.

K opatřením a zejména novému plánu PES mám mnoho výhrad. Na jednu stranu je dobře, že vláda po nekonečné každodenní improvizaci přišla konečně s nějakým plánem. Ovšem podle tohoto plánu to vypadá tak, že budeme mít nouzový stav ještě opravdu mnoho měsíců. Tento plán například omezuje otevírací dobu restaurací i při mizivém výskytu viru. Já si myslím, že nám všem je jasné, že je nereálné, že tady budeme mít do budoucna ten nulový výskyt. A zároveň tento plán, řekněme, konzervuje dřívější nelogická rozhodnutí vlády a ta jsou v mnohých případech likvidační pro mnoho provozoven a berou živobytí živnostníkům, firmám a jejich zaměstnancům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP