(16.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Čím déle budou některá tato opatření trvat, tím více lidí přestane situaci ekonomicky zvládat. To si musíme přiznat. A kompenzační opatření to nezachrání, protože ta jsou nedostatečná. Ekonomika si ale nemůže dovolit obětovat živnostníky, podnikatele a jejich zaměstnance, a to zejména do budoucna. Naše ekonomika je bude potřebovat pro svůj budoucí restart. Vláda z mého pohledu trochu zapomněla, že by u všech svých rozhodování měla vážit nejenom zdravotnické hledisko, ale také hledisko společenské a ekonomické, a to skutečně proto, že se rozhoduje o živobytí mnoha lidí.

Na opatřeních, a bylo to tady už několikrát zmíněno, jsou biti ti, kteří provozují například malé a střední obchody. Těží z toho velké supermarkety, které prodávají nejen potraviny, ale i další sortiment, a to jim dává neuvěřitelnou konkurenční výhodu před těmi malými. Co udělá dnes člověk, který chce koupit dětem školní potřeby a nemůže jít do papírnictví? Půjde do supermarketu. Co udělá, když potřebuje dětem například koupit nové oblečení nebo boty? Půjde do supermarketu. Nyní jsme v předvánočním období, které pro obchody znamená jeden z vrcholů sezóny. Pokud budou otevřeny jen supermarkety, tak z toho budou těžit jen tyto řetězce, ale o to větší budou ztráty u malých obchodů. A obávám se, že těmi opatřeními naše občany spíš naháníte do těchto supermarketů, a se zákazem prodeje v neděli je tam všechny ještě více kumulujete a novým, nijak nezdůvodněným pravidlem jeden zákazník na 15 m2 je ještě naháníte do front.

Rozuměl bych tomu, pane ministře, že by podobné režimové opatření, tedy omezení zákazníků na plochu, pokud by zároveň přišlo s tím, že by se otevřely právě ty dnes zavřené malé obchody, tak bych tomu skutečně rozuměl, že by se to zavádělo právě proto, aby se mohly otevřít. Vy jste ale neotevřeli. Jen jste zavedli další restrikci! A tím, že jste je neotevřeli, házíte přes palubu živobytí jejich majitelů a zaměstnanců. Já nevolám po úplném otevření bez nějakých pravidel, bez nějakých režimových opatření. Ale právě proto přece musíme hledat režimová opatření, ať můžeme nějakým způsobem fungovat, ať může fungovat naše ekonomika.

Na samotném "psovi" je patrné, že se na jeho tvorbě spolupodíleli ti samí lidé, kteří ještě před deseti dny volali po ještě tvrdším lockdownu. Systém PES se totiž snaží zakonzervovat stávající přísná opatření a zákazy co nejdéle, přestože se čísla zlepšují. A samotný tento plán přináší nové nelogičnosti místo toho by vláda z mého pohledu měla přemýšlet, jak co nejlépe fungovat s přítomností viru, protože ten nikam nezmizí. Musíme k němu přistupovat, a vy jste to sám řekl a já jsem použil stejná slova tady už v říjnu, že k němu musíme přistupovat s respektem, chovat se navzájem ohleduplně a zodpovědně, ale nesmíme - nesmíme - se jím nechat totálně ovládnout a paralyzovat do nekonečna naše životy. Protože nemůžeme neustále dokolečka zapínat a vypínat ekonomiku. My nevíme, co přijde na jaře. My nevíme, co přijde za rok. A nemůžeme donekonečna uchovávat tento stav. Musíme najít způsob, jak společnost může fungovat, hledat taková smysluplná řešení, aby nakonec léčba nebyla horší nemoci.

Chtěl bych poprosit vládu, požádat ji, aby skutečně na toto myslela, aby nerozhodovala pouze podle jednoho hlediska, ale myslela na naši ekonomiku, na živobytí lidí a na vzdělání našich dětí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ferjenčík. Pokud vím, tak pan poslanec Ferjenčík vystupoval již jednou, to znamená, toto je jeho druhé, a tím pádem poslední vystoupení na tomto jednání. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem jenom vyjasnit některé věci, protože se na mě obrátili lidé po tom prvním vystoupení. Chtěl jsem vysvětlit, jak je ten náš návrh zamýšlen. My navrhujeme skutečně prodloužit nouzový stav pouze do úterý 24. listopadu, což dělá prostor na to, aby mohla vláda splnit ty věci, které navrhujeme, především tedy vyřešit diskriminaci maloobchodů, dále publikovat předvídatelná doporučení pro období Vánoc, předložit návrh zákona, který umožní dlouhodobé fungování bez stavu legislativní nouze, a začne zveřejňovat odůvodnění svých opatření, což je ostatně v usnesení, které předložil Jakub Michálek. A v případě, že vláda této naší žádosti vyhoví, tak jsme ochotni přistoupit na čtrnáctidenní periodu prodlužování nouzového stavu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Bendl, který je v tuto chvíli jako poslední přihlášený v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou hezký dobrý den. Ono už tady spousta toho padlo, ale to, s čím tady ještě přicházím, tak to tu nezaznělo.

Tak trochu jsem doufal, jestli s tím nepřijde ministr kultury, který mě teď poslouchá, který, věřím, mě podpoří v návrhu doprovodného usnesení. A to se týká veřejnoprávních médií a týká se Rady Českého rozhlasu a Rady České televize. Přečtu to usnesení a jenom krátce ho okomentuji.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky -" neboť to je orgán, který výsostně jmenuje členy jednotlivých rad - "vyzývá Radu České televize a Radu Českého rozhlasu, aby v programových plánech vysílání s cílem podpořit české hudebníky a autory zohlednily a prosazovaly zvýšení poměru domácí produkce napříč žánry; žádá o informaci, jaká opatření v této věci udělaly v termínu do 31. 12. 2020."

Je výjimečná situace. Úmyslně se obracím na veřejnoprávní média a ne na soukromá média. Úmyslně je zde řečeno, že jsou to rady, které dohlížejí na veřejnoprávní vysílání. A myslím si, že teď je chvíle, abychom podpořili české autory, české písně, české muzikanty, české divadelníky. Lidi, kteří dneska trpí, často si hledají jinou práci, protože prostě jejich byznys skončil. A tohle je jedna z forem, jak můžeme pomoci. Nebude to stát nic rozpočet Ministerstva kultury ani státní rozpočet, ale podpoříme tím, tím, že se budou hrát a budou za to samozřejmě ty dividendy z hraní tak pomůžeme i této sféře. Myslím si, že by bylo fér, abychom to jednotlivým radám takto řekli a pokusili se formou, která snad nebude brána jako politický útok nebo nějaký politický, superpolitický tlak, ale hledat cestu, jak podpořit českou produkci a českou kulturu prostřednictvím veřejnoprávních médií, bychom mohli. A tohle je jedna, kterou nabízím.

Děkuji vám za pozornost a věřím v její podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak to byla poslední běžná přihláška v obecné rozpravě. Nicméně mám zde některá přednostní práva. Jako první se mi přihlásil pan poslanec Vácha za klub TOP 09, poté pan poslanec Jurečka, poté pan ministr Blatný a teď ještě registruji přihlášku paní poslankyně Černochové s přednostním právem, předpokládám. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP