(Schůze pokračovala v 18.45 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 18.45, budeme pokračovat v přerušené 70. schůzi týkající se nouzového stavu. Já vás všechny odhlásím, poprosím vás, abyste se přihlásili v této části znovu.

Schůze byla přerušena těsně před ukončením hlasování. Zbývá nám několik doprovodných usnesení. Já poprosím paní zpravodajku, aby nás provedla zbytkem hlasování. Přivolám kolegy z předsálí. (Zní gong, vyčkává se.)

Tak, paní zpravodajko, právě jsme se stali usnášeníschopnými. (Přítomno podle tabule 67 poslanců a poslankyň.) Já vás poprosím, abyste nám přednesla návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedo. Budeme tedy pokračovat hlasováním jednotlivých bodů doprovodného usnesení TOP 09, ODS a KDU-ČSL.

III. písmeno f) předložila jasný očkovací plán pro občany České republiky proti COVID-19, který zohlední rizikové skupiny, dostupnost vakcíny a kapacity očkovacích míst.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno je 92, pro 31, proti 3. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: g) občanům České republiky bez zbytečného odkladu umožnila registraci na očkování proti COVID-19.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přítomno 95, pro 31, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: h) aby zveřejnila plán a harmonogram návratu zdravotnických zařízení ke standardnímu režimu péče o všechny pacienty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 95, pro 32, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní, pane předsedo, následují body doplněné Zbyňkem Stanjurou, bod i) a následující: v bodě III. i) ihned otevřela malé obchody a provozovny za stejných podmínek, za jakých jsou otevřené velké, při splnění určitých režimových opatření.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 29, přihlášeno 98, pro 49, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: j) ihned otevřela služby, opravny a servisy při splnění určitých režimových... (Šum v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Okamžik, bude nějaká připomínka k hlasování? Tak, pan poslanec.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si teď ověřoval. Já jsem hlasoval pro, ale na sjetině mám, že jsem se zdržel, takže zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zpochybňujete? Dobře. Takže budeme nejprve hlasovat o námitce pana poslance Černohorského proti hlasování 28, předpokládám, tomu poslednímu. 29.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to vyhovět námitce? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, přihlášeno je rovných 100, pro 96, proti nikdo.

 

Budeme tedy opakovat to hlasování číslo 29 týkající se... Já poprosím paní zpravodajku, aby nám to pro jistotu řekla ještě jednou.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Ano, pane předsedo. Tedy jde o hlasování pod písmenem: i) ihned otevřela malé obchody a provozovny za stejných podmínek, za jakých jsou otevřené velké, při splnění určitých režimových opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP