(17.50 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: A KDU-ČSL, slyším z pléna.

Dovolím si, pane předsedající, doufám, že to nebude označeno za skandální, ale i vzhledem k času, a věřím, že kolegové to podpoří, nejprve hlasovat bod V, vyjádření poděkování.

Poslanecká sněmovna vyjadřuje poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí COVID-19 i jinak přispívají ke zvládnutí epidemie, všem, kteří se podílejí na provozu webu covid.gov.cz, který přispívá k informování veřejnosti o aktuálně platných opatřeních.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 16, přihlášeno 103 poslanců, pro 102, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní již v pořadí daného návrhu doprovodného usnesení.

Poslanecká sněmovna I vyzývá vládu k důslednému plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1162 ze dne 4. června 2020, usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1327 ze dne 30. října 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 102 poslanců, pro 41, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: II. Konstatuje, že a) vláda nedostatečně odůvodnila svoji žádost ze dne 16. listopadu 2020 o prodloužení nouzového stavu včetně vyhodnocení dosavadních opatření.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18, přihlášeno 102 poslanců, pro 49, proti 6. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: b) vláda nesplnila termín vypracování koncepce strategické komunikace k přijímaným opatřením ke COVID-19 včetně fact-checkingu a práce s šířícími se dezinformacemi o COVID-19 vyplývající u usnesení číslo 1257 ze dne 30. září 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19, přihlášeno 102 poslanců, pro 35, proti 2. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: c) vláda nesplnila výzvu k urychlené realizaci dotačního programu COVID - Kultura II. z usnesení číslo 1238 ze dne 17. září 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 20, přihlášeno 102 poslanců, pro 48, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: III. žádá vládu, aby a) do 1. 12. 2020 předložila Poslanecké sněmovně přehled vládních kompenzací včetně informací o průměrné délce vyřizování žádostí a zároveň přijala veškerá potřebná opatření, která by délku administrace co nejvíce zkrátila.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 21, přihlášeno 103 poslanců, pro 49, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: b) došlo k urychlenému spuštění proplácení žádostí COVID - Kultura II, které se doposud nezačaly vyplácet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 22, přihlášeno 103 poslanců, pro 50, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: c) revidovala protiepidemický systém ČR PES tak, aby první stupeň nevyžadoval nouzový stav a byl definován stav nula, kdy PES nebude vyžadován vůbec.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 23, přihlášeno 103 poslanců, pro 54, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: d) se důsledněji věnovala komunikaci opatření vyplývajících z protiepidemického systému ČR PES.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 24, přihlášeno 103 poslanců, pro 35, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: e) bez zbytečného odkladu zveřejnila harmonogram návratu žáků do škol.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25, přihlášeno 103 poslanců, pro 50, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Dámy a pánové, já v tuto chvíli přerušuji hlasování. V 18.00 nám začíná další schůze. Přerušuji hlasování, abychom měli pět minut na přípravu schůze, která je svolána na 18.00.

 

(Schůze přerušena v 17.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP