(14.30 hodin)
(pokračuje Benešík)

S jakým mandátem jel pan Nejedlý do Moskvy? Byla-li cesta koordinována s vládou a zda o ní bylo informováno Ministerstvo zahraničních věcí. S kým se pan Nejedlý v Moskvě setkal a jaké bylo jeho protokolární zajištění, myslím, jaké bylo protokolární zajištění jeho cesty? Podílel se obsahově či organizačně na realizaci této cesty český zastupitelský úřad v Moskvě? Jaký subjekt nesl finanční náklady této cesty? Jaký je charakter pracovněprávního vztahu pana Nejedlého a Kanceláře prezidenta republiky? Je pan Nejedlý státním zaměstnancem ve smyslu zákona o státní službě? Pokud pan Nejedlý není státním zaměstnance, jak je možné, aby disponoval diplomatickým pasem? Na základě čí žádosti byl Ministerstvem zahraničí pas vydán? Byla cesta avizována prezidentem republiky na koordinačních schůzkách o zahraniční politice, které pan prezident svolává a které jsou poměrně značně medializovány? A zdali existuje zápis z tohoto jednání? A pokud ano, tak jak je klasifikován, jestli existuje nějaká klasifikace, například na stupeň utajení nebo jestli je možné takový zápis získat?

A já navrhuji, aby tento bod byl zařazen v pátek po třetích čteních.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, s přednostním právem chce reagovat pan ministr zahraničních věcí. Prosím, pane ministře. (V jednacím sále přetrvává hluk.)

Já vás ještě jednou požádám, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid. Umožněte vystoupení jednotlivých poslanců a ministrů. Ti, co hovoří, běžte do předsálí. Děkuji.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátce reagovat na pana poslance Benešíka, i s omluvou, že se budu muset z jednání následně vzdálit kvůli zasedání ministeriády Severoatlantické aliance.

Jestli mohu krátce k cestě pana poradce Nejedlého. Tato cesta podle informací, které máme k dispozici, byla plánována delší dobu. Byla plánována v návaznosti na zrušení setkání prezidenta Zemana s prezidentem Putinem, ke kterému mělo dojít v květnu letošního roku. Obsah jednání s jeho protějškem panem Ušakovem je v zápisu, který má Ministerstvo zahraničních věcí k dispozici. Hlavní témata jednání směřovala právě do agendy prezidentských administrativ. Obsahem byla také příprava budoucího setkání prezidenta Zemana s prezidentem Putinem. Poradci se dotkli i některých dalších témat. Zápis má k dispozici Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo zahraničních věcí a další členové vlády.

Co se týče zapojení ambasády, já tady chci doplnit: V obecné rovině jsme o přípravě cesty věděli. O konkrétním plánu cesty, o programu Velvyslanectví České republiky v Moskvě informováno již nebylo, pouze zajistilo předání informace tamním orgánům a následně se žádných jednání neúčastnilo. Pan velvyslanec Pivoňka byl následně panem Nejedlým na debriefingu informován o obsahu jednání s panem Ušakovem.

Co se týče vydání diplomatického pasu panu Nejedlému, já bych chtěl znovu odkázat na svá vyjádření. Tady se měří všem stejným metrem bez ohledu na to, jestli je poradce interní, nebo externí. Pokud instituce, jako je Kancelář prezidenta republiky, deklaruje, že tato osoba je poradcem a doprovází nejvyššího ústavního činitele na zahraničních cestách, tak ministerstvo v tomto v souladu s obecnými mezinárodními zvyklostmi diplomatický pas vydalo v roce 2013. Případné odebrání, jak jsem k tomu byl vyzýván, je možné pouze ve dvou případech, a to buď v případě, že skončí pozice funkce dotčené osoby, nebo tato osoba se dopustila trestného činu či přečinu v držení tohoto diplomatického pasu. Ani jedno se nestalo, a tudíž já jako ministr nemám pravomoci jakkoliv v tomto postupovat či zasahovat.

V případě jednání, tak to je samozřejmě na vás, na poslancích a poslankyních, nicméně neřekl bych, že tato cesta představuje nějaké bezpečnostní riziko, jak se zde hovořilo. A jelikož témata, která byla projednávána, jsou v gesci administrativy prezidenta republiky, jsem přesvědčen, že všechny otázky jsou připraveny zodpovědět zástupci ministerstva či případně Kanceláře prezidenta republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl mluvit o tisku, který nemáme na programu, protože mám pocit, že se na něj zapomnělo, a mrzí mě, že tady není paní ministryně Maláčová.

Milé kolegyně, milí kolegové, nevím, jestli si vzpomínáte, ten čas utíká poměrně rychle, 25. září, to je před více než dvěma měsíci, vláda chtěla projednat ve stavu legislativní nouze kurzarbeit. 25. září. Dnes je 1. prosince, neomylně jsme teprve po prvních čteních. Takže je naprosto jasné, že kurzarbeit od 1. ledna příštího roku platit nebude. Je to fiasko paní ministryně, fiasko jejího přístupu. My jsme jako opozice nabídli vstřícný přístup, chtěli jsme se podílet na takovém znění zákona, které by skutečně pomohlo zaměstnavatelům a zaměstnancům. Podle mých informací už proběhla dohoda jak se zaměstnavateli, tak zaměstnanci, a paní ministryně Maláčová není schopna prosadit včasné projednání tohoto návrhu zákona na plénu Poslanecké sněmovny. Zato přichází s dalšími a dalšími nápady, co by kde ještě něco zvedla, jak by nějak zvedla výdaje, ale tento domácí úkol nesplnila. Vzpomeňme si na její plamenné vystoupení, když to chtěla schválit ve stavu legislativní nouze. Uplynulo skoro čtvrt roku, a neděje se vůbec nic. Takže až zase příště tady bude některý ministr plamenně hovořit o tom, že to potřebuje schválit dnes, nejpozději zítra, tak si vzpomeňte na tento neblahý případ.

Co se bude dít od 1. ledna? No ten zákon prostě nebude. Jak se mají zaměstnavatelé připravit na příští rok, ti, kteří jsou zasaženi opatřeními vlády? Už jsem slyšel, že vláda chce opět přijít s žádostí o prodloužení nouzového stavu. Dopady do ekonomiky jsou v mnoha sektorech devastující, a ani takovou věc, na které v zásadě existuje politická shoda, nejsme schopni včas projednat tak, aby od Nového roku kurzarbeit platil.

Tak to je jenom takový povzdech nad tím, že paní ministryně v tomhle naprosto selhala.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak, rozhlédnu se v sále, pan předseda Chvojka s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem chtěl reagovat na pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedy Vondráčka. No, bohužel zčásti to, co říká pan předseda, je to pravda. Nicméně je to pravda, která není úplně dobrá pro naši koalici. Paní ministryně Maláčová dělá všecko, co může. Ano, prosazuje tu novelu zákona o zaměstnanosti tak, aby byla projednána co nejrychleji. Koneckonců si možná pamatujete, že před nějakým měsícem, měsícem a něco, jsme navrhovali maximální zkrácení všech lhůt, tak aby druhé čtení proběhlo co nejrychleji a abychom někdy v této době, možná zítra, už měli před sebou čtení třetí. Bohužel některé politické subjekty, parlamentní kluby, zde ve Sněmovně zablokovaly zkrácení této lhůty, a tudíž na to nedošlo. To znamená, lhůta pro druhé čtení je tam nejdříve od 7. prosince. Nás to jako ČSSD mrzí, paní ministryni Maláčovou to samozřejmě také mrzí, protože je to opravdu naše priorita. Ale jsou tady některé poslanecké kluby, které by se měly chytnout za nos a říci si, že je to jejich vina. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan předseda Stanjura s přednostním právem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP