(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Paní poslankyně se s tím statečně poprala, ale musela vás překřičovat. Já vás ještě jednou prosím o klid a o respekt k vystupujícím.

Jako další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobrý den. Já nejdu lobbovat o tom, že elektrárnu musí stavět firma syna Johna Bidena nebo něco takového za každou cenu. Můj návrh je zařadit bod, který jsem nazval ústavní dopady novely zákona o veřejném zdraví, a zařadit ho dnes po vratkách ze Senátu.

Odůvodnění. Včera v médiích rozsáhle proběhly informace o přípravě novely zákona o veřejném zdraví, které by dle všeho naprosto zásadním způsobem měly dopad na ústavní práva občanů České republiky. Bez vyhlášení výjimečného stavu, bez schvalování Sněmovnou, prodlužování 30 dnů, zákazy cestování, zákazy dopravy, zavírání obchodů apod. My jako Trikolóra si skutečně nepřejeme, aby moc v České republice byla odevzdána úředníkům do nějakého permanentního pololockdownu, a chceme to projednat raději už dnes, protože nechci čekat na to, až sem ta novela přiletí někdy ve tři ráno v nouzovém režimu a tady bude nějaká rychle dohodnutá, za něco vyměněná koalice, aby to bylo přijato.

Navrhnu v tomto bodě usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna odmítá pokusy zneužít existenci virových nemocí ke změně ústavního pořádku a vyzývá vládu ke stažení přípravy novely zákona o veřejném zdraví.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní mají přednost některé přihlášky, které jsou písemné, které nejsou z místa. Jako první pan poslanec Ondřej Profant, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý den. Já bych chtěl poprosit o předřazení bodu 22, sněmovního tisku 756, k další elektronizaci procesu veřejné správy, takzvané DEPO. To je tisk, který prošel velmi intenzivním jednáním na výboru, je na něm velmi široká politická shoda a dovolím si říci jakoby i úřednická shoda mezi ministerstvy, a v neposlední řadě je vyžadován bezpečnostní komunitou. Jsou tam úpravy regulací cloudových služeb a jejich bezpečnosti, datová suverenita Evropského hospodářského společenství apod. A to bychom měli mít ukotveno, jinak budeme v legislativním vakuu.

Proto vás prosím, abychom tento tisk zařadili buď na úterý 15. 12. jako první tisk, a pokud se to neschválí, tak na čtvrtek 17. 12. po písemných interpelacích v 11 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále je přihlášen pan poslanec Stanislav Grospič k pořadu schůze.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se také přihlásil se čtyřmi drobnými změnami v programu této schůze Poslanecké sněmovny.

Za prvé bych si dovolil navrhnout nový bod do programu této schůze, který by zněl Informace o stavu České pošty podané ministrem vnitra České republiky, prvním místopředsedou vlády Janem Hamáčkem. Navrhuji tento bod jako první bod 17. 12. 2020, to znamená druhý jednací týden v úterý, jako první bod, případně pokud by se tam naskytly jiné body, tak hned po nich jako další zařazený bod.

Druhým návrhem je předřazení zákona č. 2018, který má v programu schůze zatím pořadové číslo 305. Je to zákon o vodách, který byl předložen většinou předsedů poslaneckých klubů. Bylo by dobré, aby i v ústavně-právním výboru byl tento zákon projednáván souběžně s těmi třemi poslaneckými návrhy zákonů, tedy abychom jej rozjednali a umožnili jeho projednání i v ústavně-právním výboru souběžně s těmi zákony, které už tam doputovaly z minulé schůze. Navrhuji jeho pevné zařazení na zítřek, 2. prosince, jako první bod odpoledne.

Co se týká třetího bodu, jde o sněmovní tisk 317, bod číslo 247. Jedná se o třetí čtení zákona o pěti týdnech dovolené, který už prošel výborem pro sociální politiku a dostává se na pořad jednání. Já jsem vás chtěl požádat, zda by nemohl být zařazen na zítřek 2. 12. jako první bod s tím, že byste udělali jedno jediné - neschvalovali tento návrh zákona, ale vrátili ho zpátky do druhého čtení. S touto prosbou a s tímto zařazením před vás předstupuji. Je to i po dohodě s některými členy příslušného sociálního výboru.

Co se týká posledního návrhu, to je čistě návrh náš, který váže na téma, které se týká insolvencí, exekucí, i když zdánlivě trochu odlišné problematiky. Jedná se o prvé čtení. jsem si toho vědom. Je to tisk 152. Máme ho zařazený jako bod 380 a týká se novely zákona o spotřebitelském zákonu. Navrhuji jeho zařazení na, tuším, středu 18. 12. jako druhý bod odpoledního jednání.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Z místa je přihlášen pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Benešík k pořadu schůze.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl pouze předřadit v rámci bloku druhých čtení návrh zákona o pedagogických pracovnících před návrh zákona o potravinách. Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl navrhnout jako bod jednání Poslanecké sněmovny informaci vlády o cestě poradce prezidenta republiky do Ruské federace. Tato cesta je bezesporu velmi závažnou věcí. Přestože ekonomické a politické vztahy České republiky s Ruskou federací nejsou nijak intenzivní, jedná se přece jenom o relaci s regionální mocností, a to v době, kdy diskutujeme o možnosti rozšíření kapacit atomové elektrárny v Dukovanech, o které státní firma Ruské federace má eminentní zájem.

KDU-ČSL rozhodně nehodlá a priori tvrdit, že nemáme s Ruskou federací udržovat vztahy. Samozřejmě že máme, jedná se o regionální mocnost a je důležité, abychom byli v kontaktu. Ani netvrdíme, že pracovní cesta poradce prezidenta republiky do Moskvy je něčím z principu nepřijatelným. Naopak, je to běžná praxe. Ale tato cesta vyvolává určité otázky, na které chceme odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP