(17.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Méně invazivní způsoby řešení konkrétních problémů (řečník se pousmál) - nebudu to komentovat, ale to si fakt řekneme až na tom výboru.

Pouze dvě poznámky. Mně prostě když sem tam přemýšlím jenom selským rozumem, tak mně nepřipadá moc logické vozit přes celou Evropu brambory a cibuli. To za prvé.

A za druhé samozřejmě, a to je reakce pořád vlastně na první vystoupení Petra Bendla prostřednictvím pana předsedajícího. My přece jsme si vědomi toho, že pokud by tento pozměňovací návrh prošel celý legislativní proces včetně Senátu a podpisu prezidenta, tak nemůže začít platit, pokud nebude notifikován Bruselem. Jsme v jednotném trhu, my jsme si toho vědomi. A já znovu opakuji, že z mé strany je to více signál našim tuzemským zemědělcům, že máme zájem o jejich zboží, o jejich produkci, ať už je to produkce rostlinné, či živočišné výroby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, v tuto chvíli poslední přihlášený. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se strašně omlouvám, ale je to hrozně seriózní, tak abych to trošku odlehčil. Já bych to s tím ananasem uměl, ale byla to léta studia, odříkání, docentura, profesura, sebevzdělávání, nebylo to jednoduché. A stejně byste mně neschválili, kdybych to navrhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě má pan ministr? Ano. Tak prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, jen velmi stručně. Já v prvé řadě chci poděkovat za tu seriózní debatu, která tady proběhla. Myslím si, že o pozměňovacích návrzích, které tady padaly, povedeme debatu na zemědělském výboru. Takže na to se velmi, velmi těším a věřím, že tam spoustu věcí obhájíme.

Já jenom chci zopakovat priority resortu. Za prvé je to zvýšená soběstačnost potravin, to znamená snížení závislosti na dovozech, zvýšení kvality potravin, podpora potravinových bank, podpora zastoupení domácích lokálních potravin na našem trhu, primárně chceme podporovat ten pozměňovací návrh ve veřejném stravování, jak jsem tady poslouchal, přes veřejné zadavatele. To znamená, je to přesně podle dohody, Zelené dohody Evropské unie a jejích cílů a opatření ke snižování pesticidů a dalších věcí. Takže toto tady budeme podporovat.

Co se týká živočišné výroby, ano, budeme se o tom bavit na zemědělském výboru. Jenom chci říct, že jsme to obhájili jak před NKÚ, tak na kontrolním výboru. Tady si myslím, že v zemědělství neplatí jenom informace "jedna koruna rovná se jedno prase". Ono to zase tak úplně jednoduché není. Tady funguje spousta věcí, ať to je africký mor prasat, výkyvy cen, výkyvy stavů a tak dále. Takže to si myslím, že to musíme rozebrat v zemědělském výboru, protože my investujeme do nových podmínek, platíme očkování a tak dále. To znamená, my děláme přesně to, co ta společnost žádá, a nemůžeme to nechat padat jenom kvůli tomu, že jsme investovali peníze. To znamená, opravdu nerovná se "koruna rovná se jedno prase". To si ale řekneme tam, protože si myslím, že to je dlouhodobá záležitost jako zemědělství jako celek.

Co se týká pana poslance Válka, já s ním souhlasím, naprosto jasně, protože Ministerstvo zemědělství podporuje kvalitní regionální potraviny, cechovní normy, vzdělávání a další věci. Ale přijdou okamžiky, kdy do toho stát bude muset vstoupit. Souhlasím i s panem poslancem Holomčíkem, protože právě to my se snažíme řešit. A to tady zaznělo od pana Faltýnka, to znamená Green Deal, a chceme to právě zapojit do společné zemědělské politiky a do toho legislativního rámce, což se týká i toho zákona o potravinách. Myslím si, že tady všichni, kdo hovoří o té soběstačnosti, tak mě mrzí, že jste na to nemysleli při schvalování zákazu klecového chovu slepic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi. Závěrečné slovo pan zpravodaj teď mít nebude, tedy zahajuji podrobnou rozpravu. První do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Olga Richterová, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 4116. Týká se tedy zejména přejmenování dvou věcí, aby bylo možné poskytovat potraviny z potravinových bank i lidem, kteří nejsou registrovaní jako klienti sociálních služeb, a potom se týká toho, aby ty potraviny mohly rozdělovat veřejně prospěšné právnické osoby. Pozměňovací návrh 4116. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych se nejprve přihlásil k pozměňovacímu návrhu, sněmovnímu dokumentu pod číslem 4501 a dále k pozměňovacímu návrhu pod číslem 6950 a k pozměňovacímu návrhu 6701.

Ještě poznámku k pozměňovacímu návrhu, který se tedy týká těch procent. Když mě pan ministr bude poslouchat... Tak v reakci na ty výkyvy znamená, že najednou něčeho bude nedostatek, přijde mor prasat a bude to znamenat nějaký nedostatek vepřového, tak by to v praxi mohlo znamenat: vepřové nemáme, ale zbylo nám tady hovězí, to nám ještě do kvóty patří, tak prosím vás nekupujte si kotletu, ale kupte si nějakou svíčkovou nebo něco podobného. To prostě je absurdní, ty kvóty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo. Přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu číslo 5939.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu číslo 6206. Já jsem o něm nemluvil, tak jenom stručně vysvětlím. Jedná se o pozměňovací návrh, kdy bych rád, aby u volně balených potravin nebo u nebalených potravin bylo jasné složení ve smyslu alergenů, tak aby kupující věděl, jaké alergeny obsahují ty potraviny. Je to něco, co je od roku 2018 na Slovensku, je to v řadě okolních zemí. Jenom bych chtěl lehce upravit stávající stav, kdy ta informace není zřejmá, a vzhledem k tomu, že dlouhodobě se snažím podporovat celiatiky a další alergiky, tak je to jenom v souvislosti tady s tímto. Já doufám, že získám podporu tohoto pozměňovacího návrhu jak v zemědělském výboru, tak na Ministerstvu zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Radek Holomčík, připraví se pan poslanec Josef Kott.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se rád přihlásil ke svým dvěma pozměňovacím návrhům vedeným v systému jako sněmovní dokument 6744 a 6745. Odůvodněny jsou oba v rámci samotného textu návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Josef Kott, připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže já bych se chtěl přihlásit k sněmovnímu dokumentu 6484 týkajícímu se dvojí kvality potravin, k sněmovnímu dokumentu 6485, více jsem zmínil, jedná se o ty zkoušky poskytnuté dozorovým orgánem. Pak sněmovní dokument 6487, který předložil pan předseda Faltýnek, a je to to zadávací řízení veřejných zadavatelů.

Pak bych se ještě chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Jana Birke 6510 a je to převod vlastně dozoru z hygieny na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci u stravovacích služeb. Dále jsou to sněmovní dokumenty 6342, 5963 a sněmovní dokument 6967, který se týká výrobků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP