(17.40 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil z několika důvodů, které zde vysvětlím, krátce reagovat a nesouhlasit se svým ctěným kolegou, místopředsedou zemědělského výboru Petrem Bendlem.

Víte, samozřejmě ta hlavní debata proběhne v zemědělském výboru, který je garančním výborem tohoto tisku, nicméně jenom pro vysvětlenou. My jsme se k jednomu z pozměňovacích návrhů, který tady byl podán do systému, nepřihlásili, a byl to pozměňovací návrh Davida Pražáka, mě a Pepy Kotta, který také zaváděl nějaká povinná procenta, teď z hlavy možná, nechytejte mě za slovo, to bylo 55 až 65 % ve třech letech, od roku 2022, podíl českých potravin na pultech obchodů nad 400 m2.

Já bych chtěl vést v zemědělském výboru i se zástupci Ministerstva zemědělství a nevládních organizací debatu na tohle téma, jestli je v pořádku, když Evropská unie se hlásí ke Green Dealu, Evropská unie se hlásí k Farm to Fork, z pole až na vidličku, chce zkracovat uhlíkovou stopu, tak jestli má logiku převážet přes celou Evropu zemědělské komodity, které jsme schopni my vyrobit v České republice minimálně stejně efektivně jako zemědělci třeba ve Španělsku. Mám tím na mysli brambory, cibuli, mléčné výrobky a v podstatě všechno to, co lze vypěstovat nebo vychovat v mírném pásmu, ve kterém se naše země nachází. To je první poznatek, nebo názor.

Druhý je o tom, že my chceme tímto vyslat signál k českým zemědělcům, že o ně máme zájem, že chceme podpořit tuzemskou výrobu. A obzvlášť v této covidové době - doufejme všichni a modlíme se, aby to prostě co nejdříve odešlo, abychom to zvládli a aby zase byla normální doba - jsme viděli, že pokud by se situace hrotila a došlo nedej bože k uzavření hranic, tak samozřejmě může být problém i se zásobováním, protože Česká republika zdaleka není soběstačná ve výrobě některých základních potravin.

Petr Bendl prostřednictvím pana předsedajícího mi určitě namítne - a bude mít pravdu a my o tom budeme debatovat na zemědělském výboru příští týden ve středu, pan ministr Toman na to bude připraven - jak je možné, že jsme do podpory živočišné výroby investovali za sedm let mnoho miliard korun, Petr ví přesně kolik, já v tuto chvíli z hlavy neumím to číslo přesně definovat, a moc se nám tu výrobu třeba zrovna vepřového masa nepodařilo v České republice zvýšit. Ale minimálně výroba neklesla, nebo zastavili jsme ten dramatický pokles, který byl v minulých letech.

Takže já v tuto chvíli neříkám, jak se hnutí ANO postaví k tomuto pozměňovacímu návrhu kolegyně Jarošové, a na druhé straně musím přiznat, že jsme s kolegy z SPD diskutovali o tomto pozměňovacím návrhu, já sám jsem je poprosil, aby z toho vyndali některé věci, které neměly příliš logiku, protože nemá smysl, aby tam byl široký sortiment komodit, které nejsme schopni vyrobit v České republice nebo které jsou pouze sezónní, a obyvatelstvo je zvyklé na zásobování průběžně, celý rok. To by právě mohlo vést k tomu, na co upozorňuje kolega Bendl, ke zdražení potravin.

Tolik jenom velmi stručně poznámka z mé strany k tomuto zákonu. A spíše se těším na tu odbornou debatu - nikoliv politickou, ale odbornou - v zemědělském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí nejprve pan poslanec Válek, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Nelze nezdvihnout. Já naprosto souhlasím s tím, co zaznělo. Těším se moc na ten zemědělský výbor. Já si vzpomínám na vinaře Dufka, kterého možná mnozí znáte, který začínal s obrovskou oranžérií a měl pocit, že tehdy, v té době, kdy s tím začínal před dvaceti lety, že by produkoval na Moravě tropické plody, byla to obrovská oranžérie, největší v České republice, a nakonec se soustředil na víno.

Já rozumím podpoře českých zemědělců a udělám pro to maximum, to teď předem můžu slíbit, na zemědělském výboru, na podporu toho, kde je nadprodukce a kde zemědělci nejsou schopni potraviny uplatnit na českém trhu. Naprosto souhlasím s tím, že je potřeba jim v tomto směru pomoci, jak jsme pomohli některým jiným komoditám.

Absolutně také souhlasím s tím, že je potřeba omezit transporty po Evropě, transporty potravin z jednoho konce na druhý, pouze se asi neshodneme v tom, jakým způsobem. Za mě je to omezení kamionové dopravy. Opakovaně jsme se o tom bavili. Nechápu, proč musí být kamionová doprava podporována. Naopak, měla by být omezována, aby dlouhé transporty byly omezeny, a ne sekundárně přes zemědělské komodity.

To, co mi vadí, je nedostatek konkurence kvalitních potravin na trhu, který by to mohlo přinést a ke kterému to mohlo vést. Já bych chtěl, aby si český zákazník mohl vybírat mezi potravinami, aby si vybral - protože mu věřím, protože vím, že je to schopný a inteligentní zákazník - aby si vybral to nejkvalitnější, co mu nabízíme. Já budu bojovat za to, aby potraviny byly kvalitní, aby potraviny byly dostupné a aby čeští zemědělci, kteří měli nadprodukci, se na trhu uplatnili. Já myslím, že na tom bude na zemědělském výboru shoda. Pevně v to věřím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl, faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za reakci předsedovi zemědělského výboru panu Faltýnkovi. Já jsem přesvědčen, že mezi ukládáním povinnosti mít na pultě nějaké procento českých potravin a uhlíkovou stopou nenajdeme nikdy žádnou úměru, že nedokážeme říct, kolik té uhlíkové stopy se nám bude objevovat v tom, abychom to nahradili nějakými procenty na tom pultu. To mně přijde absurdní. Ta cesta je, já doufám, že Ministerstvo zemědělství bude podporovat malé a střední podniky v zemědělství, protože tam tu uhlíkovou stopu zcela bezpečně zkrátíme. Nebudeme-li mít pět velkých podniků v České republice, ale budeme jich mít 500, pak to znamená, že přineseme zaměstnanost do regionů, a zároveň to znamená, že zkrátíme vzdálenosti v komoditách, mimochodem v komoditách, které my umíme. Budou zcela určitě vždycky komodity, které nebudeme umět a které budeme muset dovážet. To jen na margo pana kolegy Válka, který by asi také neuměl rozlišit, jak omezit v dopravě dovoz ananasů a podobně. To si jako neumím představit, že bychom to takto dělili. Nemyslím si, že to je úplně cesta.

My se - a dohodli jsme se na tom i tady ve Sněmovně - budeme bavit o společné zemědělské politice. Vezmeme to na zemědělský výbor, abychom znali, s čím jedná Ministerstvo zemědělství, jaké stanovisko má DG AGRI, a zároveň abychom věděli, kam se sune problematika společné zemědělské politiky. Protože tam je podle mě pes zakopán, ale rozhodně ne v kvótách, kterými jsme nařizovali prodejcům, kolik mají čeho prodávat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Holomčík, po něm pan předseda Faltýnek, po něm pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl ocenit, že tady pan předseda Faltýnek zmiňoval tu souvislost dlouhých distribučních řetězců a převážení potravin přes celou Evropu, neřkuli přes celý svět, v kontextu Green Dealu a podobných plánů. Já si myslím, že pokud máme k té problematice ochrany klimatu přistoupit smysluplným způsobem, tak přesně tyto nelogičnosti bychom se měli snažit řešit.

A stejně jako moji předřečníci úplně tenhle způsob nepokládám za správný. My jsme měli někdy, tuším, těsně před prázdninami nebo na začátku prázdnin, takové sezení, byli tam i zástupci některých zemědělských organizací. Já jsem si to vyslechl, mám pocit, že jsem tam tehdy snad byl jediný člověk, který nepodporoval tuto myšlenku, a položil jsem tam dotaz, jestli jsme si jistí, když chceme dělat takovouhle politiku kladivem, že jsme vyčerpali všechny normální způsoby, jak zemědělce podpořit, jak jim snížit náklady, jak jim zjednodušit přístup na trh, a odpověď jsem nedostal.

Takže já se velmi těším na tu debatu na zemědělském výboru příští středu a určitě se na tohle budu ptát, protože si myslím, že problémů, které bychom mohli řešit méně invazivním způsobem a tak trochu více s tou společnou politikou Evropské unie, ke které jsme se ostatně svobodně přihlásili, tak spousta těch věcí a problémů, které řeší (nesroz.) české zemědělce, tak jsou podle mě prostě jinde. A já se na tu debatu těším. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jaroslav Faltýnek, po něm pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP