(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, já stručně představím jeden z našich pozměňovacích návrhů. Je to sněmovní dokument 4490 a týká se zákona o pedagogických pracovnících.

Upřímně, žádný zákon o pedagogických pracovnících jsme dlouhá desetiletí neměli. Školy učily, ředitelé si dobře uvědomovali, když měli možnost, jestli vzít traktoristu, nebo matematika, že před tu tabuli postavili matematika. Žádný zákon, žádné regulace ten školský systém nepotřeboval. Pak tady socialisté přitáhli tenhle zbytněný dokument, který už má desítky stran, velice komplikuje život ve školách, a nyní dochází k takovému jakoby velice nesmělému pokusu nějakým způsobem to revidovat. Pan ministr začal relativně rozumně ve smyslu, že to trochu zliberalizuje, nechá ředitelům volnost, no ale jak to běželo tím kolečkem po ministerstvu a různých lobbistů a dalších, tak z toho vznikl takový paskvil, že už by to, abych to řekl lidově, prase nepoznalo, co z toho nakonec vyšlo.

My jsme byli ve velkém pokušení načíst pozměňovací návrh, který by celý zákon rušil. Myslím, že ve většině škol by se nikomu nic nestalo. Nakonec nám to přišlo takové příliš agresivní, takže jsme udělali poměrně podrobný rozpis a opravdu shrnutí jenom základních požadavků, které na pedagogy máme, aby ředitelé měli jistou míru volnosti, protože jsou to svéprávné bytosti, a zároveň stát jako deklaratorně řekl, co si představuje, že je učitel základní školy, jaké má vzdělání apod. To je obsahem našeho návrhu. Uvidíme, jak tento náš návrh dopadne.

Jinak jsme připraveni podpořit zákon jako celek i tak, protože přece jenom jsou tam aspoň zbytky těch liberalizačních snah, se kterými to pan ministr začínal tvořit. A skutečně ta situace ve školách - vy ji asi neznáte, ale vedla k tomu, že spousty lidí opustily práci, kterou měli rádi, protože nesplňovali nějakou dikci zákona o pedagogických pracovnících. Já sám jako ředitel jsem přemlouval řadu svých zaměstnanců, aby si jezdili dodělávat nějaké pomatené kurzy, které platí daňoví poplatníci, a získali formální vzdělání a mohli na té škole zůstat učit.

To je ta situace, kde jsme. Žijeme také v době covidu, čili tohle jsou všechno věci, které stát dělá, když roupama a bohatstvím neví co by. Myslím, že ta doba bude taková, že budeme řešit daleko vážnější věci, jak vůbec financovat školní soustavu, kolik z toho dát na základní školy, kolik z toho dávat dále, než abychom se bavili napůl legračními texty, co všechno má ještě pan učitel absolvovat a mít.

Velice pléduji pro to umožnit odborníkům možnost působit na technických školách. Je to zase klasická věc, že máme skvělého odborníka často třeba na prahu emeritury, chtěl by svoje umění předat mladší generaci, a teď nemůže, protože nesplňuje pedagogické minimum, nemá pedagogické vzdělání. Tohle se tím všechno táhne jako červená nit.

Už vás nebudu déle unavovati, má to asi sedm stran, ale je to víceméně zákon o pedagogických pracovnících vykostěný na základní deklaratorní výrazy, co by ten který učitel měl mít za vzdělání, a je tam ponechána široká volnost ředitelům. Zkrátka a dobře je to něco, co měl udělat pan ministr, kdyby se nebál všech těch lobbistických skupin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji. Já bych se chtěla vyjádřit obecně k tomuto návrhu, k této novele, a potom představím následně dva pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy jsem vytvořila ještě dávno před dobou covidovou, protože si myslím, že platy učitelů jsou dlouhodobě podhodnocovány a jsou podhodnoceny. Věřím, že příští rok dojde alespoň k nějaké nápravě. Takže tyhle návrhy opravdu jsou sepsané už delší dobu.

A teď k novele o pedagogických pracovnících. Současná situace ve školství se potýká již dlouhodobě s nedostatkem učitelů. Učitelé, které práce mnohdy baví, nevykonávají tuto práci buď právě z (důvodu) nízkého finančního ohodnocení, anebo nedostatečné motivace vykonávat tuto profesi. To je dlouhodobý stav. Tato novela tedy rozšiřuje pravomoc ředitelům školy, kteří by měli nově ve svých kompetencích také uznání předpokladu odborné kvalifikace učitele. Tímto by došlo k zlepšení podmínek pro nově pracující učitele a také samozřejmě postavení ředitele školy. K velkým problémům dochází často například na středních odborných školách, které se zaměřují na různé technické obory. Jedná se o lidi, kteří jsou odborníky v praxi, ale doposud nemají potřebné pedagogické vzdělání. Osoby, kterým ředitel školy uzná předpoklad odborné kvalifikace, budou moci přímou pedagogickou činnost vykonávat nejdéle tři roky. Pokud chtějí nadále pracovat v pedagogické sféře, musí si následně pedagogické vzdělání doplnit. Domnívám se, že by tento krok mohl alespoň trochu přilákat osoby, které mají chuť a zájem stát se učitelem, a pomoci tak našemu školskému systému. Neříkám, že tento krok povede k výraznému zvýšení počtu nových učitelů a vyřeší tak dosavadní mnohdy až kritickou situaci, ale mohl by alespoň malým dílem pomoci. Proto tento návrh jako celek podpoříme.

A teď k mým dvěma pozměňovacím návrhům.

První návrh je sněmovní dokument 5302 a týká se třídnického příplatku pro učitele. Jde tedy o příplatek za třídnickou práci, která dodneška ve školském systému není ohodnocena podle mě dostatečně, a tato práce zabírá opravdu mnoho času, je velmi složitá na byrokracii atd.

Tedy odůvodnění mého pozměňovacího návrhu. V zákoně o pedagogických pracovnících dlouhodobě chybí definice činnosti třídního učitele. Tato definice není obsažena ani v jiné české legislativě. Přitom například ve slovenském zákoně jsem našla pojem třídnický učitel a tam ve slovenském zákoně je tato definice obsažena. Třídnictví v České republice vykonává více než 65 tisíc učitelů, aniž by za tuto práci byli adekvátně ohodnoceni. Proto tento pozměňovací návrh tento nedostatek napravuje. Tento pozměňovací návrh má rovněž za cíl napravit dlouhodobě nepříznivou situaci v odměňování učitelů, kteří vykonávají práci třídního učitele a také obdobnou práci na konzervatoři, základní umělecké škole či vyšší odborné škole. Není dále možné, aby za práci, která je sice do značné míry administrativní, ale se základní náplní práce učitele úzce souvisí a stát resp. daná škola ji po takovém učiteli vyžaduje, nedostával spravedlivou odměnu. Smyslem tohoto návrhu je také odstranit určitou jistou diskriminaci mezi učiteli, kdy učitel, který nad rámec své běžné pedagogické činnosti se musí zabývat ještě další nezbytnou agendou, byl znevýhodňován, či co se týče právě té finanční odměny.

Náplní práce třídního učitele je mj. řídit a vzdělávat danou třídu, dále sem patří organizační činnosti, třídní schůzky, třídnické hodiny, konzultace s rodiči, odborníky atd. Také vede příslušné dokumentace, jako např. třídní knihu, třídní výkazy, evidence žáků a jiné. Dále třídní učitel zajišťuje také bezpečnost a má na starosti také prevenci bezpečnosti, kdy seznamuje žáky s BOZP a PO, pravidly chování o přestávkách, na školních výletech, akcích, se školním řádem atd., atd. Je zcela neuvěřitelné, že dosud byla odměna za výkon práce třídního učitele, a tedy obdobnou práci na konzervatoři atd., jak jsem již zmiňovala, 20 až 60 korun za hodinu vykonané práce. Častěji tedy u dolní hranice tohoto rozmezí, které jsem právě přečetla. Přitom se nejedná o volný čas učitele, ale o jeho pracovní činnost, kterou zkrátka musí pravidelně splňovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP