(18.30 hodin)
(pokračuje Hyťhová)

Jenom pro informaci, práce třídního učitele zabere kolem dvaceti hodin měsíčně, abyste měli určitý pohled, že to opravdu není práce o jedné hodině, ale je to cca dvacet hodin měsíčně. Je také velmi časté, že učitel má ve třídě až dvacet osm žáků, což vede pro učitele k ještě větší práci, jelikož třídy jsou opravdu naplněny.

Považuji tedy za vhodné, aby bylo stanoveno rozmezí mezi 3 až 4 tisíci korun měsíčně. Taková odměna za vykonanou práci zároveň jasně ukáže, že si naše společnost dokáže a umí vážit učitelů při výchově naší generace a dává také učitelům určité podmínky, aby neodcházeli ze školství, ale naopak využili své znalosti a schopnosti k úspěšnému vzdělávání dětí a mládeže.

To jsem tedy odůvodnila svůj pozměňovací návrh k třídním učitelům. Věřím, že i nárůst platů, který bude příští rok, toto jistě napraví, ale stejně si myslím, že by třídní učitel jako takový měl být zakotven, nebo ta definice by měla být zakotvena v české legislativě a také by se na to měl brát ohled.

Teď představím svůj druhý pozměňovací návrh. Je to pod sněmovním dokumentem 4484. Tento sněmovní dokument se týká adaptačního období učitele. Teď vám přečtu krátké odůvodnění. Novela zákona zavádí takzvané adaptační období učitele pro takové učitele, kteří nesplňují požadovanou odbornou kvalifikaci. Toto adaptační období, které má trvat dva roky, zajišťuje škola. V praxi se tak předpokládá, že to školy zajistí přidělením zkušenějšího učitele, čemuž se říká uvádějící učitel, a ten tedy s takovým začínajícím učitelem prochází jeho adaptačním obdobím a nějak ho zaškoluje, učí ho a vlastně ho integruje do školního procesu. Tento uvádějící učitel však bude vykonávat tuto činnost nad rámec svých běžných pracovních povinností, za které mu náleží běžná mzda učitele. Proti původním plánům při zavedení tohoto systému vládou předkládaná novela zákona neobsahuje žádnou finanční odměnu za takovou práci navíc ze strany právě uvádějícího učitele. Uvádějící učitelé by tím byli nevhodně diskriminováni, opět proti svým kolegům, kteří se o žádného začínajícího učitele nebudou muset nad rámec své pracovní doby starat.

Pro odstranění tohoto problému přináší tento můj pozměňovací návrh řešení v podobě doplnění příplatku za právě takovouto činnost nad rámec práce učitele. Podobné příplatky pro pedagogické pracovníky jsou již obsaženy v platném znění zákoníku práce. Proto je tímto pozměňovacím návrhem doplněn právě zákoník práce. Jde tedy o částku 3 tisíc korun. Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také činnost podpory učitele v době jeho adaptace, se poskytuje příplatek 3 tisíce korun měsíčně.

Oba dva moje pozměňovací návrhy se týkají učitelů. A jak jsem již říkala na samém začátku, domnívám se, že platy učitelů obecně jsou dlouhou dobu podhodnocovány. A pokud chceme, aby měl učitel ve společnosti určitou autoritu, aby byl ve společnosti například na podobné úrovni jako lékař, právník, tak zkrátka musíme tyto věci zlepšit - a jak jinak než konkrétními návrhy?

Takže děkuji za pozornost a věřím, že mé návrhy podpoříte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. S přednostním právem za klub KDU-ČSL pan poslanec Mihola. (Hlasy ze sálu.) Takže jste se dohodli, že vystoupí pan poslanec Marek Výborný? (Poslankyně Valachová mimo mikrofon.) Mám tady poznamenané přednostní právo pana poslance Miholy, ale jestli to přepouštíte, tak tedy paní poslankyně Kateřina Valachová. Takže jste se vzájemně pustili. Pan poslanec Marek Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní ministryně, já se tady možná překvapivě nezařadím do řady těch, kteří budou připomínat podhodnocení učitelů. Já bych tady, a možná to může být překvapivé, jako opoziční poslanec chtěl poděkovat panu ministrovi, protože dlouhodobě plní své sliby, pokud jde o navyšování platů učitelů. A pokud jsme si stanovili, a řeknu tady společně napříč touto Sněmovnou, nějaký cíl 130 % průměrné hrubé mzdy, tak pokud bude schválen rozpočet a bude splněno těch 9 %, jestli se nepletu, pro rok 2021, tak toto bude slib, který tato vláda splnila. Ono jich mnoho nebude, ale tento to bude. A je to jednoznačně splněný slib a úspěch pana ministra Plagy, takže za to děkuji. Já jsem v posledních týdnech navštívil řadu škol a mluvil s řediteli. Musím říct, že nikdo z nich si nestěžoval na to, že by i v této složité covidové době neměl dostatek financí na to, aby mohl odměnit učitele, pedagogy, za jejich práci. Myslím si, že toto je tedy skutečně pozitivum a plus.

Dovolte mi krátký komentář k návrhu zákona. Zaznělo tady, že musíme nalákat lidi, co chodí po ulicích, nebo téměř tak nějak to zaznělo, nalákat lidi, co chodí venku, aby šli učit. Kolegyně, kolegové, já jsem učitel a chvíli jsem také jednu školu vedl. Neznám ředitele, který by chodil po ulici a hledal, kdo by se náhodou hodil a šel se postavit za katedru. Každý ředitel se samozřejmě snaží nalézt člověka, nebo adepta, který má patřičné vzdělání. A zákon, který tady dnes projednáváme, není o tom hledání z ulice, ale je o řešení mimořádných situací v regionech, kde to skutečně hoří. A ten ředitel, pokud má i třeba dlouhodobě například učitele, který nesplňuje podmínky, které dnes stanovuje zákon, a pan ministr tady říkal, že se to řeší dneska drbáním se přes hlavu, různými výjimkami, tak tento zákon by to krátkodobě napravil. Já si myslím, že toto je v pořádku, a určitě to z mého pohledu není nějaký konflikt se zájmy pedagogických fakult nebo fakult vzdělávajících učitele. To určitě ne.

Já si ale dovolím krátce představit pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Možná vás to nepřekvapí, budu tady trochu navazovat na kolegyni Hyťhovou, která o tom mluvila, nicméně návrh upřesním, týká se to příplatku za třídnictví a příplatku za výkon specializovaných činností ve školách.

Já jsem tady spolu s dalšími poslanci KDU-ČSL předložil už 20. dubna 2018 sněmovní tisk 159, který dodnes ve druhém čtení není doprojednán, a proto jsem spojil tento návrh se sněmovním tiskem 503, protože nakonec i po diskusi se zástupci Ministerstva školství a také například se zástupci odborů jsme se rozhodli jíti trochu jinou cestou než v tisku 159, a sice právě v zákonu o pedagogických pracovnících definovat činnost třídního učitele, která tam doposud takto není explicitně, čili vložit tam § 23b, kde by tato činnost byla definována, a v souvislosti s tím v zákoníku práce definovat příplatek pedagogického pracovníka, ale nikoliv pevnou částkou, protože tady se samozřejmě potom dostáváme do té pasti případných potřebných valorizací a podobně. Čili já i na základě konzultací s pracovníky ministerstva navrhuji nejít pevnou částkou, ale jít procenty, a sice nechat také nějakou vůli ředitelům škol, to si myslím, že je také potřeba, jsou to manažeři zodpovědní za svoji školu, za výuku a také za vedení těch třídnických kolektivů, případně za výkon specializovaných činností, jako je například činnost školního logopeda, koordinátora ICT a podobně, a to rozmezí je v mém návrhu definováno 5 až 7 % platového tarifu vypočítaného ze základu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je daný pedagogický pracovník zařazen. Tím tedy vytváříme něco, co nebude potřeba průběžně novelizovat.

A jenom pro představu, nebudu to tady vyjmenovávat, to už tady zaznělo, co všechno třídní učitel vykonává i u těch specializovaných činností je vcelku jasné a zřejmé, ale pravdou je to, že činnost třídních učitelů je dneska nedostatečně ohodnocena. Sice se v minulém roce podařilo tu spodní hranici navýšit o stokorunu na 500 korun, vyšší hranice zůstala na 1 300 korun, což skutečně dneska činí nějakých 25 až 65 korun za hodinu práce, budeme-li počítat s tím průměrem dvacet hodin v měsíci.

Podotýkám, že v době distanční výuky, která v tuto chvíli probíhala, nebo ještě probíhá na některých typech škol, samozřejmě i práce třídního učitele, který musí s žáky komunikovat a tak dále, není úplně jednoduchá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP