(18.40 hodin)
(pokračuje Výborný)

V případě, že půjdeme tímto mediánem 5 až 7 %, tak také snižujeme náročnost na státní rozpočet a na rozpočet kapitoly Ministerstva školství, který byl původně přes 2 miliardy. V případě tohoto rozpětí 5 až 7 % bychom se dostali na náklady, které budou pod jednou miliardou korun, a to jsem přesvědčen o tom, že si i rozpočet Ministerstva školství může dovolit. A současně chci zdůraznit, je to vlastně bonus pro ředitele škol pro to, aby mohli odměnit práci učitelů, kterou vykonávají v tomto případě nad rámec své přímé pedagogické činnosti. Vy, kdo nejste učitelé, tak to je důležité zdůraznit. Učitel má např. na střední škole úvazek 21 hodin, ale práci třídního učitele vykonává nad rámec těch 21 hodin, za to se mu ten jeho úvazek nesnižuje, ta přímá pedagogická povinnost, abych to řekl úplně přesně.

Čili to je předmětem pozměňovacího návrhu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, a ve třetím čtení budu rád za vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Miholu a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem nikdy nezneužíval přednostního práva a i tentokrát jsem si napřed vyslechl kolegy, protože jsem zvyklý jako učitel naslouchat, a také proto, aby člověk mohl případně reagovat. Tak si dovolím nyní vystoupit v poněkud jiném tónu než předřečníci, a to v tónu kritičtějším, nebo kritickém.

Já si na rozdíl od řady těch vystoupení nemyslím, že tenhle zákon je přínosný. Jeho některé části by mohly být přínosné - myslím teď pozměňovací návrhy, které zde byly zmíněny. Já se přimlouvám a mám pozměňovací návrh, který se týká příplatku za třídnictví. To potvrzuji, tady se připojuji a přitakávám. A určitě by se našly i další drobnosti, které jsou pozitivní. Ale obecně se dívám na tento návrh kriticky.

Nedostatek učitelů. Víte, já předpokládám, že k takovéhle záležitosti nedochází ze dne na den, z měsíce na měsíc nebo z roku na rok. A já bych chtěl tady připomenout, že předchozí volební období byla koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, během jejíhož volebního období se řešil také zákon o pedagogických pracovnících, který právě rozhodl, že učitel musí být kvalifikovaný. Nebudu to rozvádět teď do dalších podrobností. Pan ministr byl tehdy náměstkem, paní kolegyně Valachová byla tehdy ministryní školství. Není to opravdu tak dávno. Všichni víme, jak je pro školství, pro vzdělávání škodlivá nestabilita. Já opravdu nerozumím. Pokud ten problém byl, tak musel být tehdy. Pokud nebyl nebo není to takový problém, tak nevím, proč ho tady řešíme takovýmto způsobem. Já bych byl moc rád za nějaká přesnější data.

Ono tady z vystoupení pana ministra... A já bych chtěl panu ministrovi, přidám se ke kolegovi Výbornému, poděkovat opravdu za podporu učitelů, co se týká zvyšování platů. A přesto, že jsem v tuto chvíli z opoziční strany, tak klidně budu říkat a chválit, že pokud se to povede teď v rámci státního rozpočtu, že právě ministr Plaga z hnutí ANO nejvýše, nebo nejdále posunul platy učitelů. A myslím si... pane ministře, mrzí mě trošku, mluvím k vám teď, a pozitivně (ministr nesedí u stolku zpravodajů, ale stojí a hovoří se dvěma poslanci, vzápětí si ale jde sednout na své místo) - že tohle je to řešení. Tohle je to řešení, zaplatit učitele. A já se neobávám, ani chvíli se neobávám, že bychom řešili, když budou učitelé adekvátně ohodnoceni, nedostatek učitelů. Vrátí se ti, kteří odešli právě z důvodu, že byli mizerně placeni a nedoceněni, a noví rádi na ty fakulty nastoupí. Ještě je třeba vzpomenout na ty fakulty ne pouze pedagogické, ale na fakulty připravující budoucí učitele tak, aby i ti, kteří ty budoucí učitele připravují, byli adekvátně zaplaceni, aby tyto fakulty byly vyhledávané, exkluzivní a mohly se samozřejmě rozvíjet tak, jak se to sluší na 21. století. A vzorů máme víc než dost po Evropě.

Z toho, co pan ministr tady říkal, a někteří další, nedostatek učitelů je problém ne celostátní, ale spíš regionální, týká se určitých regionů. Takhle bychom ale mohli mluvit i o aprobaci. Chybí nám učitelé matematiky, fyziky a některých technických oborů, ale nechybí nám zase jiné obory, nebo naopak se stojí fronta na některé obory v některých městech. Takže opravdu řešíme spíš regionální než celostátní problém a myslím si, že by se na to mělo jít jinak.

Byla tady řeč o tom, že dotyčný zájemce, odborník z praxe mu říkejme, si nejvýše do tří let doplní pedagogické vzdělání. No ale když jsme se o tom bavili už předtím mnohokrát, tak já jsem stále nedostal ani po interpelaci jasnou odpověď, co když si to nedoplní. A bohužel se nespokojím s odpovědí, proč by si to nedoplnil. Prostě mě zajímá, co bude, když si to nedoplní. A to musí být v tom zákoně řečeno jasně, ne že nějak nebo že si poradí ředitel. Nebude nakonec řešit nic jiného. Pokud to má mít opravdu wert a má těch učitelů do školství přijít hodně tímto způsobem, tak to tedy bude hodně ředitelů nakonec z toho bolet hlava a budou litovat, že to nezůstalo u té výjimky, jako je to teď.

Mně tam nejvíc vadí a mrzí, že tam pronikla v rámci pozměňovacího návrhu na školském výboru část, která umožňuje toto pedagogické minimum dělat neziskovkám. Já se nechci nikoho dotknout, ale nemyslím si, že je správná cesta, když se všichni zaklínáme před volbami kvalitou učitelů, kvalitou škol, tak že opravdu s prominutím kdejaká neziskovka bude moct tady toto nabídnout, když se pro to rozhodne. To mně nepřijde v pořádku.

My pořád narážíme na problém inkluze. A víme, že o tom to právě je, že ten učitel proto musí být kvalifikovaný, ne aby jenom odpřednášel látku, ne aby řekl vyhledejte v textu nebo zalistujte v učebnici nebo v atlase, ale protože tam řeší celou řadu dalších problémů. A to může být stokrát odborník z praxe, ale když tady na tohle nebude disponovaný a řádně připravený, tak se bude v problémech doslova topit, zvlášť na některých místech nebo na některých školách.

Také mě mrzí jedna věc. I na školském výboru a občas i tady zaznívají taková klišé směrem k těm pedagogickým fakultám, která možná někdy měla své opodstatnění. Ale prosím vás, já jako učitel, který tam působí dvacet let, a na prvním místě jsem vždycky zdůrazňoval praxi, praktické poznávání, to je moje základní učitelská teze, tak rostu opravdu z toho, když někdo plácá takové nesmysly, s prominutím, jako že je na pedagogických fakultách málo praxe. Takový člověk jenom ukazuje, že o pedagogických fakultách neví zhola nic. A o tom, co se tam jak změnilo nebo na co se soustředit. Tak prosím i tady tohle, aby než někdo něco takového řekne, si to opravdu zjistil a tyto nesmysly neříkal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP