(16.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

A potom jenom ještě poznámka. Nechci tady otevírat nějakou velkou debatu, ale jenom chci říct, že co se týká investic, které jsou v rozpočtu označeny pro inkluzivní vzdělávání, tak pod tím je to, co také podle mého soudu nikdo nezpochybňuje. Věřím, že ani můj předřečník. Jsou to asistenti pedagoga, speciální pedagogové a školní psychologové, kteří byli v tom systému nejenom před rokem 2016 nebo 2015, ale dokonce od roku 2005, kteří nebyli celou tu dekádu poctivě financováni, a to potom řada ředitelů musela řešit tak, že peníze na tyto lidi, kteří byli potřeba, tak to ubírala právě z kapes nebo platů učitelů. A s tím jsme skoncovali, stojí to peníze. Ale já si myslím, že investice do vzdělávání jsou správné investice a je to správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Gajdůšková, poté se hlásí pan poslanec Klaus. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane místopředsedo, paní kolegyně, páni kolegové, paní ministryně, samozřejmě to, co jsme zase tady slyšeli o štíhlém státu, o malém státu, to jsme slýchávali za pravicových vlád. A jak to dopadlo? Premiér Topolánek, premiér Nečas, vedení ODS, ten stát v podstatě nefungoval. A já ráda tuto tezi připomenu, až zase zde budou návrhy na všechny ty podpory pro firmy, podnikatele, až bude debata o tom, jak stát nefunguje a jak by měl pomáhat. Covid myslím jasně ukázal, že je potřeba držet balanc. Že je potřeba mít vyrovnáno to, co je soukromé, a to, co je veřejné. Protože jenom když toto je v rovnováze, tak věci skutečně fungují. Já bych varovala před tím, abychom se vraceli k tomu štíhlému státu, jak jsme si to zažili za pravicových vlád.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus, je přítomen. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem ještě v zápalu své řečnické snahy se zapomněl přihlásit k tomu pozměňovacímu návrhu formálně, který jsem předal paní zpravodajce. Takže takto nyní činím, číslo jí dodám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak doufám, že to bude stačit takto formálně. A nyní tedy s přednostním právem za klub Pirátů jeho místopředseda pan poslanec Černohorský, poté pan poslanec Jurečka, také s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 7006 kolegyně Dany Balcarové. Odůvodnění je součástí tohoto návrhu nahraného v systému.

Druhý pozměňovací návrh, ke kterému bych se chtěl přihlásit, je pozměňovací návrh nahraný pod číslem 6942. Je to návrh kolegyně Kozlové, který se týká rozvoje materiálně-technické základny regionálních kulturních zařízení. Celková finanční alokace ve výdajovém bloku Podpora rozvoje materiálně-technické základny regionálních kulturních zařízení oproti roku 2020 klesla celkově o necelých 7 mil. korun. Nastaly však významné přesuny v rámci jednotlivých ukazatelů. Například program Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností je oproti roku 2020 ponížen z 260 mil. na pouhých 70. Finance jsou přesunuty především do Programu kofinancování projektu kulturní infrastruktury. Odtud budou spolufinancovány projekty, jako je např. výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Nemáme samozřejmě nic proti financování takových akcí, ale považujeme za krajně nevhodné, aby se finance na tyto akce přesouvaly z programu určeného na reprodukci majetku menších regionálních institucí, které už dnes trpí značným finančním nedostatkem. Podpory rozvoje a modernizace vybavení menších institucí jsou považovány za zásadní předpoklad pro kontinuální vylepšování jejich služeb pro občany. Proto se tam navrhuje navýšení tohoto programu o 50 mil. korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, přiznám se, já jsem přemýšlel, jestli vůbec k tomuto návrhu státního rozpočtu v situaci, kdy víme, že tady dobíhá legislativní proces také daňového balíčku, který má obrovské dopady právě i na celý státní rozpočet, a je evidentní, že bude muset dojít v příštím roce k aktualizaci státního rozpočtu, jestli vůbec v této situaci nějaký pozměňující návrh předkládat. Ale samozřejmě minimálně proto, že je potřeba také těmito návrhy, které většinou z řad opozice z 99 % nejsou akceptovány, jsou smeteny ze stolu, tak si myslím, že je potřeba minimálně se pokusit poukázat na některé problémy, kam by bylo potřeba nasměřovat finanční prostředky, a ukázat na některé priority, které z našeho úhlu pohledu - a teď mluvím za KDU-ČSL - jsou nedostatečně podpořeny.

Já mám blízko především k oblasti životního prostředí, zemědělství. A musím říct, že i zemědělský výbor dlouhodobě dává doporučující usnesení, aby byla posílena oblast investic, které právě souvisí se zadržením vody v krajině, souvisí vlastně s adaptací na klimatickou změnu. Ta usnesení jsou někdy naplňována více, někdy méně. A vlastně i teď, když jsme měli na zemědělském výboru rozpočtovou kapitolu 319 z Ministerstva zemědělství, tak znovu tam zaznělo doprovodné usnesení, které vyzývá vládu, aby v průběhu příštího roku posílila právě i financování této části činnosti rezortu Ministerstva zemědělství.

I proto jsem se tedy rozhodl podat konkrétní pozměňující návrh, který je pod číslem 7014, ke kterému se hlásím, který právě posiluje financování pozemkových úprav, tedy těch úprav, které v krajině řeší přímo konkrétně lepší zadržení vody, lepší hospodaření s vodou, prevenci před povodněmi, vytváření biotopů, remízků, malých rybníků, malých retenčních nádrží a mokřadů, a zároveň i zpřístupní pozemky pro jejich majitele, tak abychom navýšili tuto činnost o 1 mld. korun. Takže se tímto k tomu hlásím. A budu rád, když i případně jste někteří i vy ostatní zvážili podporu tohoto pozměňujícího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A ještě se mi s přednostním právem za klub ANO přihlásila paní poslankyně Pastuchová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který podávám společně s dalšími šesti kolegy. Proč to říkám? Podává nás tento pozměňovací návrh sedm poslanců za sedm oblastí horské služby, které máme v naší republice. A dávám pozměňující návrh pod číslem 7004, kde navrhuji navýšení rozpočtu v oblasti financování horské služby, celkově o 100 mil. 490 tis.

Důvodem, proč tento pozměňující návrh společně se svými kolegy podáváme, je ten, že české hory, jak víte, jsou a budou i vlastně vzhledem ke koronavirové krizi, která nás teď provází, myslím stále víc navštěvovány turisty. S tím samozřejmě stoupá i počet úrazů, které musí horská služba ošetřit. Určitě všichni víme, že horská služba je nezastupitelnou složkou integrovaného záchranného systému. Já jako záchranář s nimi spolupracuji. A na těch horách, kam my dojíždíme někdy jako druzí, je horská služba někdy opravdu první a je nám velkým pomocníkem. Proto horská služba potřebuje ke své práci pro léto i pro zimu bezchybnou, novou, nebo ne zastaralou techniku, a právě navýšení této částky, kterou s kolegy navrhujeme, by měla být určená vlastně na obnovu zastarávajících dopravních prostředků, jako jsou sněžné skútry, čtyřkolky, víceúčelová vozidla, ale samozřejmě také na to, aby mohly obnovovat své stanice horské služby, anebo pořídit pozemky na výstavbu nových stanic, aby ty hory naše byly pokryty úplně všude. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP