(9.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Vy jste mi odpověděl, že považujete za adekvátní dané situaci, jak byly obce a kraje informovány. Já musím říci, že dnes máme trochu jinou situaci, ale jak se ta záležitost vyvíjela, tak to bylo následující. Starostové, Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí požadovali, aby obce v létě dostávaly skutečně informace o počtu nakažených, popřípadě o počtu těch, kteří jsou v karanténě, anonymně, to znamená pouze číslo, a to z toho důvodu, aby věděly, jakým způsobem se situace vyvíjí v jejich obci. My jsme se následně sešli s panem profesorem Duškem z Ústavu zdravotnických informací a statistik, vysvětlili jsme mu situaci, protože informace byly přislíbeny pouze ORP, tedy obcím s rozšířenou působností, a obce prvního a druhého stupně si tak nějak měly buď volat, nebo to bylo na dobrovolnosti těch ORP, pokud měly vůbec kapacitu rozesílat jim informace. My jsme panu profesorovi vysvětlili, samozřejmě i tehdejšímu panu ministrovi, že ty informace potřebujeme. Myslím, že komunikace byla vynikající, a následně došlo k tomu, že se zveřejnil a zveřejňuje se počet nakažených nejenom v dané obci. Starosta si tam může naklikat, jak vypadá situace i v jeho okolí. To považuji za velmi dobré, protože pokud se zjistí, že starosta má zcela jiné počty, daleko vyšší než okolí, tak s tím samozřejmě může nějakým způsobem zacházet, může se připravit a může komunikovat lépe i s hygienickou stanicí.

Musím konstatovat, že doba, kdy jsem interpelaci podávala a kdy skutečně se informace, nechci říci že tajily, ale prostě se jasně říkalo, že není možné ty informace podávat, aspoň takto anonymní, tak ta doba se změnila. Informační systém, který, bych řekla, že je výborný a že to je takový první krok, jak by mohly velmi snadno být obce, města a kraje informovány nejen o tom, jaký je počet nakažených, ale i o tom, jak probíhá třeba prevence, kde jsou lékaři, jaká je dostupnost, zkrátka a dobře podívat se o krok dál, až koronakrize pomine.

Moje žádost zní, pokud by došlo ještě k takovéto další vlně, popřípadě k jinému problému, tak prosím, aby obce a samozřejmě i kraje byly co nejdřív informovány, a to z toho důvodu, aby se mohly dobře postarat o svoji obec a o své okolí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Slovo předávám prvnímu místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, ona ta interpelace původně byla širší. Vy jste se mě ptala obecně na způsob informování samospráv v době nouzového stavu a druhá část se týkala právě problematiky počtu nakažených. K tomu prvnímu dotazu, protože předpokládám, že když nesouhlasíte s interpelací nebo zařazujete ji na pořad, tak se to týká celé té interpelace, tak bych chtěl říci, že z mého pohledu ta informovanost obecná byla dostatečná. My jsme fungovali v rámci systému Hasičského záchranného sboru v rámci operačního a informačního střediska generálního ředitelství, které to předávalo nám (na) krajská operační a informační střediska a s pomocí toho systému, který vy samozřejmě znáte, to bylo předáváno na ORP a dalším obcím na správním území příslušného kraje. Takže z mého pohledu ta základní komunikace tam fungovala velmi dobře pomocí vyzkoušeného systému. Mimochodem, když jsme po skončení fungování Ústředního krizového štábu na jaře prováděli dotazníkové šetření, tak komunikace byla hodnocena jako velmi dobrá. Teď se bavíme o komunikaci mezi Ústředním krizovým štábem a samosprávami.

My jsme na jaře v Ústředním krizovém štábu měli i zástupce Asociace krajů. Tam si myslím, že byla zajištěna velmi dobře přímá vazba na kraje, probíhaly videokonference s hejtmany. Myslím si, že přítomní hejtmani potvrdí, že tam nebyl vůbec žádný problém. Na podzim, když jsme ten systém znovu stavěli, nebo oživovali po aktivaci Ústředního krizového štábu, jsme navíc ještě vyhověli žádosti jak Svazu měst a obcí, tak Sdružení místních samospráv a v Ústředním krizovém štábu jsou jejich zástupci. Je to pan starosta Picek a pan Michalík. Takže kromě toho, že je tam vazba přes zástupce Asociace krajů na kraje, tak je tam přímá vazba na obě tato sdružení, která zastupují města a obce.

Takže obecně si myslím, že ta komunikace byla a je v pořádku.

K druhému dotazu. Já se obávám, že jakkoli mu rozumím, tak je položen ne špatně, ale měl být položen někomu jinému, protože my jsme se tou problematikou zabývali v rámci Ústředního krizového štábu v době nouzového stavu, kdy Ústřední krizový štáb fungoval na jaře, tam jsme samozřejmě vedli diskusi o tom, zda to vhodné je, či není, tehdy převážil názor, že zveřejňování počtu nakažených přesně v obcích s sebou nese jistá rizika. Vy jste to popsala. Koneckonců byly i konkrétní případy, kdy docházelo k nějaké ostrakizaci nebo napadání lidí kvůli tomu, že byli podezřelí, že mají virus. Stanovisko Ústředního krizového štábu tehdy bylo tyto věci nezveřejňovat, nicméně poté, co skončil nouzový stav a skončil Ústřední krizový štáb, přešla tato problematika logicky do gesce - nebo ještě jinak. Jediný, kdo zůstal kompetentní se k tomu vyjadřovat, bylo Ministerstvo zdravotnictví. Tam samozřejmě proběhla nějaká jednání a systém byl nastaven tak, jak jste ho popsala.

Takže z mého pohledu a z mé pozice jako ministra vnitra v období, kdy země nebyla v nouzovém stavu a nefungoval Ústřední krizový štáb, jediný můj pouvoir nebo jediná moje možnost, jak toto ovlivňovat, by byla v případné debatě v rámci vlády, protože zveřejňování zdravotnických statistik není v kompetenci Ministerstva vnitra a jistá role ministra vnitra tam může být za předpokladu, že stojí v čele Ústředního krizového štábu. To v době, kdy jste mi tu informaci posílala, nebylo.

Já jsem rád, že jste se dohodli s panem ministrem zdravotnictví a že to tedy funguje ku prospěchu, že byly rozptýleny jisté pochybnosti a zaplať pánbůh se neopakovaly ty incidenty z jara, kdy lidé byli nějakým způsobem obtěžováni. Ale jenom říkám, že 5. srpna jsem z pozice ministra vnitra měl minimální možnost tuto věc ovlivňovat, a jsem rád, že jste tu dohodu potom udělali, nebo že jste toto jednání potom vedli s panem ministrem zdravotnictví.

To znamená, za mě, pokud budete souhlasit, že jsem vám odpověděl na tu část, která byla a je v mé kompetenci, to znamená, to je ta komunikace obecně, a pokud se to vyřešilo ve vztahu k Ministerstvu zdravotnictví, tak bychom se mohli dohodnout, že ta interpelace je vyřízena. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Paní poslankyně si přeje vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za to, pane ministře, máte pravdu, že bychom to mohli považovat za vyřízené, a to i s ohledem na to, kdy interpelace byla podávána a že během té doby, kdy se mi dostalo odpovědi, se skutečně velmi mnoho změnilo, a řekla bych, že v dobrém.

Jenom pro kolegy i pro vás připomenu, že vlastně ta hysterie, že se nesmí podávat informace obcím, se ukázala v současné době jako mylná. Myslím, že informace jsou k dispozici a že všichni se uklidnili. Jsem moc ráda, že k této dohodě došlo, a myslím si, že lze poděkovat panu profesorovi Duškovi a jeho týmu, a také si myslím, že i tlak samospráv pomohl. Pomohlo samozřejmě, když jsme v osobním kontaktu komunikovali a vysvětlovali důvody, proč takové informace obce i kraje potřebují. Myslím, že to bylo ku prospěchu věci. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP