(9.10 hodin)
(pokračuje Lipavský)

Což v situaci, kdy se jedná o lidi, kteří jsou politicky pronásledováni, z politických důvodů, a dost často toto politické pronásledování probíhá na základě vykonstruovaných obvinění, viz příklad pana Joshuy Wonga, který je obviněn z nějakého typu kuplířství, tak to jsou tresty a zločiny, které samozřejmě v obou zemích jaksi v těch právních řádech existují, a nikdy není ten člověk stíhán za politickou záležitost. Vždycky tam je, nebo víceméně vždycky se tam hledá nějaký paragraf, protože i pro ten totalitní režim je to jednodušší, když jej stíhají a odsoudí za věc, která je celosvětově uznávaná.

Takže já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem si myslíte, že by tato problematika měla být řešena, a co udělat pro to, aby když sem budou jezdit lidi, kteří jsou čínskému režimu nepohodlní, neměli obavy z toho, že vlastně je může nějakým způsobem ten čínský režim šikanovat i na území České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo předávám ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení kolegové, pane poslanče, já jsem na tu vaši písemnou interpelaci odpověděl relativně obsáhle, protože vy jste také měl docela dost otázek, tuším, že ve finále to má asi šest stránek, a rozumím tomu tak, že pouze žádáte upřesnění nebo doplnění té pasáže o zadržování. Protože doufám, že s těmi ostatními odpověďmi jste byl spokojen.

Co se týká té problematiky zadržení osob, po kterých je vyhlášeno celostátní pátrání, tak chci jasně říci, že toto ta dohoda neupravuje. To znamená, ta dohoda s Hongkongem nezavazuje Českou republiku provést zadržení, ani na základě této dohody české orgány nemají nějaké nadstandardní pravomoci. České orgány postupují podle vnitrostátního právního řádu, zejména podle zákona číslo 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. No a ten obecně zajišťuje rovnováhu mezi nutností operativně reagovat na situaci, kdy máme na našem území přítomnou osobu, které je mezinárodně hledaná, a na druhé straně samozřejmě jejími základními lidskými právy a svobodami.

Takže v tom dnešním světě lidé cestují, pokud tedy není zrovna koronavirus, velmi rychle a zejména v Schengenu se ti lidé pohybují samozřejmě bez kontrol na vnitřních hranicích. Takže pokud se jedná o nějakou hledanou osobu, tak ona samozřejmě za pár hodin může být někde jinde. Takže ten současný postup já pokládám za adekvátní, protože policie má možnost postupovat dostatečně operativně, aby si mohla ty základní skutečnosti ověřit. Ale samozřejmě postup policie podléhá kontrole ze strany státního zástupce. To znamená, tam je podle mě odpověď na tu vaši otázku, že vzhledem k tomu, že tam je kontrola na straně státního zástupce, tak by nemělo hrozit to, že tato věc bude nějakým způsobem zneužívána pro perzekuci někoho, kdo se trestného činu nedopustil, ale je pouze nějakým způsobem ze strany nějakého státu perzekvován nebo popostrkován. Takže je tam kontrola na straně státního zástupce. Ten samozřejmě provádí předběžné šetření a pak dává soudu návrh na vzetí osoby do vazby, popřípadě extradici. Ale to už jsme příliš daleko.

Takže z mého pohledu ten systém má dostatečné záruky, aby nedocházelo ke zneužívání dohody v politických nebo smyšlených kauzách. Myslím si, že navíc Česká republika jako demokratická země se svobodným tiskem je země, kde tyto kauzy případně získávají velmi značnou pozornost a média odvádějí svoji práci a upozorňují na to, že třeba se na naše území chystá někdo, koho by se to mohlo týkat, a věřte, že si nikdo nedovolí, aby byl jen vzdáleně podezírán z toho, že tady nějakým způsobem jde proti tradicím a zákonům demokracie a demokratického právního státu, jen aby nějakým způsobem "vyhověl" přání cizího státu.

Takže z mého pohledu ta situace takto, jak je, je upravena adekvátně. Na druhou stranu totiž si moc nedokážu představit, jak bychom ji měli upravit jinak, abychom tam zachovali možnost rychlé a adekvátní reakce pro ty běžné případy, těch je drtivá většina, a abychom tedy neoslabili funkčnost policie. Zatím nikdo s nějakým jiným řešením nepřišel. A znovu říkám, že pokládám za nepředstavitelné, aby tady docházelo k tomu, že tady budeme někoho popotahovat jenom kvůli tomu, že prostě někde vyjádřil svůj politický názor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan poslanec Lipavský.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji vám za slovo. Myslím, že si rozumíme, protože to, na co jsem narážel já, tak to byl článek 12 té dohody, který hovoří o té předběžné vazbě, že v naléhavých případech může být vyžadovaná osoba podle uvážení dožádané smluvní strany a v souladu s jejím právem na žádost dožadující smluvní strany vzata do předběžné vazby. Takže já tomu rozumím tedy tak - a vy jste to vlastně řekl - že v našem případě je to na uvážení toho státního zástupce, kterému to jde skrze schvalování. Já tedy vlastně vnímám a souhlasím s tím, co jste řekl, že až na ojedinělé případy, a to jsou opravdu jednotky, s tím nebyl zásadní problém.

Takže já vám za tu odpověď děkuji. Tématu se dále plánuji věnovat, ale samozřejmě to může probíhat na bázi jiné než parlamentní interpelace. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo dále má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím. Ptám se tedy pana poslance, zda navrhuje nějaké usnesení. Není tomu tak. Já vám všem děkuji a končím projednávání této interpelace.

Další interpelací je. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Leo Luzara ve věci poskytnutí podkladových materiálů vztahujících se ke společnosti OKD. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1011. Ve čtvrtek 12. listopadu proběhla rozprava, která byla ukončena, a vzhledem k tomu, že nebylo možné hlasovat o návrhu poslance Leo Luzara o vyslovení nesouhlasu s odpovědí místopředsedkyně vlády a ministryně financí z důvodu nedostatečného kvora, měli bychom o této interpelaci hlasovat nyní. Návrh pana Luzara byl, pokud vím nesouhlasný. Nesouhlasí s interpelací. Jsme v té situaci obdobné. S dovolením bych postupovat také tak, že tuto interpelaci odložím na závěr a v případě, že bude naplněno kvorum, bychom o ní hlasovali v závěru bloku písemných interpelací.

Další interpelace. První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1014. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády, který je nyní přítomen. Budu tedy pokračovat v rozpravě a slovo dávám paní poslankyni, aby uvedla svou interpelaci.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, interpelovala jsem vás 4. srpna na to, jakým způsobem mohou být obce informovány o počtu nakažených. Ve své interpelaci jsem konstatovala, že samosprávy byly v té počáteční fázi, ale i následně v době vrcholící pandemie v první linii, zajišťovaly, jak si jistě vzpomenete, ochranné pomůcky pro obyvatele a všemožně pomáhaly. A samozřejmě že kromě pomůcek potřebovaly informace například o počtu nakažených a podobně. Bohužel tehdy v té době hygienici zásadně odmítali poskytovat starostům tyto informace, a pokud nějaké samosprávy vůbec dostaly, tak opožděně a většino je čerpaly z médií. Proto jsem se vás dotazovala, zda způsob, jakým jsou obce informovány, považujete za správný, dobrý a zkrátka a dobře, co si o tom myslíte. Samozřejmě chápu, že některé okamžiky, kdy byli šikanováni někteří nakažení koronavirem, tak to samozřejmě způsobovalo jistá rizika a obavy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP