(9.50 hodin)
(pokračuje Žáček)

Pak by mě samozřejmě zajímala ještě ta otázka devět, kdy jsem se tedy ptal, možná už spíše politicky než věcně, jako to bylo v dalších případech, a to, že tedy ztráta více než 60 milionů korun ze státního rozpočtu - mimochodem, ten systém je tak nastaven, že by samozřejmě kontrolním orgánem neměla být policie, ale Ministerstvo financí, to, jestli se jede podle rozpočtu, jestli je to řádně naplňováno. Já si myslím, že by k takovémuto výpadku prostě dojít nemohlo, přestože dneska se to schovává za to, že během těch příprav se zjistily nějaké technické podmínky, které vlastně prodražují celou tu zakázku. Na druhou stranu pokud nebylo uděláno předběžné šetření, pokud to nebylo managementem provedeno, nebylo součástí celého projektu, nebyl zjištěn skutečný stav budovy a jejich základů, tak to je podle mě chyba, která jednoznačně padá na ten management a z toho se vyzout nemůžou. A z toho mimochodem plynou ty ztráty, respektive případné navyšování finančních prostředků na celou opravu, a to vedlo k devastaci budovy, jak dneska vypadá. Jestliže oni používali deset nebo kolik let, staré projekty, které pořizovalo Ministerstvo informatiky, nebo ještě někdo před nimi, tak je to pochopitelně úplně absurdní.

A znovu opakuji, co jsem řekl na začátku. Ta ztráta je větší jednak v tom smyslu, že ústav má velké náklady na stěhování, řada majetku, celá knihovna a tak dále je placena za nějaké poměrně velké částky a odložena někde v nějakých skladištích. A to samé, není v tom zohledněno - a já se na to budu ptát tentokrát ne ministra vnitra, ale paní ministryně financí, protože dneska je tam naprosto logicky nějaká hloubková kontrola z Ministerstva financí, jestli mi tedy budou schopni odpovědět na otázku, jestli vědí, kolik se do této budovy nainvestovalo, a že náklady na kabeláž, na všechnu infrastrukturu, že cena té budovy prostě vyrostla, a podle mého názoru jsou peníze daňových poplatníků prostě vyhozené z okna.

Poslední věc, která by mě zajímala, je to otázka jedenáct. Vy jste zmiňoval, že pan magistr František Bublan se vaším poradcem stal až 1. ledna. Informace, ze kterých jsem vycházel, byly, tuším, dokonce ze začátku srpna 2018, kdy se objevila informace, čili někdy krátce po té volbě do rady, kdy se objevilo, že se stal vaším ministrem (poradcem). Čili by mě zajímalo, jestli byl předtím tedy neplaceným, nebo co tedy znamená ta proluka mezi tím zhruba srpnem 2018 a lednem 2019.

A poslední věc, takový povzdech. Když se ÚSTR stěhoval do této budovy, tak samozřejmě pamětníci, kteří pamatovali minulost této instituce, kdy tam byl ÚVTEI, dokonce Prognostický ústav a tak dále, tak dokonce ministr informatiky říkal, že ta budova je začarovaná, že má takový zvláštní genius loci, že to nikdy s tím úřadem, který tam sídlí, nedopadá dobře. Teď jako by se mi to potvrdilo. Ale nemyslím si, že by to byl nějaký záhadný atak zvenčí. Myslím si, že to je opravdu věc, která padá plně na bedra stávajícího managementu, který by, myslím, měl nést svoji zodpovědnost, že by v tomto smyslu měla rada ústavu konat. A samozřejmě je to senátní instituce, tak i Senát. Ale my bychom se měli zajímat, jak se nakládá s finančními prostředky. V tomto případě mě prostě zajímá, proč náš tak sofistikovaný a tak kvalitní elitní útvar NCOZ není schopen tuto kauzu, která byla ze začátku, jak jsem tomu rozuměl, do značné míry jasná, dovést do úspěšného konce. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já dávám slovo ministrovi vnitra a prvnímu místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já tedy musím říct, že nevím, jestli je budova začarovaná a to kouzlo se sem přeneslo, protože já teď jako moc nevím, co s tím mám dělat. Já se pokusím vystoupením pana poslance Žáčka prokousat, no, uvidíme. Přiznám se, že tomu moc nerozumím.

Padly tady konkrétní otázky, na které jsem odpověděl v odpovědi na interpelaci. Pan poslanec chce doplnit pětku, to znamená odposlechy. Ano, já jsem si požádal o doplnění konkrétních věcí, jak se na to ptáte teď. Takže odposlech a záznam telekomunikačního provozu byl nasazen na dobu od 10. 8. 2018 do 10. 8. 2019 u šesti účastnických stanic tří faktických uživatelů, od 10. 8. 2018 do 10. 12. 2018 u jedné účastnické stanice jednoho faktického uživatele a od 5. 12. 2018 do 22. 7. 2019 u jedné účastnické stanice jednoho faktického uživatele. A pokud se ptáte, kdo to povolil, tak byl vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 trestního řádu soudcem místně příslušného soudu, kterým byl Obvodní soud pro Prahu 6, na základě návrhu státního zástupce, který ve věci vykonával dozor, v souladu s ustanovením § 88 odst. 4 trestního řádu rozhodoval po uplynutí lhůty čtyř měsíců o opakovaném návrhu státního zástupce soudce Krajského soudu v Praze. To znamená, že to je odpověď na otázku pět.

Tomu zbytku, se přiznám, moc nerozumím. Já jsem z vystoupení pana poslance Žáčka, kdyžtak mě pan poslanec bude korigovat, pochopil něco v tom smyslu, že na ÚSTR se začal opravovat plášť budovy, ta zakázka byla údajně zmanipulovaná, proto jsem na to reagoval ne slovy, že to je normální, ale že to je na trestní oznámení, aby bylo úplně jasno, co jsem tedy říkal za panem poslancem, které tam tedy evidentně padlo. Byla tam stanovena nějaká vyšetřovací verze. Předpokládám, že tam proběhl nějaký odhad škody, který se, tuším, pohyboval v desítkách milionů korun, což už je z mého pohledu škoda značného rozsahu, a začala to šetřit policie. A policie to šetřila, šetřila to evidentně velmi důkladně, protože tam probíhaly i odposlechy, šetřila to pod dozorem příslušného státního zastupitelství, nicméně na konci příběhu se došlo k závěru, že není možné jaksi dovodit konkrétní trestní odpovědnost konkrétní osoby, což je věc, ke které standardně dochází, a rozhodování je plně v rukou příslušného dozorujícího státního zástupce. A já se ptám, co dál k tomu pan poslanec Žáček potřebuje vědět.

Já jsem tady zaznamenal nějaké náznaky o panu exministrovi Bublanovi, zaznamenal jsem nějaké náznaky o tom, že má někdo zájem o nějakou budovu. Ale já se přiznám, že doteď nevím, kde ten ústav sídlí. Tak jestli tady naznačujete, že jsou tady nějaká chapadla z Ministerstva vnitra, předpokládám, protože nevím, co v tom potom dělám já a Bublan, a mají zájem o budovu ÚSTR, tak vám říkám otevřeně, že doteď nevím, kde ta budova je, a je mi to úplně jedno. A rozhodně jaksi nejsem účasten nějakého komplotu na získání budovy někde, jak říkáte, u Viktorky Žižkov, a tudíž vůbec nerozumím, proč to posouváte do nějaké osobní nebo politické roviny, když tady prostě proběhlo šetření policie a policie to uzavřela nějakým způsobem a státní zástupce to uzavřel nějakým způsobem.

To, že to šetřila NCOZ, předpokládám, je dáno výší té potenciální škody. Ale pokud se ukáže, že ani přes ty odposlechy, které byly nasazeny, ani přes všechny ostatní úkony, které policie dělala - a to nerozhodla policie, to je otázka státního zastupitelství a to nepatří pod Ministerstva vnitra -, to nedopadlo jinak, tak je to jeden ze standardních závěrů vyšetřování. Prostě policie nebyla schopna shromáždit takové důkazy, aby někoho mohla postavit před soud, tak to prostě je.

A já chápu, že jste možná nějakým způsobem formován tím, že jste na tom ústavu dělal, ale já jsem si Františka Bublana nevybral kvůli tomu, že byl zvolen do nějaké Rady ÚSTR. Já jsem si ho vybral jako bývalého ministra a bývalého šéfa naší rozvědky. To nemá s ústavem nic společného. Proto vůbec nechápu nějaké poukazování na nějaký jakoby příkop nebo nějakou pauzu. Ve chvíli, kdy František Bublan skončil v Senátu, jsme se dohodli, že nastoupí na Ministerstvo vnitra jako můj poradce, a to s ÚSTR nemá nic společného. Já se opravdu činnosti ÚSTR nevěnuji ani nijak zásadně věnovat nehodlám, protože to není v mé kompetenci, a beru to jako ústav, který je zřízen, prostě má svoji náplň práce, ale tím to z mé strany končí.

Já nechápu ten posun do politické roviny a nějaké náznaky, že v tom někdo něco organizoval a že někdo někoho kryl a někdo někomu slíbil, že když ten barák opraví a oni ho za to potom zavřou, že ho z toho dostane. To je prostě nesmysl. Já bych doporučil panu poslanci Žáčkovi, pokud má jakékoliv pochybnosti o činnosti policie, aby se obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů a tyto svoje domněnky, které tady formuloval na mikrofon, podal na GIBS. A GIBS samozřejmě prošetří, zda policie postupovala v pořádku, či nikoliv. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP