(10.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

A pokud má pan poslanec nějaké informace o trestné činnosti někoho jiného než policistů, tak ho vyzývám k tomu, aby podal trestní oznámení, a bude to řešeno. Ale z mého pohledu je to prostě kauza, která byla šetřena, byla šetřena důkladně, byla uzavřena a státní zástupce nedošel k názoru, že je možné na někoho konkrétního podat obžalobu. Toť vše. A všechno ostatní jsou z mého pohledu nějaké smyšlenky a pro mě nepochopitelné konstrukce, které ale mají standardní řešení, to znamená neříkat je v Parlamentu na mikrofon, ale buď podat na GIBS, nebo na policii jako trestní oznámení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Pan poslanec Žáček, prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já bych rád k tomu, co tady prezentujete a říkáte. Ta logika je jednoznačná, každý má svoji zodpovědnost, policie, státní zástupce, vedení ústavu, vy jako ministr, já jako poslanec Parlamentu. A ta klíčová věc, já jsem to tady taky zdůraznil, pravda, je určitá nedůvěra v tyto mechanismy. Máme zde zkušenost z minulosti s tím ovlivňováním, víme, že řada tak zdánlivě jasných kauz byla odvedena jiným směrem. Ale pořád tady zůstává ten problém, a to jsou ty finanční prostředky, tedy že dnes tady může být nějaké vedení kapitoly státního rozpočtu, instituce, která je financovaná vlastně stoprocentně státem, a mohou se určitě bez péče řádného hospodáře starat tak, že nejdřív ten barák vypadá tak, jako by byl rozstřílený jak řešeto, a pak o něj přijdou, protože Ministerstvo financí dojde k názoru, že už není zapotřebí na něj vynakládat žádné finanční prostředky. Čili ta otázka, která tam jedna byla, byl to takový možná povzdech, proto já jsem řekl, že to je ten bod, který je spíše politickým povzdechem - když nám tady někdo ty finanční prostředky zpronevěří, a říkám, do té budovy už předchůdce ústavu a Archivu bezpečnostních složek, tzn. Ministerstvo informatiky, něco nainvestovalo, to mohlo mít cenu mnohem vyšší, než je ta ztráta bezprostřední z toho neúspěšného výběrového řízení 60 nebo 70 milionů, tak to nás prostě nezajímá. To jsou věci, které jsou mimo naši představivost? Jak my vysvětlíme, jak zacházíme nebo jak kontrolujeme nakládání s finančními prostředky státu? Já myslím, že to tak jednoduše, jak vy to říkáte, prostě vysvětlit nelze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu poslanci Žáčkovi. Ptám se pana ministra, jestli chce doplnit svou odpověď na interpelaci. Nechce. Pan kolega Žáček nenavrhl žádné usnesení, jestli jsem to správně pochopil, takže můžeme tuto interpelaci uzavřít.

Další interpelací, kterou máme dnes na pořadu schůze, je interpelace Víta Kaňkovského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Ale ten tady není. Kolega Kaňkovský se ujme jistě slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Já jsem adresoval interpelaci panu ministru Havlíčkovi ve věci hledání lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, což je velmi výbušné téma zvláště v mém mateřském Kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že není pan ministr Havlíček přítomen, chtěl jsem mu adresovat ještě některé doplňující dotazy, protože jeho odpověď mě plně neuspokojila. Takže za sebe navrhuji přerušení do jeho přítomnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je nás 67, můžeme tedy rozhodnout o návrhu na přerušení. Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček je omluven do 13 hodin, bude na ústní interpelace, ale je mimo, dobře.

 

Takže rozhodneme v hlasování o návrhu na přerušení do přítomnosti místopředsedy vlády.

Zahájil jsem hlasování číslo 93 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 93, z přítomných 68 pro 46, proti nikdo. Jednání o interpelaci bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády.

 

A máme před sebou jednu šanci, kterou bych chtěl využít, když jsme v hlasování. Pokud se nezlobíte a nikdo nenavrhne námitku proti postupu předsedajícího, že bychom hlasovali o návrzích, které tady byly předány.

 

První, kterou jsme dnes přerušovali, byla interpelace poslance Leo Luzara na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou, kde byl návrh na nesouhlas s interpelací. Tak pokud nepřijde námitka... Není... Tak já nechám hlasovat o nesouhlasu s odpovědí místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové na interpelaci Leo Luzara.

Hlasujeme v hlasování číslo 94 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 94, z přítomných 68 pro 24, proti 12. Návrh nebyl přijat. Interpelace byla ukončena. Pokud kolega Luzar chce něco dalšího, bude muset napsat interpelaci novou.

 

Teď tady máme další interpelaci, která čeká na projednání, a to je interpelace pana poslance Pavla Žáčka na místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci návrhu novely zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky. Pan kolega Žáček je připraven. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, tentokrát bych se rád zeptal, a uvedu zde pro kolegy kontext, na některé doplňky k odpovědi na interpelaci, která se týká novely zákona o Hasičském záchranném sboru. Vycházím z toho, že jsme 24. září letošního roku projednávali na výboru pro bezpečnost těchto několik otázek. Byl tam váš první náměstek a pan generálporučík Drahoslav Ryba a myslím si, že tam nepadly úplně vyčerpávající odpovědi, proto jsem si dovolil a požádal jsem o odpovědi vás. Zvláště to bude aktuální vzhledem k tomu, že zítra budeme hlasovat ve třetím čtení.

První věc, kterou bych rád, abyste mi mohl doplnit, je otázka jedna, která se týká výpočtu konkrétní částky na příkladu zásahu u dopravní nehody či hořících aut, která bude požadována po pojišťovnách. Ptal jsem se, kolik v této souvislosti stojí hodina zásahu a proč a jestli se neobáváte, že by případné zvýšení plnění pojišťoven mohlo vést ke zvýšení ceny pro pojistitele. Část vaší odpovědi odcituji: Jednotkám požární ochrany je navrhováno kompenzovat, nebo jsou kompenzovány náklady zásahu v paušální výši 5 600 korun za hodinu zásahu. Tato výše úhrady nákladů vychází jednak ze statistik zásahové činnosti jednotek požární ochrany, které zohledňují reálné náklady na provoz techniky požární ochrany a související náklady. - Já bych se rád v této souvislosti zeptal a požádal o doplnění statistiku reálných nákladů. Je v tom uvedena i amortizace techniky, použité sorbenty, čas a plat příslušníků hasičských jednotek atd.? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP