(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, tak svolám poslance do jednacího sálu... Myslím si, že asi... Ano, ještě někdo přichází.

 

Já zopakuji otázku k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášeno 90 poslanců, pro 68, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Teď tady mám ještě další návrh, aby bylo zkráceno projednávání ve výboru na 30 dní. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 101, přihlášeno 91 poslanců, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní chce vystoupit v zastoupení poslaneckého klubu Pirátů pan poslanec Černohorský. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, já bych si když tak teď vzal jménem poslaneckého klubu ještě 9 minut přestávku. My jsme chtěli jenom projednat tento bod, ať se můžeme teď případně vrátit k poradě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Na základě přání Pirátů vyhlašuji pauzu na poradu klubu Pirátů 9 minut, tím pádem je to do 13 hodin. Já vám popřeji dobrou chuť a budeme pokračovat interpelacemi ve 14.30.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.52 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP