(16.00 hodin)
(pokračuje Hyťhová)

Jenom pro upřesnění fakta. Bazény a akvaparky v tomto roce byly celkem 118 dní zavřené. Ve třetím stupni podle té tabulky by mohla být u vnitřních akcí a krytých bazénů kapacita 10 osob, tedy může tam být pouze 10 osob, v druhém stupni je to 50 osob a v prvním stupni je to 100 osob. U větších areálů toto nařízení - to si myslím, že se shodneme všichni, mluvím o těch velkých akvaparcích, kde je mnoho lidí - nedává toto smysl, a tudíž se ani těm akvaparkům nevyplatí otevřít.

Moje otázka zní, jestli vláda plánuje nějaký kompenzační bonus, nějaký program přímo pro tyhle bazény, protože Česká unie cestovního ruchu již toto navrhla. Navrhla dotační program COVID - Bazény, který by právě mohl využívat tak, aby ty bazény nemusely zavřít, aby zkrátka nezkrachovaly a aby měly nějakou podporu, protože se může stát, že některé bazény toto zkrátka z finančního hlediska nezvládnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času. Poprosím o větší klid v sále. Vítám příchozí ministry, a pane ministře, máte slovo k odpovědi.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den všem ještě jednou. Děkuji za dotaz. Já bych jenom upřesnil některé náležitosti z toho, co jste představila. Za prvé, co se týká všeobecné podpory, tak ta podpora pro podnikatele, živnostníky, eseróčka a řekněme prostě většinu podnikatelského sektoru není špatná. V tuhle chvíli už je na úrovni přes 200 miliard korun. Celá ekonomika, z níž drtivou část činí podnikatelé, je na úrovni 250 miliard korun. A samozřejmě jsou programy, které jsou plošného charakteru, ať už je to kompenzace mezd, nebo třeba nájemné, a pak jsou velmi specifické programy, které jdou do jednotlivých oblastí, sektorů, které jsou opravdu velmi citelně zasaženy, ať už je to část kultury, nebo jsou to třeba dopravci apod. Jenom živnostníkům jsme již vyplatili 60 miliard korun, což činí skoro 100 tisíc na jednoho živnostníka, plus samozřejmě ošetřovné, plus nájemné, plus případně zaměstnanci atd.

Co se týká bazénů, tak jenom ještě upřesňuji to, že v té třetí skupině, v té úrovni tři už to není deset lidí, ale je to jeden na patnáct metrů čtverečních, takže tam do značné míry už mohou dneska bez problému fungovat. Možná to není úplně ideálně ještě, jak by si představovali, ale ty větší akvaparky už skutečně dneska mohou jet, a je to třeba i pro několik set lidí, což třeba zase trochu nelibě nese kultura, která tvrdí, a do značné míry i oprávněně třeba, že jsou upřednostněny právě bazény před některými akcemi kulturního charakteru.

Co se týká těch programů, tak byla možnost čerpat program Nájemné pro bazény. To znamená, pokud někdo byl v nájmu, tak si mohl vykompenzovat po dobu zavření 100 % nájmu. My jsme to dali na tři měsíce, 50 %, ale protože zavřeno bylo 1,5 měsíce, tak to vychází 100 % na tu dobu, a mohl čerpat 100 % kompenzace mezd na všechny zaměstnance, plus komplet všechny odvody, které jsou. Jinými slovy vlastně jsou na té úrovni většiny podnikatelů, kteří měli zavřeno, a nejsou v té skupině nějaké další specifické podpory. My jsme tu specifickou podporu opravdu dávali už jenom těm skupinám, kde jsme viděli, že neměly možnost dosáhnout na podporu jinou. Řeknu typický příklad třeba COVID - Bus, což byla podpora specificky pro dálkové, nebo řekněme autobusové dopravce, kteří jezdí pro školy, školky, zájezdovou přepravu atd., a pro ně jakákoliv podpora ve smyslu nájmu nedávala vůbec žádný smysl, protože oni mají akorát autobusy na leasingy, a svým způsobem ani podpora na zaměstnance nedávala smysl, protože nemají ty zaměstnance. To jsou třeba malé firmy, firmičky, kde mají dva tři lidi. To znamená, pro ně jsme vytvořili právě tuto specifickou podporu, která svým způsobem jim vykompenzovala to, co by oni nikde jinde nezískali. Zatímco třeba ty bazény, jakkoliv netvrdím, že ta situace je pro ně ideální, jako pro většinu podnikatelů také není, uvědomujeme si to, tak přece jenom to nájemné a ty zaměstnance využít mohly.

Současně ještě si uvědomme i to, že řada veřejných bazénů a koupališť je ve vlastnictví krajů a ve vlastnictví obcí, a dovedu si představit, že by měly kraje a obce k tomu přistoupit zodpovědně a mohly by je rovněž podpořit. Nemůže se čekat jenom ve všem na stát, protože jestliže to ta obec zřídila, nebo kraj, tak předpokládám, že by se tam i mohly najít některé zdroje na to, aby tyto organizace podpořily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já děkuji panu ministrovi. Jak tady hájil podporu pro živnostníky, s tím naprosto souhlasím. Nechci vůbec tvrdit, ani bych si to nedovolila, že stát pro živnostníky obecně nic nedělá, to rozhodně není pravda, ale jenom jsem chtěla říct, jestli pan ministr ví, kolik například u akvaparků mají denní náklady. Je to cca 600 tisíc korun. A vlastně kvůli vládním restrikcím, kvůli koronaviru atd. musely české bazény také vypustit minimálně 400 tisíc kubických metrů vody.

A jak jste říkal, že vlastně mohli čerpat, to máte naprostou pravdu. Ano, mohli čerpat, využít program na podporu zaměstnanosti Antivirus nebo požádat o příspěvek na komerční nájem. V tom se určitě shodneme. Ale i přesto si myslím, že ta podpora je zkrátka minimální, a i přes restrikce, které jste říkal, i kdyby to byl jeden člověk na patnáct metrů, tak se domnívám, že opravdu ten provoz bude značně, velmi omezen (upozornění na čas) a je to pro ty akvaparky i plavecké bazény tristní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude reagovat.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano, já s vámi souhlasím. Řekla jste to v zásadě přesně i s ohledem na tu podporu, kterou dáváme. Není k tomu co dodat. Uznávám jednu věc. Nejsme schopni stoprocentně saturovat prostě všechny segmenty, které jsou. Pro někoho je to o něco více spravedlivé, méně. Souhlasím s vámi v jedné věci, to máte pravdu, že ty náklady na vypuštění vody atd. tam jsou a je to prostě trošku specifičtější režim než ostatní. Ale opravdu máme další podnikatelské segmenty typu třeba kin, typu veletrhů, samozřejmě cestovní ruch atd., které skutečně v dané chvíli nemají možnost čerpat neříkám nic, ale jsou na tom ještě o něco hůře. Takže snažíme se to balancovat a dělat maximálně spravedlivě. A věřím, že teď pro ty bazény už nastává situace lepší, protože mají možnost zahájit provoz, a ten jeden člověk na patnáct metrů si myslím, že je pro ně docela akceptovatelný a dělatelný v tuhle chvíli. Ale jinak samozřejmě souhlasím, ideální to úplně není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude pan poslanec Janda interpelovat pana ministra Petříčka ve věci postoje České republiky k uzavírání zimních středisek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vaše kolegyně z vaší strany si mě dobírala z toho, že sníh najdu všude a proč se ptám na to ministra zahraničí, ale hned pochopíte, protože podobnou otázku jsem položil jak panu premiérovi, tak se budu ptát i pana ministra Havlíčka a pana ministra Blatného, jestli na mě dojde řada.

Koronavirová krize zasáhla specifický segment cestovního ruku a sportu, jimiž jsou s ohledem na přicházející zimní sezónu lyžařská a horská střediska. Jejich otevření a fungování je naprosto zásadním způsobem ovlivněno rozhodnutím vlády o uzavření do 12. prosince. Já jen zdůrazním, že se jedná o 45 tisíc pracovních míst a ztráty až ve výši 20 miliard korun. Provozovatelé, ale stejně tak i návštěvníci lyžařských a zimních středisek se oprávněně ptají, co s nimi bude. Zmatek do odpovědi na tuto naprosto klíčovou otázku navíc vnášejí jednotlivé země EU a představitelé jejich zemí, jako je například Itálie a Německo. Kancléřka Angela Merkel dokonce avizovala úplné uzavření do 10. ledna a zcela vážně se mluví o celoevropském společném postupu nejen u uzavření středisek, ale také celých hranic.

Postoj české vlády na rozdíl třeba od Rakouska jsem však k dnešku nezaznamenal, a proto se vás ptám: Jedná vláda se zeměmi EU ve věci jednotného zákazu provozu zimních středisek v celé Evropě? Připravuje se vláda na toto jednání a činí nějaké kroky v komunikaci s ostatními zeměmi? A zejména, jaký je a jaký bude postoj České republiky k těmto společným restrikcím?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan ministr bude odpovídat. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, regulace nebo otázka provozu lyžařských středisek je primárně v gesci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu v návaznosti na platné ochranné opatření, nicméně Ministerstvo zahraničních věcí sleduje situaci a diskuzi v rámci EU, kde ale zatím bohužel nedošlo k žádné dohodě a sladění přístupů jednotlivých členských států k této problematice. Většina členských států k problematice přistupuje s ohledem na aktuální domácí epidemiologickou situaci v daném státu. Jak jsem zmínil, většina zemí vychází z té epidemiologické situace a v tuto chvíli také většina relevantních příslušných unijních zemí zvolila restriktivnější přístup do konce roku s výhledem možného rozvolňování v průběhu ledna, ať už v případě samotného provozu, tak také pravidel, která se vztahují k cestování.***
Přihlásit/registrovat se do ISP