(16.10 hodin)
(pokračuje Petříček)

Mohu uvést právě zmiňovaný příklad Rakouska, které včera rozhodlo, že odkládá otevření lyžařských středisek, sjezdovek až na 24. prosince 2020, ačkoliv původně bylo plánováno otevření již od 7. prosince. Zároveň také prodlužuje dobu restriktivnějších opatření pro cestování v období od 7. do 10. ledna, mohu doplnit, velmi pravděpodobně nebudou otevřeny ani hotely, tudíž ta možnost využít služeb lyžařských středisek v Rakousku je primárně pro místní klientelu.

Ministerstvo zahraničních věcí za tímto účelem pravidelně komunikuje zejména se sousedními státy. Téma bylo již řešeno i na úrovni vlády, i s panem ministrem Blatným o tom komunikujeme. Náš postup vycházel z toho, že se chceme právě zkoordinovat přednostně se sousedními zeměmi, aby ty podmínky byly srovnatelné, a aby také, dovolím si říci, nedocházelo k nějakému masivnějšímu přesunu klientů lyžařských středisek mezi členskými státy. Dovolím si připomenout, v letošním roce v únoru epidemiologická situace v Evropě se začala zhoršovat v severní Itálii a do značné míry k tomu přispěla i lyžařská turistika.

Děkuji moc za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já chci jenom panu ministrovi poděkovat, že oproti panu premiérovi zase mi dal jasnou odpověď. Tak já mu za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobře. Přesuneme se k další interpelaci, kde pan poslanec Kolářík bude interpelovat paní ministryni a místopředsedkyni vlády Schillerovou ve věci kompenzačního bonusu OSVČ v insolvenci. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně Schillerová, mám na vás celkem jasnou a stručnou otázku, která se týká kompenzačního bonusu pro OSVČ, který vyplácíte. Jde mi o to, že tam je velký rozdíl, a obrací se na mě spousta lidí, mezi lidmi, kteří jsou v exekuci a kteří jsou v insolvenci. Ti, kteří jsou v exekuci, tak nárok na kompenzační bonus mají, a ti, kteří jsou v insolvenci, ho nemají.

Tak jsem se chtěl zeptat, jaký je ten důvod toho, proč je tam takový rozdíl. Protože samozřejmě i ti lidé v insolvenci, kterým stát zavřel provozovny, a oni teď nemůžou plnit svoje dohody s insolvenčním soudem a s insolvenčním správcem a celý ten proces oddlužení mají v ohrožení, může se jim stát, že se vrátí zpátky. Tak se chci zeptat, jestli to byl záměr a jestli tam je nějaký důvod, proč to tak je, nebo jestli to bylo jenom opomenutí a jestli plánujete to nějak napravit a doplnit i o ty lidi, kteří jsou v insolvenci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za nevyužití času. Paní ministryně bude reagovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, já dostávám velmi mnoho dotazů, bez vaší interpelace, ale samozřejmě ráda odpovím, denně.

Toto pravidlo je výslovně uvedeno v zákoně, to máte pravdu, v tom zákoně o kompenzační bonusu, Poslanecká sněmovna ho schválila, prošel tedy legislativním procesem a nemůže z právní praxe vůbec odchýlit od této legislativní úpravy. To si asi vysvětlovat nemusíme.

Kompenzační bonus představuje jednu z forem takzvané veřejné podpory. Ačkoliv se jedná o daňový bonus, který je v celé řadě otázek specifický, už jsme si tady řekli mockrát, tak právě charakter veřejné podpory je u něj společný například s dotacemi, a také kompenzační bonus se proto musí řídit obecnými pravidly, která pro čerpání veřejné podpory stanoví zejména evropské právní předpisy. Veřejná podpora představuje svého druhu zvýhodnění některých subjektů na trhu před jinými, a proto je souladná s pravidly vnitřního trhu Evropské unie pouze při dodržení stanovených podmínek. V souvislosti s různými podporami, které jsou napříč evropskými státy poskytovány v reakci na současnou pandemii, byl Evropskou komisí 19. března 2020 přijat takzvaný dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19. Ten stanoví některé benevolentnější podmínky pro poskytování veřejné podpory v nynější situaci. Pokud budou tyto podmínky dodrženy, bude taková podpora rovněž považována za tu, která je v souladu s pravidly vnitřního trhu Evropské unie.

Jednou z těchto podmínek, a už se dostávám k tomu, co vám chci říct, je právě skutečnost, že příjemce podpory není v úpadku. K naplnění požadavků uvedeného dočasného rámce proto musí být toto pravidlo stanoveno i pro příjemce kompenzačního bonusu. A podmínka absence úpadku je zcela standardní podmínkou všech dotačních programů, které jsou stejně jako kompenzační bonus veřejnou podporou. To platí nejen obecně, ale rovněž v případě aktuálních dotačních programů reagujících na současnou epidemii. Podobná podmínka je například u programu COVID - Nájemné, COVID - Kultura, COVID - Ubytování, ošetřovné pro OSVČ, a v některých případech je to dokonce nastaveno přísněji, to není u kompenzačního bonusu, že nesmí být ani v exekuci. K tomu my jsme tady nepřistoupili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude reagovat doplňujícím dotazem. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Já jsem rád, že to nebylo opomenutí, ale že to má tyto důvody, které jste tady všechny zmínila. Ale chtěl bych navázat, jestli tedy můžeme vymyslet nebo udělat něco pro ty lidi, kteří v té insolvenci jsou a nemají ten nárok, protože oni s tím počítali. A já tuším, že na jaře tam ta výjimka nebyla a oni na jaře mohli čerpat ten kompenzační bonus. A byli teď na podzim překvapeni, že vlastně nemůžou. Takže jestli třeba ministerstvo může přijít s nějakým řešením, které by splňovalo všechny zákonné rámce a i požadavky Evropské unie, abychom i těmto lidem - protože ti lidé se snaží se svým životem něco udělat, snaží se vrátit do ekonomiky, pracují, domluvili se s insolvenčním správcem, jsou pod dohledem, otevřeli si malý obchůdek, a teď vlastně díky koronaviru ho mají zavřený z nařízení státu a nemůžou plnit své závazky, které mají vůči insolvenčnímu správci a vůči insolvenčnímu soudu. A vlastně celý ten proces jejich návratu do ekonomiky je v ohrožení. Tak jestli bychom nemohli třeba spolu vymyslet něco, co by jim pomohlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Z pohledu podpory, pane poslanče, asi nic nevymyslíme, protože je to takto ve všech programech. Já si to uvědomuji. Za prvé chci připomenout, máme tady robustní sociální systém, ten nenechá nikoho na holičkách. Pokud se ten člověk dostane do těchto problémů, a myslím si, že i tady na půdě - nejsem teď úplně v detailu, protože to není moje gesce - ale na půdě Poslanecké sněmovny debatujete i určitou problematiku insolvencí, oddlužení a tak dále. Čili toto je asi ta nejlepší cesta, jak zmírnit tyto dopady, odkázat na sociální systém. Ale z pohledu podpory, přímé podpory, teď, v tuto chvíli, nic nevymyslíme. A bylo to tak samozřejmě i na jaře, protože Evropská komise, pokud by ta podmínka tam nebyla, tak vůbec by tu zákonnou úpravu ani nenotifikovala. My jsme museli kompenzační bonus nechat notifikovat Evropskou komisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A posuneme se dál. Poslanec Jurečka bude interpelovat pana ministra Blatného ve věci přednostní zdravotní péče pro členy prémiového klubu Mafra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vážený pane ministře. Obracím se na vás s interpelací, co jako ministr zdravotnictví říkáte na to, co se objevilo tento týden na serveru idnes.cz, kdy tento server na svém webu uváděl, že si předplatitelé, kteří budou členy takzvaného prémiového klubu, mohou zajistit přednostní objednání na magnetickou rezonanci, onkogynekologickou prevenci či ortopedické operace velkých kloubů, například kyčlí nebo kolen. Dokonce je tam uváděno, že čtenáři asi vědí, že se na některé tyto zákroky čeká několik měsíců, i déle než rok. To tam bylo všechno uvedené. A nabízí těmto svým prémiovým členům, že to zajistí rychleji, a zároveň také tam bylo specifikováno, že u některých zákroků jde o operace hrazené ze zdravotního pojištění, tam bylo uvedeno.

Zajímalo by mě, co vy jako ministr zdravotnictví na tento postup říkáte. Protože z právně dostupných informací, které jsem si zjišťoval, mám pocit, že je to nelegální, že je to v rozporu se zákony. Z mého pohledu je to nemravné, neetické, a mně nepřijde normální, aby tady holding Agrofert, který je napojen na rodinu premiéra Andreje Babiše, takovýmto způsobem svým čtenářům říkal: pokud nám tady budete nějakým způsobem věrnější, tak my vám nabízíme takovéto přednostní zařazení oproti jiným pacientům. Myslím si, že zdravotní a lékařská dostupná služba má být pro všechny bez rozdílu a na základě stavu, který posoudí lékař, kdo to potřebuje dříve či později.

A ještě mám jednu prosbu, kdybyste se mohl postavit za studenty medicíny, kteří mají uloženu pracovní povinnost, aby ta náhrada, která jim je poskytována podle zákona krizového, nebyla zdaňována ani z ní nebylo odváděno zdravotní pojištění, protože také to vypadá, že to je v rozporu. A to tady říkám proto, že asi nedostanu tu čest v této věci interpelovat paní ministryni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP