(12.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka výboru pro zdravotnictví poslankyně Věra Adámková bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže já rozpravu končím. Táži se opět, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka a pan ministr? (Nepřejí si vystoupit.) Už jste řekli, co jste chtěli.

Takže prosím zpravodajku poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, děkuji za tu diskuzi, která byla, protože tím jsme všichni slyšeli, o čem budeme hlasovat, velmi čerstvě, a já se omezím potom jenom na to, že zopakuji, který byl předkladatel, abyste si uvědomili, o který ten pozměňovací návrh se jedná.

Procedura je i po dohodě samozřejmě s naší legislativou. Legislativně technické změny nikdo nenačetl, nenavrhl. Potom zde máme tři pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je pozměňovací návrh paní kolegyně Maříkové načtený pod číslem 7038 a slyšeli jsme k němu všechnu diskuzi. Další je pozměňovací návrh pana kolegy Luzara načtený do systému pod číslem 7043. A poslední je pozměňovací návrh podávaný hlavním předkladatelem, panem poslancem Volným, a číslo je 7045. Budeme hlasovat samostatně a potom budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já zagonguji, abychom si proceduru odhlasovali. Slyšel jsem ťukání, nebo neslyšel? (Ano.) Slyšel. Takže já vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Koukám, že nikdo nedobíhá do sálu.

 

Takže kdo souhlasí s navrženou procedurou? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 112 přihlášeno 95 poslanců, proti 94, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové jako hlavní předkládající a jeho diskuzi jsme slyšeli. Takže prosím, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Maříkové a dalších.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Není slyšet.) Zapněte si mikrofon, prosím, pane ministře. (Ministr Blatný: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 113 přihlášeno 95 poslanců, pro 47, proti 4. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pana kolegy Luzara číslo 7043 -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Moment, kontrola hlasování. Hlasování číslo 113. (Probíhá kontrola.) V pořádku? (Ano.) Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Takže prosím, já to přečtu ještě jednou. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, v systému je pod číslem 7043, pana kolegy Luzara a jednalo se o dohodu pojišťoven.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 114 přihlášeno 96 poslanců pro 19, proti 13. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: A poslední pozměňovací návrh je pozměňovací návrh v systému 7045, hlavním předkladatelem pan poslanec Volný, kde opět se jedná o to dobrovolné očkování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 115 přihlášeno 97 poslanců pro 29, proti 13. Návrh byl zamítnut.

 

Takže, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. A nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. O všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1102, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 116 přihlášeno 97 poslanců, pro 78, proti 15. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce a panu ministrovi.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přikročíme k bodu

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1103/ - zkrácené jednání

Před projednáváním bychom měli podle § 99 odst. 5 posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Pokud se tedy nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1103, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 117 přihlášeno 97 poslanců, pro 58, proti 1. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy otevírám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1103, zkrácené jednání.

A pan poslanec Kubíček chce s přednostním právem vystoupit? Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím navrhnout zkrácení doby na vystoupení jednotlivých poslanců v obecné i podrobné rozpravě na jedenkrát pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, tak o vašem návrhu budeme hlasovat. Já svolám poslance do sálu. Zopakuji, o čem budeme hlasovat.

 

Pan poslanec Kubíček v zastoupení klubu hnutí ANO navrhuje, aby byla doba vystoupení poslanců v obecné i podrobné rozpravě zkrácena na pět minut. Jednou krát pět minut. Jednou krát pět minut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 118 přihlášeno 96 poslanců, pro 52, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP