Stenografický zápis 72. schůze, 4. prosince 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jakub Michálek


443. Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2019 /sněmovní tisk 823/

Poslanec Lukáš Bartoň


474. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2019 do září 2020 /sněmovní tisk 1054/

Poslanec Lukáš Bartoň


1. Vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - zkrácené jednání

Poslanec Lubomír Volný
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslankyně Věra Adámková
Poslankyně Karla Maříková
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Lubomír Volný
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Marian Bojko
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Marian Bojko
Poslankyně Věra Adámková
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno od 12.01 do 12.07 hodin.)

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Věra Adámková


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1103/ - zkrácené jednání

Poslanec Roman Kubíček
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Olga Richterová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jiří Běhounek
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jiří Běhounek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1104/ - zkrácené jednání

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1105/ - zkrácené jednání

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Zdeněk Ondráček


350. Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 794/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Pavel Růžička


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 624/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Blažek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze přerušena ve 13.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP