(12.40 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Ten můj příspěvek vznikl v okamžiku, kdy jsem si přečetl definitivní verzi toho zákona, protože to je ukázka toho, co se nemá dělat ve stavu nouze. To je velmi složitý akt, co děláme, protože my de facto měníme studijní curriculum. Zatím tam máme, že po třech semestrech - sanitář se zkouškou, po čtyřech semestrech - ošetřovatel se zkouškou, a teď tam dáváme po osmi semestrech - praktická sestra se zkouškou. Takhle jednoduše to nejde dělat.

Myslím si, jestli chceme toto udělat, že musíme alespoň nouzově přijmout doprovodné usnesení, že ukládáme lékařským fakultám, aby upravily studijní curriculum, definovaly hodinový rozsah, který tomu bude věnován, věcnou náplň a definovaly typ zkoušky. Jestli to bude zkouška, zápočet, klasifikovaný zápočet. Prostě ty administrativní věci, které jsou nutné, je potřeba udělat. Ta potřeba je nutná proto, abychom mohli skutečně za tím stát, protože my máme jako lékařské fakulty povinnost a určitou dohodu, že naše vzdělávání je uznáváno ostatními zeměmi Evropské unie. Čili pokud do toho vzdělávání vsuneme nějaký fenomén, který je jiný, musíme ho mít řádně doplněný tak, abychom ho v tom studijním curriculu měli upravený, byl definovaný časový rozsah, který tomu bude věnován, věcná náplň a typ zkoušky. To jsou věci, které by možná stačilo teď ošetřit doprovodným usnesením: ukládá lékařským fakultám o toto doplnit svá studijní curricula.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na faktickou poznámku poslanec Jiří Běhounek. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Já jenom reakci na kolegu Svobodu. Děkani všech lékařských fakult, pokud je mi známo, se na tomto shodli. Plně to podporují a i na zdravotním výboru jsme je na to upozorňovali, takže to případné doprovodné usnesení není nic proti ničemu, protože oni s tím počítají a souhlasili s tím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní má slovo poslanec Vlastimil Válek. Jenom se ptám, protože jste ještě nevystupoval, takže můžete si vybrat, jestli faktickou, nebo obecnou. Kterou? Obecnou. Takže máte pět minut. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já musím vystoupit, protože pokud se změní curriculum, budou se muset ty fakulty reakreditovat. Já jsem si ty děkany obvolal. Nechci teď pitvat ty jejich odpovědi v čele s naším děkanem naší lékařské fakulty docentem Repkem. Až se pan ministr vrátí na fakultu jako docent té fakulty...

Musíme si uvědomit, co děláme. My teď budeme muset najít v těch prvních čtyřech letech - a já jsem vám psal všem podrobný rozbor, který mi připravila proděkanka naší lékařské fakulty, která má nelékařské obory na starosti. My budeme muset poměrně zásadně změnit curriculum. Budeme tam muset dostat poměrně hodně hodin praktické výuky. Mám velkou obavu, že třeba u naší lékařské fakulty to bude znamenat problém pro SIMU konkrétně. Já vím, že se to chystalo rychle, já vím, kdo by iniciátorem, myslím, že to všichni víme, víme ty důvody. Já jsem rád, že se řeší to, že studenti jsou nasazováni do nemocnic, a v podstatě to nemá v řadě případů oporu, nevědí přesně, co můžou dělat, nemůžou dělat.

Ale podívejme se na ty kompetence praktických sester. Praktická sestra je mimochodem obor, který je jenom v České republice, obecně všude je všeobecná sestra. Mně by se vůbec velmi líbilo, kdybychom se bavili o změně zákona, který definuje to, co kdysi bývalo. Já byl MUC, byl jsem zdravotník, měl jsem kompetence zdravotníka. A toto bychom měli znovu dostat do zákona. To je správné.

Ale pokud toto bude platit i po nouzovém stavu a je to obecně, tak z mého pohledu, a jsem rád, pokud kdokoli z vás říká, že nemám pravdu, to bude znamenat změnu curricula, dostat nějakých 400, 500, 600 hodin praktické výuky, kterou budou muset ovšem učit sestry do těch prvních čtyř let - to nevím, na úkor čeho -, a reakreditovat znovu ty lékařské fakulty. Protože podívejme se, jaká je náplň těch praktických sester. Ony se starají o stomie, ale to se medici neučí v prvních čtyřech letech. Ony se starají o aplikaci látek pomocí katetru zavedených flexi, ale to se dnes neučí medici. Ony se učí zavádět flexily, ale to se medici neučí. Ony mají spoustu činností, které se prostě prakticky medici neučí, a bude je to muset někdo naučit, a budou je to muset naučit ty sestry, které teď ty praktické nebo ty všeobecné sestry učí.

To znamená, já jsem rád, že s tím souhlasili děkani lékařských fakult, nebo část těch děkanů, která si to četla a byla ostražitá a podrobně se na to dívala a domýšlela důsledky. Ale nevím, jestli s tím také souhlasili děkani zdravotnických škol, jestli s tím souhlasili ti, kteří ty všeobecné sestry učí a kteří tu praktickou výuku vedou.

Já bych nerad, aby to vypadalo, že jsem zásadně proti tomu, aby se navyšovaly kompetence studentů lékařských fakult. To je správně. Je správně, abychom se vrátili k modelu, že student po čtvrtém ročníku má kompetence, a je dobře, aby to bylo. Ale uvědomme si všechny s tím spojené konsekvence. Já rozumím, že když zákon - známe text toho zákona v úterý a v pátek o něm hlasujeme ve druhém a třetím čtení, a navíc ani nevíme, kdo tady bude, protože ti, s kterými jsem se o tom včera bavil, tady dneska nejsou. Já tady taky dneska neměl být, dneska byli vylosováni úplně jiní tři kolegové. Já jsem vylosován nebyl a jsem tady právě kvůli tomu zákonu. Ale ti, co jsem se s nimi bavil včera, předevčírem, už nebyli vylosováni dneska, tak tady prostě nejsou.

To znamená, nepřipadá mi to, že seriózně debatujeme o všech konsekvencích. Očekával bych, že například NAÚ se k tomu vyjádří, že nehrozí riziko akreditace lékařských fakult. Očekával bych, že ti, kteří jsou rektoři v různých stranách, že vystoupí a řeknou ne, není to problém, malujete čerty na zeď. Já jsem rád, že pan ministr si je jistý, že tyto problémy nenastanou. Jsem rád, že zpravodaj si jistý je, že tyto problémy nenastanou. Já si jistý nejsem, proto se zdržím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je ještě zájem o vystoupení v obecné. Ano, jedna faktická poznámka. Takže pan poslanec Jiří Běhounek, zároveň zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Jenom velice krátkou reakci. Prosím pěkně, tohle vzešlo ze života. To vzešlo z toho, že kolegové, kteří byli nominováni buď dohodou, nebo vydáním pracovního příkazu, byli... Prostě studenti medicíny pátých a šestých ročníků se cítili prostě nevyužiti. Takže předpokládám, že na vysokých školách a na fakultách je ta situace taková, že to bude ku prospěchu. Prosím, je to o tom, a já nemám informaci, že by se proti tomu bránily i sestry, že by mohli být v případě potřeby zařazeni na jiné než sanitářské nebo nižší činnosti. A je to zase na jednotlivých pracovištích, jakým způsobem k tomu přistupovat. Takhle prosím, abychom na to koukali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku vystoupí poslankyně Věra Adámková. Prosím, paní poslankyně. Máte slovo na dvě minuty.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající. Domnívám se, že ta snaha tento stav nějakým způsobem dát správně do správných mantinelů, je dobře. Jenom chci upozornit, že jsem se včera a předevčírem ptala děkanů zdravotně-sociálních fakult, kteří dominantně vyučují obor všeobecná sestra, ale s nimi jste nikdo z předkladatelů nehovořil, respektive jste je pominuli. Myslím si, že ten pozměňovací zákon je dán v dobré víře, a za to děkuji velmi, ale trošku pramení z neznalosti, kdo dává kompetence. Kompetence pro všeobecnou sestru nedává prosím primárně lékařská fakulta, lékařská fakulta má lékaře, ale dělají to všeobecné zdravotní fakulty. A s těmi tedy, pokud vím, jste nehovořili.

Velmi bych navrhovala opravdu dopracovat ten pozměňovací návrh a opravdu tam dát všechny zúčastněné, kteří mohou do těch kompetencí hovořit. Myslím, že toto je předčasné, a nemyslím si, že v době covidu by zejména tedy zubní instrumentářka byla ta, která je nejvíce potřeba. Dejme tomu čas a udělejme to pořádně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku vystoupí poslanec Vlastimil Válek a připraví se na faktickou poznámku poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že v každém případě je potřeba, aby studenti lékařských fakult po čtvrtém ročníku měli kompetence. Měli kompetence a mohli samostatně v nějakém rozsahu pracovat. Ale my jim tímto zákonem dáváme kompetence praktické sestry. Ne sanitáře, ne někoho, kdo utírá prostěradla, ale praktické sestry. Takže budou moct provádět samostatně činnost praktické sestry. Tak je to tam napsané. A pokud nemluvím pravdu, prosím, řekněte, že nemluvím pravdu, buď předkladatel, nebo ministr! A tím pádem se tyto činnosti budou muset někde naučit za ty první čtyři roky, protože se je neučí. Nic víc, nic míň. Já to nezpochybňuji, já jenom na toto upozorňuji. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku poslanec Bohuslav Svoboda, zatím poslední přihláška. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP