(14.20 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Tím jedním problémem je kurzarbeit. My tady nemáme stále novelu zákona o zaměstnanosti, která řeší koronakrizi, která řeší zaměstnanost, která řeší náhradu mzdy zaměstnanců, kteří se ocitnou v problémech díky tomu, že firmy se ocitnou v problémech kvůli pandemii. A potom tady řešíme, zatím bohužel jenom ústně, problematiku zákaznických dluhů. Tudíž my máme a navrhujeme dvě alternativy k tomu programu, tak jak vzešel z grémia.

Navrhujeme za prvé to, že bychom chtěli zařadit za tu senátní vratku jako bod číslo jedna tisk 1025, to je zákon o zaměstnanosti, druhé čtení. Za ČSSD a Ministerstvo práce a sociálních věcí si myslíme, že vše, co se mělo, mohlo udělat, se udělalo. Proběhla politická jednání v rámci koalice s opozicí, jsou načtené pozměňovací návrhy včetně těch, které podporuje tripartita a většina politických stran zde ve Sněmovně, a nyní zbývá vlastně ještě to předposlední rozhodnutí a to je rozhodnutí ve výboru a poté to finální na plénu hlasováním.

Já a celá sociální demokracie máme za to, že již nemáme moc času, že zaměstnanci a zaměstnavatelé musí a měli by znát pravidla včas. Musíme prostě včas zabránit účinně masivnímu propouštění. My bychom chtěli, aby byl kurzarbeit účinný nejpozději od 1. března. Uvědomme si prosím, že musí ještě, pokud tento tisk schválíme v rámci Sněmovny, proběhnout jednání v Senátu. Samozřejmě poté případně, pokud bude tisk schválen, jde k prezidentovi. Sněmovna musí tedy podle nás jednat rychle. Proto prosím rozhodněme dnes hlasováním. Ukáže se, kdo kurzarbeit chce a kdo ne, a tudíž prosím navrhuji tento bod jako bod dnes číslo dvě, to znamená po té senátní vratce.

Druhá naše priorita - a tu navrhujeme jako bod číslo tři, to znamená druhý bod po senátní vratce - to jsou dětské dluhy. To je téma, které tady řešíme dlouhou dobu, jak jsem řekl na začátku, bohužel zatím jenom ústy, nikoliv činy. My jsme díky Kateřině Valachové svolali minulý měsíc mimořádnou schůzi. Ta zůstala bohužel jako jediná z těch všech mimořádných schůzí doposud přerušena a dohoda stran před nějakými třemi týdny určila to, že tento bod by měl mít dneska prioritu, že by měl být jako bod číslo jedna. Bohužel se díky nějakým věcem tato priorita posunula, ale já si myslím, že zkusme dát tento tisk co nejvýše.

Máme za to, že toto jsou zásadní priority ČSSD. Opakuji - kurzarbeit. Ukažme hlasováním, kdo o to stojí, kdo chce, aby se řešila zaměstnanost, kdo nechce, aby zaměstnanci zůstali díky koronakrizi v problémech. To stejné dětské dluhy. Myslíme si, že to je anomálie. Myslíme si, že mnozí z vás si myslí to stejné. A koneckonců mě mrzí, že musíme tady jako ČSSD lobbovat za návrh, občanský zákoník, je to změna občanského zákoníku, za návrh Ministerstva spravedlnosti. To znamená, je to vládní návrh, vládní návrh ministra za hnutí ANO, a my bychom chtěli prostě jenom, aby byl posunut výš a aby dětské dluhy byly v rámci dnešního jednání projednány v rámci prvního čtení a postoupeny co nejdříve a co nejrychleji do ústavně-právního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, prosil bych čísla tisků, abychom to mohli hlasovat, aby si nikdo na mě nestěžoval.

 

Poslanec Jan Chvojka: Pardon omlouvám se, ten první jsem řekl. Je to 1025, zákon o zaměstnanosti. Ten druhý jsem zapomněl říct, to se omlouvám. Je to tisk číslo 984, vládní návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě před kolegou Profantem paní ministryně práce a sociálních věcí s přednostním právem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi krátce. Chci vás skutečně požádat, abychom co nejrychleji uskutečnili to druhé čtení návrhu zákona o zaměstnanosti, kurzarbeitu, a to z toho důvodu, že tento zákon už projednáváme několik měsíců. Čas se nám krátí. Kdyby bylo po mém a kdyby zákon byl schválen, tak už jsme kurzarbeit schválili a zprovoznili k 1. lednu. Vím, že jsou tady minimálně dva proti sobě stojící pozměňovací návrhy, nicméně skutečně pojďme se už posunout do třetího čtení a pak tento zákon rozhodnout. Nevíme, jaká bude epidemiologická situace, nevíme, jak se bude vyvíjet ekonomická situace a tento zákon je skutečně potřeba. Takže vás chci požádat o to co nejrychlejší druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Nyní je v pořadí přihlášený poslanec Ondřej Profant k pořadu schůze. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý den. Já navrhuji pevně zařadit bod 27, sněmovní tisk 756, takzvané DEPO, na tento čtvrtek po pevně zařazených bodech z grémia. Jedná se o druhé čtení. Domnívám se, že to bude velmi krátké. Ty pozměňovací návrhy jsou sice složité, ale předpokládám, že se tady o nich nepovede velká diskuze. Bylo to velmi podrobně prodiskutováno s ministerstvem, s NÚKIB a s poslanci příslušných výborů a podvýborů. Ta jednání byla opravdu podrobná a myslím si, že za nějakých 15 minut to může tady projít. Není důvod se toho bát. Pak v lednu to půjde do třetího čtení a nebudeme mít moc velký skluz.

Důvod, proč to chceme projednat, je, že nám tam vzniká obrovská bezpečnostní díra v cloudových službách, data našich občanů jsou vyváděna do zahraničí. NÚKIB to nemůže kontrolovat v současném legislativním vakuu a není to dobré. Proto vás prosím o zařazení tohoto bodu, abychom se někam pohnuli a dokončili tyto problémy a mohli v digitalizaci postupovat dále.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Profantovi. Jen upozorňuji, že ministr vnitra navrhl vyřazení tohoto bodu. Na tom se ale grémium neshodlo.

Nyní paní poslankyně Dana Balcarová, připraví se Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda navrhla zařadit nový bod s názvem Doporučení uhelné komise ke konci spalování uhlí v uhelných elektrárnách. Zároveň prosím o jeho zařazení na pátek 18. 12., a to buď jako první bod, nebo po třetích čteních či jiných pevně zařazených bodech. Důvodem je, že před 14 dny, 4. prosince, uhelná komise doporučila vládě odklon od uhlí k roku 2038. A to je velmi pozdě vzhledem k tomu, že cena elektřiny z uhlí je čím dál dražší a ty uhelné elektrárny se stejně budou vypínat a je velký problém s tím, že pakliže k tomu odklonu od uhlí bude docházet neřízeně, dojde k velkým sociálním propadům, které jsou v uhelných regionech. Bude to mít negativní dopad na zaměstnanost v těch regionech, na horníky, na životní prostředí, na státní rozpočet.

Podle nás je to naprosto pozdě. Piráti cílí na rok 2030. A vzhledem k tomu, že minulý pátek Evropská rada přijala nové evropské cíle ke snižování emisí, které jsou ambicióznější, míří na 55 % k roku 2030, a tím vlastně dává česká vláda, konkrétně pan premiér, který podpořil tyto ambiciózní evropské cíle, jasný impulz, že Česká republika míří k ambicióznějším cílům v odklonu od uhlí, než je ten rok 2038. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní kolegyně Aulická Jírovcová posečká. S přednostním právem se přihlásil pan poslanec Jan Bartošek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, za mě dvě věci. Jednak bych chtěl poděkovat panu kolegovi Faltýnkovi ohledně těch bodů, které se týkají volby. Já tedy bych rád upravil ten návrh tak, že ve středu, tedy zítra, ve 12.30 bychom hlasovali pouze aklamací změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a chtěl bych požádat, aby další volby proběhly až při plném počtu Poslanecké sněmovny. Týká se to skutečně síly mandátu. Takže dávám tento alternativní návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP