(14.10 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

A ještě mi dovolte, pane předsedající, v této souvislosti jednu krátkou reakci. My jsme se dohodli na grémiu, a z grémia jde návrh na změny v orgánech Sněmovny a na volby do rad Státního fondu kinematografie, GA ČR atd. Po jednání grémia se na mě obrátil šéf klubu KDU-ČSL pan Bartošek s připomenutím nějakého našeho konsenzu z minula, že volíme nikoli v polovičním, ale v plném formátu. Existuje tady zejména u těch důležitých voleb stanovisko sněmovní legislativy, kdy jednoznačně vyšší legitimitu zvolených členů orgánů, ať už je to Rada České televize, atd., atd., má plné kvorum, kdy ti lidé jsou voleni z 200, nebo z plného počtu přítomných, a my jedeme v tomto týdnu v polovičním formátu.

Takže já dávám ke zvážení, anebo to možná řekne pan kolega Bartošek, změnit tu dohodu z grémia, nechat pouze aklamační změnu v orgánech Sněmovny, tam je, mám pocit, pouze návrh na výměnu kolegy Brázdila za kolegu Adama Vojtěcha ve zdravotním výboru z naší strany, a ty volby nechat, pokud bude většinová vůle, tak nechat, až budeme v plném formátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Nyní paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová s dalším návrhem, nebo dvěma návrhy, abych byl přesný. Máte slovo, paní předsedkyně. Já vás dám...

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím předsedajícího k panu předsedovi. Měla jsem přihlášku písemnou, proto teď v tomto pořadí.

Dámy a pánové, já mám dva návrhy. Za klub TOP 09 bych ráda požádala o předřazení jednoho bodu, který již na programu máme, ale je v tom programu na více než třístém místě, tedy úplně tak hluboce schován, že není šance, abychom jej v tomto týdnu měli přirozeně na programu, a přitom je to věc, která je navýsost aktuální. Od pátku opět dojde k omezení řady provozů, gastro provozoven, fitness center, galerií a muzeí, celé řady dalších takovýchto poskytovatelů služeb, a protože je to v tomto roce již potřetí a pro mnohé z nich je to možná už ten pomyslný poslední hřebíček do rakve jejich podnikání a činnosti, tak je na místě, abychom je mnohem lépe a řekla bych i rychleji odškodňovali a pomáhali jim.

Tak jak se vláda teď předhání v tom, že ty kompenzace budou širší, a vlastně svým způsobem i přiznává, že dosavadní dostatečné nebyly, tak to je sice hezké, ale do chvíle, než dojde k tomu skutečnému uplatnění jednotlivé pomoci, ať už se to bude týkat pomoci, kterou poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo jsou to věci, které jsou i přijímány naší legislativou, tak ta prodleva zcela jistě bude minimálně v řádu týdnů, ne-li spíše měsíců.

A tak jak jsme se tady bavili při prodlužování nouzového stavu o tom, že pro řadu z těch podnikatelů skutečně jsou už teď ty dny naprosto krušné a oni jsou velmi zoufalí z té situace, tak jsme my jako TOP 09, ale ve spolupráci i s ODS a KDU-ČSL a některými poslanci ze Starostů, předložili už v létě tzv. odškodňovací zákon, který by dal jasná pravidla, který by dal jasnou zákonnou záruku všem těm, kteří musí přestat podnikat po nějakou dobu, nebo je jejich činnost omezena, protože mohou mít třeba jenom otevřené výdejní okénko, že budou odškodněni na fixních nákladech, a to ve výši 100 nebo 50 %.

My jsme připraveni se bavit o konkrétních parametrech té pomoci, jsme připraveni na to je upravit tak, jak bude většinová shoda tady v Poslanecké sněmovně, tedy i mezi vládními stranami, ale domníváme se, že skutečně už nelze dále si zahrávat s trpělivostí všech provozovatelů právě těch podniků, které opětovně musejí zavřít. Proto prosím, abychom tento tisk projednali v prvním čtení, a následně bych chtěla požádat, až k tomu dojde, a věřím tomu, že vám na nich záleží také, takže k tomu určitě budete svolní, k tomu, abychom zkrátili lhůty v rámci projednávání v tom procesu, tak abychom co nejdříve tento zákon mohli postoupit do dalšího kola schvalování v Senátu.

Prosím, aby tedy tisk, který má číslo 1039, tzv. odškodňovací zákon, byl na programu jako první bod již zítra po polední pauze. Samozřejmě dopoledne budeme jednat o rozpočtu, takže prostor tam zůstává pro tento důležitý zákon, ale hned vzápětí po polední pauze věřím tomu, že bychom se měli věnovat právě odškodňovacímu zákonu a dát všem těm lidem, všem těm lidem, kterých se to týká, jasnou záruku toho, že opravdu dosáhnou na ty kompenzace, že to budou mít ze zákona, což je rozdíl oproti tomu, když jsou jenom programy vypisované ministerstvy, když se můžou postupně měnit podmínky poskytované pomoci, podmínky, pro koho ještě platí a pro koho již ne, a kde ta záruka žádná není, jistota jakbysmet. To je tedy první bod o předřazení jehož žádám. (Odmlka pro trvalý hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím vám, paní předsedkyně. Požádám sněmovnu o klid, abyste mohla přednést svůj další návrh. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Druhá moje prosba je k zařazení nového bodu, zařazení a následné i jeho pevné zařazení na program, a to bodu, který by měl název Situace v Radě České televize. Jak jistě všichni víte, volební výbor Poslanecké sněmovny, který zasedal 8. prosince, ve svém usnesení jasně konstatuje, že doporučuje nám, Poslanecké sněmovně, se neprodleně zabývat situací v Radě České televize. Podtrhuji slovo neprodleně, a já věřím tomu, že Poslanecká sněmovna má v úctě práci svých kolegů, kteří jsou v rámci výborů zastoupeni, má v úctě i usnesení, která v těch výborech přijímají, a že rozhodně nemůže být tak arogantní, aby tuto žádost nevyslyšela. Proto žádám, abychom zařadili nový bod na program, abychom se situaci v Radě ČT věnovali, abychom jí věnovali svoji pozornost a projednali, tak jak nás o to náš vlastní výbor požádal, neprodleně a nenechávali to až na příští rok.

Situace ohledně České televize a to dění, které tam proběhlo, jak jistě víte, je už velmi jasně prozkoumáno i právními odbory jak naším, tedy Poslanecké sněmovny, tak Senátu, a obě ta stanoviska říkají zcela jasně, že došlo k protiprávnímu jednání. Poslanecká sněmovna nejen volí zástupce do Rady České televize, ale má také druhou možnost, tedy odvolávat, a má ji jediná. Senát už sám přijal usnesení, kterým nám doporučil, abychom se této situaci věnovali, jeden z našich výborů se k tomu takto vyjádřil. A já pevně věřím, že jej chcete také vyslyšet, protože je to věc, která rozhodně nesnese odkladu.

Proto navrhuji, abychom zařadili nový bod pod názvem, který jsme zmínila, Situace v Radě České televize, a následně jej zařadili také pevně na program jednání, abychom měli jistotu, že se na něj dostane řada, a to dnes v 18.00 hodin. Měli jsme zájem o to, aby tento bod přišel už ze samotného grémia. Grémium se na tom jednomyslně neshodlo, proto je nutné tedy postupovat tímto způsobem. Já pevně věřím tomu, že se tady najde naprostá většina, která má úctu k vyjádření usnesení podaného Sněmovně našimi kolegy z volebního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Nyní s přednostním právem kolega Jan Chvojka s návrhem, připraví se Ondřej Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, my v zásadě jako poslanecký klub ČSSD souhlasíme s návrhem, který vzešel z grémia, až na dvě drobnosti, z našeho pohledu tedy možná ne drobnosti, ale velmi důležité věci, které bychom chtěli zařadit dříve, než se například projedná zákon o kormoránech. Já rozumím tomu, a koneckonců jsem novelu zákona podepsal, že kormoráni jsou velký problém, že jejich chování, kdy některé ryby uloví a sežerou, a některé ani nesežerou, ale jen tak ťuknou zlomyslně ve vodě a nechají je mrtvé ležet, že to je problém, ale myslíme si, že jsou tady ještě větší problémy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP