(10.40 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Když tak Mikuláš. (Předsedající: Jéžiši, omlouvám se! Opravdu se omlouvám. Já si pamatuji vaše jméno, ale...)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jako Piráti se vždycky snažíme, aby zákony, které schvalujeme, byly v souladu s realitou, aby odpovídaly tomu, co se děje, aby to, co je na papíře, dávalo smysl i ve skutečnosti. Bohužel tento rozpočet v souladu s realitou není. Už nyní víme, že tam hapruje 100 miliard, které se vláda chystá nevybrat v rámci daňového balíčku. Sto miliard, které se daly použít na záchranu krachujících sektorů. Sto miliard, které se daly použít na to, abychom se tady nemuseli handrkovat, jestli můžeme živnostníkům odpustit odvody, nebo nemůžeme, jestli na to jsou peníze, nebo nejsou peníze. To je prostě obrovská částka, se kterou ten rozpočet ale vůbec nepočítá, přestože za týden se vláda chystá tuto obří sekeru zatnout. Stejně tak ten rozpočet vůbec nepočítá s dopady koronavirové krize. Rozpočet s žádnou druhou ani hrozící třetí vlnou vůbec nepočítá. Tam nejsou vyhrazené prostředky na řešení těchto finančních nákladů, které skrz tu koronavirovou krizi přijdou. Nepočítá se s poklesem příjmů, který kvůli ní přijde. To jsou dva velké problémy.

Současně ten rozpočet vlastně vláda chce z jediného důvodu. Pokud ho tady dneska schválíme, tak to vládě umožní doklopýtat tím způsobem, jak teď klopýtá, kde každý den schvalují nějaké jiné nařízení, které vyvrací to předchozí, které zase změní to budoucí, a ještě každý ministr to interpretuje jinak a hlásí jiný den, odkdy to začne platit. Tak tenhle klopýtavý způsob my umožníme až do října příštího roku. To je vlastně jediný důvod, proč je debata o tom dnešním rozpočtu tak sledovaná, protože ve skutečnosti všichni tady víme, že ty jednotlivé položky, jak se v minulosti hrálo o ty jednotlivé miliardy, jestli se přidá na sociální služby miliarda nebo miliarda šest set milionů, nebo něco takového, ale všichni víme, že dneska, byť je to samozřejmě velmi důležité pro celý ten sektor, pro klienty toho systému, pro občany, tak ale z hlediska toho státního rozpočtu jsme úplně na jiné úrovni. Tady je 320 miliard deficit, 100 miliard minus další skrz daňový balíček. Budou tady rozpočtová opatření v řádu desítek miliard. Takže ten rozpočet je skutečně cár papíru.

Co ale umožňuje. Umožňuje vládě Andreje Babiše doklopýtat až do voleb. My si myslíme, že to mají být ty strany, které se hlásí k odpovědnosti za vládu, které toto klopýtání umožní. Nevěříme tomu, že kdybychom tady přijali nějaký rozumný kompromis, že bude dodržen, protože když jsme naposledy jednali s paní ministryní financí o tom, jak se má upravit rozpočet na řešení koronavirové krize, tak potom ten rozpočet vzala, použila ty peníze na předvolební dárky. My jsme rádi, že důchodci dostanou přidáno. Myslíme si, že to je správně. Ale není správně, pokud vláda nechá na holičkách lidi, kteří tady roky pracují, platí daně, a potom ty peníze, které byly určené na pomoc jim, někomu rozdá v rámci předvolebního boje. To skutečně za správné nepovažujeme. A takhle se ta vláda chová. Mohl bych dávat spoustu dalších případů, mohl bych tady dávat příklady, kde když se to hodí, tak vláda zahrnuje neschválené daně do rozpočtu, když se to nehodí, tak to nedělá.

V takové situaci skutečně po Pirátech nikdo nemůže chtít, aby ten rozpočet schválili. Je zcela mimo realitu, nepočítá s krizí koronavirovou, nepočítá s daňovým balíčkem a navíc umožňuje vládě klopýtat dál. Z těchto důvodů Piráti tento rozpočet nepodpoří.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, ještě jednou se omlouvám za nesprávné uvedení jména. A budeme pokračovat v rozpravě. Nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Olga Richterová. Připraví se kolega Milan Hnilička. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já navážu na svého předřečníka s tím, že v jedné oblasti je ten navržený rozpočet velmi zásadně nerealistický, a to v oblasti sociálních služeb. Jsme přesvědčeni, a možná to doplní i paní ministryně práce a sociálních věcí, že v této oblasti chybí několik miliard korun. Jako podporu tohoto argumentu uvedu, že nejsme sami jako Piráti, nejsme jediní, kdo podává pozměňovací návrh k navýšení právě téhle rozpočtové položky, k navýšení výdajů v oblasti sociálních služeb.

A ten důvod? Zejména reforma psychiatrické péče, zejména chybějící financování z Evropy v tom následujícím roce a to, že v realitě tlak na tuhle sféru i v důsledku koronavirové krize bude enormní. Já jsem tady v minulosti vystupovala při projednávání rozpočtu s příklady oblastí, kde se dá ušetřit tím, že budeme jako stát jednat rychle a efektivně při zrodu problémů, na začátku potíží. Připomenu, že se jedná o situace jako propuknutí nějakého duševního onemocnění a možnost toho rychlého zásahu pomoci s bydlením, možnost toho, aby lidé nebyli přehnaně dlouho právě v těch psychiatrických zařízeních kupříkladu, ale v běžném bydlení, nebo naopak když dochází, bohužel i to narostlo kvůli koronavirové krizi, k domácímu násilí, aby bylo kam odejít, aby ta rodina měla potřebnou podporu, aby třeba zvládla ten tlak, který na ni je, aby rodinné poradny, rodinná centra měly dostatek terapeutického prostoru. A zase opět to všechno směřuje k té podpoře s bydlením. I tyhle věci se tedy schovávají pod efektivním fungováním sociálních služeb. A efektivní sociální služby nemohou být, pokud se každý rok bojí, kolik jim v květnu, červnu, červenci Parlament, vláda dosype. To "dosype" říkám se smutkem, protože si to nezaslouží. V první vlně i v druhé vlně prokázaly, jak fungují, jak jsou nezbytné pro tento stát, a teď v okamžiku, kdy můžeme dát větší stabilitu tomuhle segmentu, kdy bychom nemuseli dosypávat, vás žádám, abyste, vážená paní ministryně financí, se znovu zamyslela nad tím, zda právě vzhledem k výpadku ve financování těch návazných služeb při nezbytné reformě té psychiatrické péče, při rozvoji center duševního zdraví, v oblasti, která nám ušetří miliardy jinde, a sice v oblasti hospitalizací, v oblasti té péče výhradně zdravotní, by opravdu nedávalo smysl navýšit o námi navrhované dvě miliardy ten sektor sociálních služeb.

Ještě jednou shrnu. V minulosti jsem hovořila o tom, jak marníme jako stát možnosti, které máme, tím, jakým způsobem funguje neprovázaně podpora rodin v ohrožení, dětí, které vyrůstají v ne úplně snadném prostředí, a potom najednou v osmnácti často se stává, že přijdou o jakoukoliv podporu a vlastně zůstanou ve velmi rizikové situaci bez úspor, bez rodinného zázemí, de facto na ulici. Toto se zatím vaší vládě nepodařilo vyřešit a ty peníze, o kterých hovořím, pomůžou, aby služby poskytující podporu v těchto situacích mohly hospodařit alespoň na příští rok s větší jistotou. Ještě jednou apeluji na to, abyste tento pozměňovací návrh zvážili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Olze Richterové. Nyní pan poslanec Milan Hnilička, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl jenom v krátkosti vyjádřit k pozměňovacím návrhům - nejdříve Mikuláše Ferjenčíka evidovanému pod číslem 7015, který se týká snížení dotací do oblasti sportu v ukazateli Rozvoj a podpora sportu o 150 milionů za účelem snížit dotace sportovním svazům, a to z důvodu: "některé ze sportovních svazů není možné považovat za příliš důvěryhodné instituce".

Já bych tady jenom chtěl říct, že sport je historicky hluboce podfinancován a měl své problémy jako jiné oblasti. Nicméně v letošním roce pod taktovkou Národní sportovní agentury jsme nastavili nový způsob financování, programy již jsou vypsány. To se týká i programu pro svazy konkrétně v tomto případě, a je potřeba si uvědomit, že svazy hrají možná tu nejdůležitější roli v oblastech sportu, organizovaného sportu v České republice. Mají na starost rozvoj, organizaci soutěží. V podstatě úspěšnost sportu i jednotlivých daných odvětví závisí na tom, jak má každý svaz nastaven svůj systém. A to je samozřejmě dáno i financováním z veřejných zdrojů, z té centrální instituce, jako je v současné době Národní sportovní agentura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP