(10.50 hodin)
(pokračuje Hnilička)

My jsme zpracovali několik analýz, než jsme vyhlásili program Výzva pro sportovní svazy. Komunikovali jsme, vyžádali jsme si jejich činnost dopředu, tudíž ta kritéria jsou nastavena velmi konkrétně a velmi transparentně, a dokonce jsme dokázali pružně reagovat i na situaci ve sportu, který je u nás nejrozšířenější, a to je fotbal, který rezonuje ve společnosti. V rámci programu Organizace sportu budeme požadovat od Fotbalové asociace České republiky, aby doložila demokratické zásady průběhu voleb do okresních nebo krajských svazů, na což chceme dohlédnout, a zároveň poskytovatel posoudí nastavení protikorupčního programu Fotbalové asociace. Tudíž se snažíme opravdu reagovat na současnou situaci ve sportu. A svazy hrají opravdu důležitou roli v rozvoji sportu, vzdělávání trenérů a tak dále, tudíž je nelze přehlédnout a nelze jim snižovat rozpočet. Proto bych poprosil Sněmovnu, aby nepodpořila tento pozměňovací návrh.

Volně přejdu k druhému pozměňovacímu návrhu - kolegy Václava Klause, evidovanému pod č. 6987, který píše, že Trikolóra prosazuje veřejné výdaje pro dětské tábory a nekomerční sportovní aktivity, avšak odmítá dotování profesionálního sportu, který si na svou existenci dokáže vydělat sám.

Tady bych chtěl říct, že Národní sportovní agentura nepodporuje profesionální sport, ale pouze amatérský. Je to ze zákona o podpoře sportu. My se konkrétně soustředíme i na přesně tu danou oblast, kterou tady pan kolega Klaus zmiňuje, a to je přímé financování malých klubů, amatérských klubů. V tomto roce jsme rozvolnili podmínky v programu, který se jmenuje Můj klub. To je přímé financování do klubů. Jsem moc rád, že se nám tam přihlásilo o tisíc klubů více než v roce loňském, tudíž 7 150 klubů financujeme napřímo. Vytvořili jsme právě pro tento amatérský sport i program Provoz a údržba, který byl vyžadován po komunikaci se sportovním prostředím, kde jsme alokovali dalších 500 milionů, což zdaleka nezasaturuje veškeré potřeby sportovního prostředí v rámci provozu a údržby, ale jsou to peníze financované napřímo právě tam, kde jsou dětské oddíly. Smazali jsme tu podmínku, že musejí mít osm dětí tak, aby mohly být financovány oddíly mládeže do 23 let. Tím pádem se i navýšil počet žádajících. Tudíž jsme jim vyšli vstříc. Jsem moc rád, protože při svých cestách po republice jsme zjistili, že je spousta malých oddílů v malých obcích, které nedosahují té podmínky dvanácti dětí, ať už je to stolní tenis, kuželky, a my chceme podporovat napřímo ty nejmenší.

Proto bych poprosil Sněmovnu - sport je opravdu podfinancován, hluboce podfinancován. Konkrétně v této době je důležitý pohyb dětí a my se snažíme bojovat o to, aby ta opatření pro sport byla co nejlepší, a proto prosím Sněmovnu, aby nepodpořila tyto pozměňovací návrhy a naopak, pokud bude možnost, se do sportu dále navyšovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Milanu Hniličkovi. Nyní faktická poznámka Mikuláše Ferjenčíka, připraví se Věra Kovářová, poté Jan Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se pokusím jen velmi stručně zareagovat na kolegu Hniličku.

Ten můj návrh je součástí nějakého komplexního úsporného balíčku od Pirátů, který snižuje výdaje rozpočtu zhruba o 8 miliard korun. Tohle je z něj poměrně malá částka. Nicméně se vyjádřím k té kritice.

Do sportu se za této vlády nasypaly obrovské peníze. A myslím, že to asi nikdo ve Sněmovně výrazněji nezpochybňuje, nicméně ten nárůst je tam prostě gigantický, že se to snad možná více než zdvojnásobilo, financování sportu za poslední roky. Takže to je jeden aspekt, který jsme brali v úvahu v té situaci totálního hospodářského propadu. A potom pro nás skutečně hrála extrémní roli ta personální nedůvěra, kterou cítíme k některým svazům, které budou nakonec ty peníze rozdělovat. Prostě lidi jako Berbr, Pelta a další šíbři mají obrovský vliv na to, kam ty peníze půjdou. Na těch okresech se jich všichni bojí, vědí, že když si tyhle lidi znepřátelí, tak je tam ti rozhodčí zaříznou. Tak to prostě v tom fotbale funguje. Já jsem velký fanda fotbalu. Kolegové vědí, že sám hraju. Slavoj Choltice B, to je můj klub. Každopádně prostě nemůžu souhlasit s tím, abychom těm šíbrům sypali další peníze, dokud v tom nedokážeme udělat pořádek. A ten pořádek tam prostě není. Ten pořádek tam není a vy tam sypete další miliony a já s tím prostě nesouhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Juránka. Kolegyně Kovářová vydrží. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, já se vaším prostřednictvím obrátím tady na předřečníka Ferjenčíka.

Chci mu říct, že je úplně mimo. Kvůli tomu vznikla ta sportovní agentura, kvůli přesně těmto věcem. Proto jsem za tu agenturu bojoval. A to, že jste to nepochopil, to je přesně ta vaše chyba. Protože to právě těm šíbrům, o kterých vy mluvíte, bere z ruky tu možnost, aby ty peníze rozdělovali. Kromě toho se podívejte na všechny programy, které vlastně chystá agentura sportu, která funguje teď už jenom proto, že si převzala covid, jinak měla začít fungovat až od 1. ledna. Ale přesto už v tuto chvíli mohu říct, že organizace jsou velmi spokojeny s přístupem, který tam je, a s vysvětlováním, jak se věci mají. Došlo k tomu, že rejstřík jako takový je zcela jasný. Ty peníze jdou přesně podle toho, jaké je rodné číslo, přesně podle toho, jak ten dotyčný cvičí. A já si dovolím říct, že tohle napadání Národní sportovní agentury vůbec není namístě. A přesně ty věci, o kterých vy mluvíte, tak těm se ta agentura vyhýbá, a vy té agentuře chcete sebrat 150 milionů korun. Já si myslím, že tady tohle je naprosto nepřiměřené.

Stojím na straně kolegy poslance Hniličky a chci vám jenom říct, že jestliže budete něco takového tvrdit, řekněte to konkrétně, a to celému sportovnímu prostředí, které tuto záležitost ve své velké většině vítá. Skutečně berte tuto záležitost vážně. A těch 150 milionů převodu nepodpořím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juránkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana kolegy Jana Birkeho, poté Mikuláš Ferjenčík, také s faktickou poznámkou. Kolegyně Kovářová je na čekačce. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát, pane místopředsedo. Já nebudu říkat, kde já kopu nebo za co hraju, to není podstatné. Ale já bych se tady chtěl ne zastat, ale prostě uvést věci na pravou míru.

Můj předřečník, pan kolega Ferjenčík vaším prostřednictvím, tak buďto máte důkaz, tak ho předložte, anebo mlčte. Prostě tohle paušalizování, všechno je špatný, že se tam krade. To tady furt slyšíme a teď to tady používáte vy. To za prvé.

Za druhé. (Poslanec Ferjenčík mluví z lavice.) Teď jste to řekl před chvilkou, že tam jsou ty Peltové a já nevím, někteří jsou dokonce už ve vazbě, pokud se nepletu, i ti druzí - teď si nevzpomenu na toho člověka. (Hlas ze sálu.) Berbr - přesně, děkuji.

Co chci říct, že díky tomu, co vy říkáte, když se tam sníží ty peníze, tak přijdou o ty peníze i obce, které čekají na investiční programy.

A děkuji Milanu Hniličkovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, že v té nejhorší době, v té covidové době, když si to přebíral z MŠMT, to Milan s jeho týmem zvládl, vaším prostřednictvím, a dokonce už i připravil investiční programy, to znamená dřív než MŠMT. Takže Milane, děkuji, vaším prostřednictvím, a pokračuj takhle dál, protože to je způsob, jaký ta agentura má naplňovat.

Děkuji. A takhle to má fungovat. A ne, jak říkáte vy. A to vaše vidění světa já prostě nechápu, pane Ferjenčíku, ale to není nic nového. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou a Milan Hnilička poté také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP