(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana kolegy Skopečka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já zareaguji na paní kolegyni prostřednictvím předsedajícího. Paní kolegyně, přečtěte si, to, co vytvořila paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, neshazujte to na jakoukoliv komisi, tam chodili i naši zástupci a ti vám bezesporu řeknou, že by se pod takovou reformu nepodepsali, respektive že obsahuje některé dílčí úpravy, se kterými bychom mohli souhlasit, ale že jako celek to nelze hodnotit jako reformu. Protože reforma, která prohlubuje problém stávajícího penzijního systému v tom smyslu, že přináší návrhy, které budou stát více, a nepřináší na ně zdroje a de facto hází generaci dnešních třicátníků přes palubu ještě rychleji, než kdybychom nedělali nic a žádnou změnu jsme nepřijímali, tak to opravdu nelze označit za reformu. To je antireforma, to je prohlubování problémů. To je opravdu ještě rychlejší a závažnější házení generace třicátníků přes palubu. Měli jste sedm let na to připravit reformu. Připravili jste paragrafové znění. Nemáte pro to vyjednanou politickou většinu ani ve své koalici, natož v Poslanecké sněmovně. Prostě jste jako sociální demokracie naprosto fatálně selhali.

Co se týče daňového balíčku, paní kolegyně, jak jsem říkal. Od roku 2013 do 2019 400 miliard korun navíc jste měli jako vláda na přerozdělování. Kolik byste ještě chtěli vytahat těm lidem z kapes víc? Vždyť to je přece obrovský balík peněz. S tím jste si mohli zaplatit jakékoliv priority, pokud byste je měli. Protože jste utráceli všude a vždycky, tak nemáte nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě faktická poznámka paní kolegyně Valachové. Stále očekává... Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Tato i předchozí vláda utrácela. Ovšem směrem k lidem, to, co jim předtím předchozí vlády vybraly, a ještě jak jsme utrácely, ty dvě vlády, co sociální demokracie vládne spolu s hnutím ANO, tak to nestačilo, protože pořád jsme na těch důchodech a na těch platech, jak jsme, a vůči ostatní v Evropě, která má mimochodem mnohem vyšší a progresivnější daně, to podle toho vypadá.

Já budu ráda studovat ty návrhy, tak jak mě kolega Skopeček vyzval, a budu pozitivně hledat podporu nejenom v koalici, ale i napříč politickým spektrem pro důchodovou reformu, protože naši senioři si to zaslouží. A to, co zaznělo tady ode mě na pultíku, kolegové a kolegyně, pan kolega Skopeček prostřednictvím předsedajícího je ekonom, tak určitě rád počítá, to jsou fakta. Čísla nejde ošidit. To zaznělo a já věřím, že se nad tím zamyslíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji. A ještě jedna faktická poznámka kolegy Skopečka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Ano, já také řeknu jedno číslo, když máte oblibu v číslech. To číslo je 16 tisíc. A to číslo znamená počet nových státních úředníků. Nemyslím policistů, nemyslím učitelů. Šestnáct tisíc nových státních úředníků, které do státních služeb přijala tato vláda. Za toto, paní ministryně, především utrácíte. Jestli je to pro lidi, nevím. Myslím si, že 16 tisíc státních úředníků by se v době, kdy zaměstnavatelé v soukromém sektoru těžce hledají pracovní zdroje, uživilo v soukromém sektoru, kde by vytvářelo více přidané hodnoty než ve státní správě, kam jste je v tomto obrovském počtu nabrali.

Co se týče toho zdanění, ani v tom, paní kolegyně, nemáte pravdu. Když se podíváte na složenou daňovou kvótu, která za vaší vlády narostla v novodobé historii od roku 1993 na rekordní úroveň a atakuje hranici 37 % hrubému domácímu produktu, tak zjistíte, že Česká republika se v tomto nachází nad průměrem zemí OECD, čili máme nadprůměrné zdanění v rámci vyspělých zemí, díky vaší vládě. Nebo ne díky, ale kvůli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, já vás chci vést k pořádku. Já vím, že státní rozpočet se týká úplně všeho, tedy i důchodů, i daní, ale rád bych tedy, abychom se bavili o státním rozpočtu.

Nyní ještě faktická poznámka paní kolegyně Valachové. Pan kolega Klaus je stále na čekačce. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, budu samozřejmě respektovat vaši výzvu a vrátíme se k tématu. Nicméně poslední poznámka vaším prostřednictvím. Kolega Skopeček mě neošidí tím, že vytasil složenou daňovou kvótu, protože stejně tak jako já dobře ví, že to je zase úplně jiné kritérium než otázka nastavení daňových sazeb a progrese. Ale nechme si to na daňový balíček, příští týden si určitě přijdeme na své.

A pane předsedající, budu respektovat to, že v tuto chvíli máme především za cíl schválit rozpočet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji. Nyní tedy, než dám slovo panu Václavu Klausovi, který je přihlášen do rozpravy, konstatuji došlou omluvu ministra Metnara z jednání do 13 hodin z naléhavých pracovních důvodů.

Nyní pan poslanec Václav Klaus, připraví se Zdeněk Ondráček. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Čeká nás patrně dlouhý den, tak vás dlouho nezdržím. Krátce oznámím stanovisko Trikolóry k tomuto předloženému rozpočtu.

Rozpočet, který je předložen, podle našeho přesvědčení podporuje rozdělení české společnosti. Česká společnost se už v posledních letech čím dál výrazněji dělila na lidi, kteří tento stát živí, kteří pracují, a na tu druhou část, která je státem živena. Během této vlády to prudce akcelerovalo a covid to vyhnal do diametrálních výšin. Tento rozpočet to ještě výrazným způsobem prohlubuje a naše návrhy, aby stát výrazným způsobem zeštíhlil, vyrovnal tu společnost, nebyly akceptovány. To je jedno rozdělení, které přinášíte.

Za druhé tento rozpočet rozděluje občany České republiky na ty, kteří mají nějaké úspory ze své práce a budou trpět, a na ty, kteří žádné úspory nemají, a je jim to víceméně jedno, jak to se státními financemi a s celým bankovním sektorem dopadne. S tím souhlasit také nemůžeme.

Čili Trikolóra v žádném případě toto znění rozpočtu nepodpoří. Zejména i z toho důvodu, že byl zamítnut náš pozměňovací návrh v prvém čtení, ale také z tohoto obecného principu, který jsem zde uvedl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Další v pořadí je přihlášen pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já se na vás obracím s žádostí o podporu jednoho z mých dvou pozměňovacích návrhů, a to pozměňovacího návrhu, kterým jsem z kapitoly rozpočtu, nebo v rámci kapitoly rozpočtu Ministerstva vnitra, jejíž jsem zpravodajem, přesunul 100 mil. korun z položky podpora nestátním neziskovým organizacím, kdy v roce - a kdo si vzpomínáte, kdo jste tady byl v rámci projednávání tohoto rozpočtu v prvním čtení, tak jsem zde na to upozornil, že v roce 2019 bylo v této položce 40 mil. korun, v roce 2020 už byl návrh na 70 mil. korun, ale pozměňovacím návrhem jsme to snížili o 20 mil., takže zůstalo 50. A pro letošní rok se tam počítá s podporou 156,5 mil. korun. To znamená nárůst o více než 100 mil. Já jsem těch 100 mil. v podstatě vzal a v rámci rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra přesunul do dvou položek, a to je do složky Policie ČR a složky Hasičského záchranného sboru na vyplácení tzv. nadtarifů. Nadtarifů, přesčasy, popř. odměny. Chtěl bych vás upozornit, že v tomto covidovém stavu a stavu nouze, a můžete se zeptat sami, je zde řada policistů, kteří jsou zde v budově, kteří jsou zde dneska zadarmo, protože musí tyto hodiny odsloužit, protože je ten nouzový stav, a odslouží je do takzvaných 150 hodin, které jim můžou být takto nařízeny. Takže někteří kolegové zde dneska stojí a mohou se usmívat, protože za celých dvanáct hodin, nebo jak dlouho zde budeme jednat, nedostanou ani korunu. Toto by to mohlo nějakým způsobem napravit, protože bychom přesunuli 80 mld. policistům, což jsou drobné, a 20 mil. hasičům.

Víte, proč mi jde o to, abychom ty peníze přesunuli? Já teď při tom projednávání jsem dostal informaci, že tam je trošku problém, protože ty peníze přicházejí z EU a jsou přímo cíleny na tyto neziskovky. Víte, ten problém tady zmínil už nedávno pan kolega Okamura, kde vlastně zmiňoval problém s některými neziskovkami, které působí v rámci Ministerstva vnitra. A jako jedna z těchto neziskovek byla zmíněna Organizace pro pomoc uprchlíkům. Vzpomenete možná, kdy tato organizace, tato neziskovka, vysoudila pro migranty nebo ty osoby, které zde na území České republiky s neprávem pobývaly, 180tisícové odškodnění za údajně, no vzhledem k tomu, že to bylo odsouzení, tak vynechám slovo údajně, za chybný úřední postup. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP