(12.00 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Víte, mně to přijde velmi divné, že my si zde platíme neziskovky, které v podstatě jdou proti státu, a je jedno, jestli to jsou neziskovky, které působí na Ministerstvu dopravy, Děti Země a další ekologické, ekoteroristické neziskové organizace, anebo jsou to organizace v rámci jednotlivých ministerstev. Mě konkrétně zajímá to Ministerstvo vnitra a nevidím důvod, proč by mělo dojít k navýšení řekněme 300 % proti stavu roku 2020. Kdybychom to převedli do průmyslu, tak je to asi to samé, jako kdybychom řekli, že nám Evropská unie zdarma posílá písek, abychom ho sypali do svých vlastních maziv, a pak se budeme divit, že nám odcházejí naše stroje. Anebo řada z vás je zde z toho zemědělského sektoru, tak kdyby nám Evropská unie posílala zadarmo pesticidy, abychom jimi kropili naše pole, a my se pak budeme divit, že výnosy na našich pěstebních plochách jsou podstatně nižší než všude jinde.

Pokud chceme být - a já se domnívám, že stále jsme - svrchovanou zemí, tak bychom měli sami rozhodovat, které neziskové organizace podporujeme, a řada z nich je velmi kvalitní a velmi si jich vážím za jejich práci, ale nevidím důvod, proč by cíleně Evropská unie měla posílat peníze na podporu některých neziskovek, které potom jdou proti České republice, proti státu.

Tímto bych vás chtěl požádat o podporu a zároveň bych chtěl požádat paní zpravodajku, až budeme o tomto návrhu hlasovat, aby vás na to upozornila, abyste o tom věděli, o čem zde hlasujeme. Chtěl bych i prostřednictvím pana předsedajícího, jestli zde je pan místopředseda výboru pro bezpečnost pan poslanec Žáček, tak věřte, že pokud budete i kolegové z pravicové části hlasovat pro tento návrh, tak se možná dočkáte poděkování od policejního sboru, popřípadě náměstka pro ekonomiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Za klub ČSSD vystoupí pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, paní ministryně, kolegyně, kolegové, napřed prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Skopečkovi. Mám ve zvyku, když někoho kritizuji, tak si napřed uklidím před vlastním prahem. Nekritizujte sociální demokracii a žádnou vládu v České republice, a už vůbec ne ty poslední dvě, že nepřipravila důchodovou reformu, když se to nepodařilo žádné vládě od roku 1989. Vy jste udělali důchodovou reformu 2013 za pana premiéra Nečase a dopadlo to, jak to dopadlo.

Ukazuje se přece jednoznačně, že důchodová reforma, jakékoli korekce v důchodech jako takových vyžadují široký konsenzus mezi všemi politickými subjekty v Poslanecké sněmovně, protože to není zákon, který děláme na dva, na čtyři roky či na osm, ale děláme ho s předstihem na desetiletí. A to je podstata. A jestli dneska ministryně práce a sociálních věcí vykopla, někdo tomu říká důchodové korekce, někdo tomu říká důchodová reforma, a nemají tyhle změny na té částce příjmové, to znamená rozpočtu, tak, aby pokryly veškeré korekce, jasno, tak to znamená, že je to výkop. Je to výkop toho, abychom si všichni uvědomili, že prostě přišel čas, abychom se na důchodové reformě pro občany této země konečně dohodli.

K rozpočtu jako takovému. Bavíme se o deficitu 320 mld. korun a bezesporu všichni z nás víme, že se bavíme o deficitu minimálně 430 mld. korun. Daňový balíček nám přijde 22. 12. na jednání Poslanecké sněmovny a Poslanecká sněmovna bude rozhodovat, jestli navýší následně ten deficit o 110, nebo o 130 mld. Je potřeba tohle říct. Občané České republiky musí vědět, že de facto schvalujeme rozpočet na příští rok, který bude oproti tomu letošnímu o nějakých odhadem 70 mld. pouze menší. Já už jsem ve svém vystoupení při prvním čtení říkal, že se mi tento rozpočet nelíbí, že si myslím, že tam mohly být určité změny na stránce výdajové, ale teď o tom už nemá cenu se bavit, protože první čtení máme za sebou a příjmy a výdaje Sněmovna svým hlasováním jednoznačně stanovila a bavíme se pouze o tom, jestli a jaké pozměňovací návrhy vás, ctěných kolegů včetně mé osoby, dneska budou odhlasovány, či nikoliv a které podpoří Ministerstvo financí, či nikoliv.

Já chci v prvé řadě poděkovat paní ministryni financí, že jsme se dohodli na pozměňovacích návrzích, které budou vnímány jako koaliční, ať je to 100 mld. od kolegyně z ANO na podporu záchranné horské služby, anebo následně můj pozměňovací návrh na 300 mld. na podporu... (Upozornění z pléna.) Omlouvám se - 100 mil. a 300 mil., děkuji, kolego - 300 mil. na podporu živého umění v oblasti kultury v jednotlivých regionech. Kromě toho, že děkuji paní ministryni, chci poděkovat ale vám všem, a to všem politickým subjektům, protože v této Poslanecké sněmovně ze všech politických stran jste za mnou přišli s tím, že tento návrh podpoříte. Velice si toho vážím, ať to byli poslanci za TOP 09, KDU-ČSL, ODS, Piráti, SPD, samozřejmě hnutí ANO, komunistickou stranu. Schválně jsem vás všechny vyjmenoval, protože si toho vážím a chci, aby všichni v této zemi věděli, že i když to byl pozměňovák můj jako sociálního demokrata, že jste to byli vy, ti, kteří jste už dopředu deklarovali podporu tomuto pozměňovacímu návrhu. To znamená, že jde napříč politickým spektrem.

Jsem tomu rád, protože kultura si to zaslouží. Regionální divadla zažívají obrovsky těžkou dobu s ohledem na to, že od března nehrají. Když už se chtěla nadechnout a zahrát si aspoň v omezeném prostředí, tak najednou zase přišel covid, zase je tady pandemie, zas nemohou hrát. V lednu nebudou hrát. Dostáváme se do pozice kdo ví, jestli budou hrát do konce sezóny, to znamená do prázdnin roku 2021. Permanentky, které měli předprodané, museli zrušit. Sponzorské smlouvy nevím, jak by naplnili, když nehráli, to znamená, na premiérách nemohli prezentovat nějaké firmy, které jim přispěly. A proto si myslím, že je velmi důležité, že tyto finanční prostředky pro tyto kulturní instituce živého umění v České republice, v regionech, uvolníme a že, aspoň doufám, přežijí tuto dobu tak, aby potom následně nám to mohly vrátit.

Dnešní den bude o tom, zda ctěná Poslanecká sněmovna odsouhlasí rozpočet na rok 2021, to znamená, jestli menšinová vláda hnutí ANO a sociální demokracie najde další poslanecké strany či jednotlivce k tomu, aby nám pomohli tento rozpočet schválit, anebo zda tento rozpočet neschválíme. Já si teda na rozdíl od paní ministryně myslím, že jednoměsíční skluz v tom smyslu, že by Česká republika byla měsíc v rozpočtovém provizoriu, že bychom to zvládli. Zvládlo by se to na úrovni vlády, myslím si, že by se to zvládlo na úrovni krajů i na úrovni obecních rozpočtů. Jsem přesvědčen o tom, že to bude tedy dnes záležitost buď schválení rozpočtu na rok 2021, anebo v nějakém časovém horizontu, zhruba měsíce a něco, na to, abychom měli další prostor pro vyjednávání a mohli tento rozpočet schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP