(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážený pane premiére, tak na tohleto musím reagovat. Protože vy jste mě před chvílí vyzval - a jmenovitě - aby poslanci SPD odešli ze sálu, abychom byli konstruktivní, aby prošel rozpočet. Tak já vám říkám, že my z žádného sálu odcházet nebudeme, protože vy v rozpočtu dáváte peníze například Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Je to proimigrační neziskovka, stejně jako další proimigrační neziskovky. To je ta neziskovka, u které jsem vás tady před dvěma měsíci vyzýval, abyste se k tomu vyjádřil. Mlčíte celé dva měsíce. A to je ta neziskovka, která zažalovala Českou republiku a vysoudila na českých soudech, na České republice, v zastoupení dvou nelegálních afgánských migrantů 180 tisíc korun na každého z našeho rozpočtu.

Takže vy místo abyste ty peníze škrtl těmhle škodlivým politickým neziskovkám, které otevřeně prosazují migraci do České republiky, tak to neškrtnete, protože jste servilní vůči politice Bruselu. Normálně by se mi chtělo říct, že lezete Evropské unii do zadku. Normálně nás obchodujete v zastoupení Evropské unie, nás deset milionů občanů České republiky, minimálně voliče SPD. Tak škrtněte ty peníze těm proimigračním neziskovkám. A protože to neumíte, tak teď říkáte, že poslanci SPD prý mají odejít ze sálu a že máme být konstruktivní. Tak to tedy ne.

A druhá věc, peníze na nepřizpůsobivé. Už nám tady rok leží novela zákona z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Měli jste dost času na to, aby to prošlo. Zase je to v tom rozpočtu a zase slušní lidé budou doplácet na takzvané nepřizpůsobivé. Já vám říkám, škrtněte to. Včera jsme se na to sešli, SPD předložilo více než 20 pozměňovacích návrhů - a vy jste mi řekl, že ani jeden nepodpoříte.

Takže ten, kdo není konstruktivní, kdo tady blokuje projednání rozpočtu, jste vy, pane premiére. Takhle si to řekněme. Naopak SPD bylo konstruktivní. Chceme se bavit o našich pozměňovacích návrzích, chceme se bavit o tom, který nám prosadíte, ale vy jste prostě úplně zaseklej. A v tom je ten problém.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Bartošek. S faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Pane premiére, byl jsem jeden z těch, které jste vyzval, abych opustil sál. Vy mě nabádáte k tomu, abych nevykonával mandát poslance, abych svoji vůli neprojevil hlasováním. Važte tato slova. Já zde zastupuji své voliče, já zde reprezentuji názor svých voličů. A já odmítám opouštět Sněmovnu jenom kvůli tomu, že nemáte dostatek hlasů pro to, abyste schválili tento rozpočet.

Přípravu státního rozpočtu jste zanedbal, opakovaně jste myslel, že usmlouváte, nebo uplatíte, komunistickou stranu. Řadu měsíců jste promarnil. Místo toho, abyste hledal řešení v přepracování a zreálnění státního rozpočtu, tak jste si myslil, že to jako vždycky nějak dopadne. A ono to vypadá, že jste se mýlil. A také to vypadá, že tento státní rozpočet je dalším krokem k chaosu vaší vlády, kterou vedete, která nepomáhá podnikatelům. Jděte se podívat, jak dnes vypadají restaurace, co ti lidé skutečně řeší.

Jak říkal kolega Kaňkovský, na očkování nejsme připraveni a to, co zde říkáte, není pravda. Zatímco v sousedním Německu se připravují velké haly a jsou připraveni očkovat, vy teprve řešíte vládního zmocněnce. O tom, že to nastane, víte v řádech týdnů. Nic jste pro to neudělal.

Takže mě neomezujte na výkonu mého mandátu. Já to projevím hlasováním o státním rozpočtu a dopředu říkám, že budu hlasovat proti tomuto rozpočtu. Protože to je materiál, který už v tento moment je mrtvý, o kterém i vy víte, že neplatí, a že celým tím rozpočtem lžete České republice a lidem v České republice. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Tereza Hyťhová. Upozorňuji, že ve 12.45 hodin přeruším. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji, já budu velice rychlá. Mě jste sice, pane premiére, nejmenoval, ale jmenoval jste mého předsedu pana Václava Klause. Můžu vás ujistit, že rozhodně nemáme v plánu odejít ze sálu. Naopak budeme tady po celou dobu jednání a hlasování a doufám, že podpoříte také naše návrhy Trikolóry na ušetření nebo na úspory ke státnímu rozpočtu v celkové částce 70 miliard korun, které jsme tady předložili.

Tu vaši výzvu tady považuji za opravdu velmi, až bych řekla, přidrzlou, protože já a všichni ostatní tady máme mandát poslance a nevidím důvod, proč bychom měli odcházet ze sálu, když se řeší rozpočet na rok 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož máme 12.44 a máme ještě jednu přihlášku do faktické, pana poslance Blahy, ale předpokládám, že to bude trošku delší, tak bych přerušil projednávání tohoto bodu do 12.45 a ve 12.45 budeme pokračovat bodem volby...

 

Máme 12.45 a máme bod

 

383.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Volební bod bude dnes velmi jednoduchý a rychlý. Jak jsme se dohodli dnes ráno, je to pouze jeden jediný, a to volba aklamací, hlasováním, změna v orgánech Poslanecké sněmovny. A je to pouze jedna jediná změna. Měli jsme lhůtu do 1. prosince, do 12 hodin.

Volební komise obdržela návrh, který odhlasovala, schválila usnesením per rollam číslo 174 ze dne 1. prosince. V něm konstatujeme, že je navržena rezignace z výboru pro zdravotnictví pana poslance Milana Brázdila za hnutí ANO a proti tomu nominace do výboru pro zdravotnictví pana poslance Adama Vojtěcha, bývalého ministra zdravotnictví, tedy za klub hnutí ANO. Takto je navrženo usnesení.

Pane předsedající, prosím, abyste otevřel případně rozpravu k tomuto bodu. Pokud k rozpravě nebudou přihlášky, tak prosím, abychom standardně jedním hlasováním potvrdili rezignaci a jedním hlasováním novou nominaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám tímto rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa. To znamená, že rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, proveďte nás hlasováním.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, takže prosím první hlasování o návrhu na rezignaci z výboru pro zdravotnictví - pan poslanec Milan Brázdil.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno 105 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní prosím druhé hlasování, nominace do výboru pro zdravotnictví - pan poslanec Adam Vojtěch.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 103 poslanců, pro 92, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a tím jsme tento bod vyčerpali.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tímto jsme se vypořádali s tímto bodem. Děkuji vám, pane předsedo volební komise. Vyhlašuji polední pauzu. (O slovo se hlásí poslanec Faltýnek.) Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych chtěl poprosit své kolegy z klubu ANO k nám na klub. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pokračovat budeme ve 14.30. Pokračování projednávání bodu státního rozpočtu. Poprosím členy organizačního výboru, budeme začínat ve 12.53.

 

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP