(Jednání pokračovalo v 18.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, politické grémium dospělo k jisté dohodě, o které vás informují představitelé vašich klubů. My budeme pokračovat v přerušené rozpravě ve třetím čtení, kde tedy rozprava byla přerušena, a to před faktickou poznámkou pana poslance Stanislava Blahy, který, nevím, jestli je přítomen v sále, pokud ne - a pan poslanec již nemá zájem, děkuji.

V tom případě mám za to, že pak byl přihlášen pan poslanec Volný elektronicky, takže je to vaše. A pak zde eviduji přihlášky paní poslankyně - ne, pozor. To byly s přednostním právem, nemá zájem. A pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek s přednostním právem. Prosím. Poté pan poslanec Volný.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budu velmi stručný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k vývoji situace si dovolím přehlásit se před závěrečným hlasováním. To znamená s přednostním právem klubu po pozměňujících návrzích před závěrečným hlasováním. Teď ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Vaše přihláška, věřím, bude zaznamenána. A nyní pan poslanec Volný jako v tuto chvíli poslední v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Tak děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem si musel teď chviličku vzpomenout na to, co jsem vám vlastně chtěl říct, protože ty pauzy byly opravdu dlouhé.

Takže první, co jsem chtěl říct bohužel nepřítomnému panu premiérovi, který tady oslovil úplně všechny v této Poslanecké sněmovně, ale zapomněl oslovit poslance, který říkal, že ho baví, mého kolegu Mariana Bojka, takže doufám, že tohle nerozhodne o osudu státního rozpočtu.

Rozhodl jsem se vyjít vstříc nabídce pana premiéra, aby tato země nemusela do rozpočtového provizoria, přesně vzhledem k té síle, kterou my s Marianem jako dva poslanci máme. Nemůžeme zabránit tomu, aby tato vláda financovala neziskovky, které vykonávají činnost proti této vládě, které vykonávají činnosti proti hnutí ANO. Já to chápu. Pan Babiš má své zájmy v Bruselu, pan Babiš má své zájmy v Evropské unii a nemůže si dovolit tyto politické neziskovky odstřihnout od peněz, protože by z toho na evropské úrovni měl velké problémy. Nemáme takovou politickou sílu, abychom něco takového mohli prosadit, takže se s tím dokážeme nějakým způsobem smířit, protože dokud v této zemi nebude existovat poctivé hnutí, které skutečně vážně bude uvažovat o tom, že ten politický neziskový sektor postihne, tak se stejně nic nestane a tímto rozpočtem se nic nevyřeší.

Nesouhlasíme také s nákupem vojenského vybavení za desítky miliard korun, zvlášť v období koronavirové krize. Nesouhlasíme s vysíláním našich vojáků na zahraniční mise, kde bohužel bojujeme většinou za cizí zájmy za naše vlastní peníze a za životy našich vojáků a vojaček.

Nicméně máme opravdu jenom ty dva naše hlasy, máme dva naše pozměňovací návrhy. A já tady dávám panu premiérovi veřejnou nabídku, že pokud touto Sněmovnou projde omezení financování politických stran o 50 %, tak podpoříme státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Toto byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. A s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Kubíček. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Na základě dohody z grémia si dovolím navrhnout přerušení tohoto bodu do pátku do devíti hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. O tomto procedurálním návrhu nechám bezprostředně hlasovat. Svolal jsem poslance do jednacího sálu. (Gong.) Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do pátku devíti hodin ráno.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno 92 poslanců, pro 85, proti 6. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento bod jsme přerušili do pátku devíti hodin ráno.

 

Jelikož ostatní body, které máme dnes k projednání, jsou navázané na státní rozpočet, aspoň doufám, že tomu tak je. Není... Není. (Probírá se podkladovými materiály.) Počkejte, já se poradím, než ukončím schůzi úplně. S tím jsem úplně nepočítal.

Prosím, pane poslanče, možná mi poradíte.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já vám jdu poradit tak, že bych si vzal v tuto chvíli pauzu na poradu klubu do devatenácti hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak to nás zachránilo všechny teď, takže děkuji. Přerušuji tedy, nebo končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v devět hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace.

 

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP