(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Omluvy z jednání Poslanecké sněmovny členů vlády: Andrej Babiš do 14.30 z pracovních důvodů, Benešová Marie dopolední jednání - pracovní důvody, Blatný Jan dopolední jednání - pracovní důvody, Brabec Richard - zdravotní důvody, Dostálová Klára od 14.30 - pracovní důvody, Hamáček Jan do 10.30 - pracovní důvody, Karel Havlíček - pracovní důvody, Jana Maláčová do 11 hodin a odpolední jednání - pracovní důvody, Petříček Tomáš do 12 hodin - pracovní důvody, Plaga Robert - pracovní důvody, Schillerová Alena do 11 hodin - pracovní důvody, Toman Miroslav - pracovní důvody, Lubomír Metnar celý jednací den - pracovní důvody.

 

Dnešní jednací den zahájíme bodem

 

492.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

Na pořad jednání 72. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 17 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 10 odpovědí na písemné interpelace. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednání odpovědí na písemné interpelace. První interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož Andrej Babiš je omluven, přerušení tohoto bodu trvá nadále.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Olgy Richterové ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu bydlení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 709. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády není přítomen a je omluven, interpelace se přerušuje rovněž do jeho přítomnosti.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Mikuláše Ferjenčíka ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithia. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 770. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 897. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády Andrej Babiš je omluven, přerušení trvá.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1015. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci kompenzace krajům. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1017. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu, a ministra dopravy Karla Havlíčka, který odpověděl na interpelaci pana poslance Víta Kaňkovského ve věci koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR a procesu hledání vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1075. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Jelikož pan místopředseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, který odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Blahy ve věci zabezpečení železničních přejezdů. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1096. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Jelikož pan místopředseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci pana poslance Jakuba Jandy ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1098. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která odpověděla na interpelaci paní poslankyně Olgy Richterové ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku programu Antivirus. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1107. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Jelikož paní ministryně je omluvena, přerušení trvá.

A tímto konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili... (Rozhovor mimo mikrofon.) Je tady nějaký rozpor, takže počkáme na kontrolu. Takže všechno je v pořádku a já konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců. A jelikož není žádná dohoda v rámci politických klubů, tak přerušuji jednání do 11.00.

 

(Jednání přerušeno v 9.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP