(11.40 hodin)

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji, já jenom technicky. Měl by to být bod 15, 87b odstavec 3d dva. Tam je přímo, mělo by být požadováno to cestovní zdravotní pojištění. Takže pojďme se na to podívat, a pak se ukáže, kdo toto lépe čte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. To je ale věcí samozřejmě jednání ve výborech a v rámci druhého čtení. Kdo dál v rozpravě? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ani zpravodaj, ani pan ministr, budeme se tedy zabývat návrhy, které byly předloženy v rozpravě. První návrh je na zamítnutí návrhu zákona.

Já zagonguji, protože jsem hlučící kolegy a kolegyně požádal, aby diskutovali v předsálí, proto použiji gong. A zároveň vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A v hlasování číslo sto šedesát osm, jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na zamítnutí, ale předtím se ještě hlásí... Pane ministře, otevřete rozpravu, jste si toho vědom? Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Jsem si toho vědom, ale asi je fér tu věc uzavřít s tím pojištěním. Já jsem měl pocit, že kolega Čižinský nás tady tepe za něco, co zavádíme nově, nicméně tak jak jsem byl informován, tak na podmínce předkládat zdravotní pojištění se nemění vůbec nic, to znamená, ten bod, na který vy odkazujete, je již aktuálně platné znění zákona, takže tam my žádné změny neděláme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže pokračujeme v znovuotevřené rozpravě vystoupením pana poslance Jana Čižinského. Pan poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já jsem neříkal, že to zavádíme nově. Já jsem říkal, že to zavádíme nově pro tu skupinu, o které jsem mluvil, pro partnery těch českých občanů. Takže nerozumím tomu, proč tady pan ministr vystupuje a říká, že to špatně čteme, když říkám to, co říkám, a je to úplná pravda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kdo dál v znovuotevřené rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu opět končím. Ptám se znovu, jestli je zájem o závěrečná slova. Už ne, takže můžeme opravdu přistoupit k hlasování o návrzích, které byly podány.

 

Nejdříve návrh na zamítnutí. Rozhodneme v hlasování číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 168. Přítomno 93, pro 14, proti 32. Návrh nebyl přijat, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Pak kolega Kopřiva se hlásí na změnu garančního výboru. Ne, garančního ne. Dobře.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, aby garančním výborem byl výbor pro bezpečnost.

Rozhodneme v hlasování číslo 169, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 169. Z přítomných 95 pro 94, proti nikdo. Garančním výborem je tedy výbor pro bezpečnost. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk jiným výborům. Hlásí se někdo do rozpravy? Ano, pan kolega Kopřiva. Prosím, pane poslanče, jaký máte návrh?

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Já se ještě chci omluvit ctěné Sněmovně, já jsem přeslechl předtím, jak bylo to zkracování, já jsem myslel, že to je na dvacet dnů, ne o dvacet, takže to se omlouvám, že jsme to nemohli tedy zavetovat. A chci tedy navrhnout ještě přikázání k projednání výboru pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, výbor pro evropské záležitosti. Rozhodneme v hlasování číslo 170. Kdo je pro přikázání výboru pro evropské záležitosti? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 170, 95 přítomných, pro 30, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Jiný návrh nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů, tedy na 40 dnů.

Rozhodneme v hlasování číslo 171, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 171. Přítomno 95 poslanců, pro 64, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru, lhůta k projednání byla zkrácena o 20 dnů. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, děkuji zpravodaji a končím bod 118.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 961/ - prvé čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujaly svá místa paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, a než jí udělím slovo, požádám stejně paní poslankyni Lenku Dražilovou, která je navržena jako zpravodajka pro prvé čtení, ale vzhledem k tomu, že organizační výbor určil paní poslankyni Janu Pastuchovou, budeme o nominaci na zpravodajku tohoto tisku Lenky Dražilové hlasovat v hlasování číslo 172, které jsem zahájil a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby zpravodajkou pro prvé čtení byla paní poslankyně Lenka Dražilová z výboru pro sociální politiku, který je navržen jako garanční. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 172. Z 92 přítomných pro 80, proti nikdo. Paní Lenka Dražilová byla schválena jako zpravodaj pro prvé čtení.

 

A teď už požádám paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby se ujala svého úvodního slova. Máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v poslední době hodně mluvíme o tom, jak naše společnost stárne, a přitom jeden z receptů, jak této výzvy jednadvacátého století čelit, je zvýšení porodnosti. Zároveň každý expert na rodinnou politiku ví, a je to prokázáno četnými mezinárodními studiemi, že nejlepší krok, jak pomoci mladým rodinám s dětmi mít více dětí nebo mít vůbec děti, je dostupná předškolní péče zejména pro děti mladší tří let. Těch motivačních věcí je spousta, ale nicméně skutečně je prokázáno, že pokud budou mít rodiče možnost vybrat si, zda chtějí dlouho pečovat, nebo naopak brzy slaďovat práci a rodinu, tak to má největší a nejvyšší pozitivních dopad na porodnost. Ukazuje se to skutečně dlouhodobě.

Proto mám velkou radost, že jsme se dostali k prvnímu čtení návrhu nebo novely zákona o dětských skupinách, nově jeslí, a musím říct, že to znění, které dnes budeme projednávat, je opravdu poctivě vydřený a velmi komplikovaný kompromis na úrovni naší koaliční vlády. Smyslem zákona je, abychom měli systémovou, kvalitní, ale také finančně dostupnou péči pro nejmenší děti, a to nejenom pro ty z bohatších rodin, ale skutečně pro všechny rodiny, které chtějí slaďovat práci a rodinu. Myslím si, že se to podařilo a hlavním důvodem této novely je zavedení stabilního, předvídatelného státního financování, protože jak všichni víte, brzy končí financování z evropských zdrojů, z evropských fondů, a my jsme se zavázali, že po ukončení tohoto programového období najedeme právě na to financování ze státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP