(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou Radek Koten. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo. Dá se říct, že málokdy se stává, že souhlasím s panem ministrem v některých věcech, ale bohužel mu musím dát za pravdu, že je to poměrně velké riziko zneužívání, že si někdo vymyslí, že tady má nějakého příbuzného, a nebude to muset nějak dokládat. A bohužel my si tady musíme chránit svůj prostor a musíme ten zákon nastavit takovým způsobem, abychom si ochránili v České republice náš prostor a nebylo to zneužíváno k tomu, aby se nám sem účelově a naprosto nepodloženě sestěhovávaly rodiny, které spolu nemají absolutně nic společného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní druhé vystoupení kolegy Čižinského. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já jsem si pořád myslel, že mezi ČSSD a SPD přece jenom nějaký rozdíl je, ale to, co tady říkal pan ministr, je vlastně velmi smutné.

Pane ministře, vy jste tady prostřednictvím pana předsedajícího vlastně řekl: než by jeden člověk zneužil, tak to radši zkomplikujeme všem, postihneme všechny. To je opak toho, co je základ právního státu. Prostě pokud je možné, tak nikdo nebrání tomu, aby se skutečně velmi dobře prověřovalo, jestli je pravda, že ten člověk je skutečně rodinným příslušníkům. To tady prostě nikdo neříká, že se to nemá dělat, to se samozřejmě má dělat a má se to pečlivě prověřit, má to prostě být nezpochybnitelné. Skutečně princip, že kdyby nám někdo náhodou proklouzl, tak radši zkomplikujeme život úplně všem, není v souladu s normálním životem. To znamená, pokud na tom trváte, že skutečně je potřeba to zpřísnit pro rodinné příslušníky našich občanů, je skutečně potřeba to zpřísnit a zkomplikovat úplně všem, tak já se s tím nemohu ztotožnit. Vy jste tady nijak neřekl, že jste otevřen tomu, aby se to upravilo, takže skutečně navrhuji zamítnutí jako symbol toho, že komplikovat život našim lidem, kteří si najdou partnera, který za nimi chce přijet, je pro mě skutečně nepřijatelné. A vůbec se nevyjadřuji k tomu, že je možné to zkontrolovat. To přece všichni víme.

A pak ještě k tomu pojištění. Ať si zkusí nějaká těhotná žena najít pojišťovnu, která ji pojistí, když je těhotná, do zahraničí. To, co tady zaznělo, jsou pohádky. Ty pojišťovny vás prostě nepojistí, protože vědí, že se jim to dramaticky nevyplatí, když budou nějaké komplikace. Nelžeme tady. Žádná pojišťovna vás nepojistí, když to nebude prostě v úplně nepřijatelné cenové hranici. Protože když by se potom ten porod zkomplikoval, tak ta pojišťovna v tom prostě strašidelně zahučí. Takže neříkejme tady, že to není problém. Je to problém a budeme tady potom interpelovat. Máme tady konkrétní příklady, kterým se to stalo, že spolu čekali dítě a nemohli spolu být dohromady. A to si skutečně myslím, že je proti přesvědčení mnoha z nás.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vnímám to tak, pane poslanče, že jste dal návrh na zamítnutí zákona? Ano, dobře, poznamenal jsem si.

Nyní zpravodaj v rozpravě a poté, v rozpravě stále, ministr vnitra a místopředseda vlády. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím k panu poslanci Čižinskému. V podstatě jakákoliv změna předloženého materiálu probíhá v rámci takzvaného druhého čtení. A nikdo neřekl, že na to nikdo, nebo výbor pro bezpečnost není připraven. Pokud přinesete pozměňovací návrh, nebo popřípadě bude projednáván i v jiném z výborů, klasický standardní legislativní proces nebrání, abyste něco takového učinil, a rozhodne buď výbor a následně potom Poslanecká sněmovna, jak bude ten konkrétní pozměňovací návrh znít, tak jak to zmínil pan předseda výboru pro bezpečnost, pan poslanec Radek Koten. Má připravený pozměňovací návrh, výbor se s ním bude seriózně zabývat, a buď jeho návrh projde, protože má svou logiku a přikloníme se k němu většinově, anebo neprojde. A nebude to poprvé, že takový nějaký návrh neprojde. A to, že je ve shodě v této věci SPD s Českou stranou sociálně demokratickou, já bych v tom nehledal nic složitého. Tady je odborná materie, o které se bavíme, a ta shoda, která tady je, je jenom dobře, že dokážeme tu shodu najít a nemusíme být za každou cenu vždy ve sporu a ve při.

A co se týká toho pojištění, pokud by tou partnerkou měla být i jiná občanka členského státu Evropské unie, tak ta je přece pojištěna u svého domovského státu a ta pojistka jí platí i na území České republiky. Je-li to občanka z třetí země, z třetího státu, tak se buď pojišťuje, pokud k nám cestuje, což předpokládám, že tak činí, a pokud ne, tak samozřejmě už je to věc jiná. Ale nehledejme v tom ten problém, který tam prostě není. Základem toho je umožnit, řekněme, ty anglické děti, abychom to tak nazvali, po brexitu. A v podstatě náš azylový systém, azylové zákony a zákony o pobytu cizinců jsou nějakým způsobem nastaveny a já si myslím, že jsou nastaveny dobře. A pokud dojde k určitým problémům jednotlivce, tak je vždycky namístě je řešit, ale ta většinová ochrana společnosti je, si myslím, z našeho pohledu důležitější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, vy jste signalizoval ve zpravodajské zprávě otázku lhůty k projednání. Tak vás žádám, abyste se k tomu vyjádřil.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, děkuji. Ještě že mě bedlivě posloucháte, pane předsedající. Po dohodě s předkladatelem navrhuji zkrácení lhůty o 20 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, poznamenal jsem si. Nyní v rozpravě pan ministr vnitra a první místopředseda vlády Jan Hamáček. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já ještě v reakci na kolegu Čižinského. Já jsem během přípravy toho materiálu zaznamenal dvě výhrady. Zaznamenal jsem výhradu tu, že je tam potřeba zdokladovat příjmy, a zaznamenal jsem výhradu, že je možné ty lidi vyhostit. Ale já bych chtěl kolegu Čižinského poprosit, kde tam našel to pojištění. Já vím, že v tom balíku zákonů, které tady řešíme, tak pojištění se řeší v zákoně o azylu, ale to se týká dětí, které jsou narozeny na našem území, ještě jsem to konzultoval se svými úředníky, ale o pojištění jsem tam nic nenašel. Tak jestli to možná nemáte od vašich kolegů zpracováno nějak jinak. Ale já v tomhle zákoně vidím dva problémy, které se můžou diskutovat, a to je vyhošťování a dokladování příjmů, ale o pojištění tam podle mě a mého aparátu není ani čárka. Tak pokud ano, tak se asi omluvím, ale zatím jsem tam nic nenašel.

A u těch dokladů o příjmu a vyhošťování, tak já si myslím, že pokud někdo je dlouhodobým partnerem někoho, žije s ním, tak asi nemá problém zdokladovat příjem, to předpokládám, že je jednoduchá věc. A pokud je tam to vyhoštění, tak to je dáno, a já to řeknu úplně otevřeně, tím, že je tady v podstatě jistá specifická skupina, která se dá nazvat alžírští beach boys, a oni sem samozřejmě na tento titul docestují, a pak se ukáže, že ta láska už není tak velká, a dělají nám tady problémy. Takové lidi je potřeba vyhostit. Já samozřejmě věřím, že to není případ všech, že určitě i na alžírských plážích se může zformovat krásný vztah, ale bohužel ta realita je taková, že na jeden takový krásný vztah je několik desítek problémových. Takže jenom říkám, že pokud se nám ukáže, že tihle se sem na toto dostanou a dělají nám tady problémy, tak pak je potřeba to z hlediska státu řešit.

Takže za mě se snažím vysvětlit tyto dvě výhrady. O pojištění tam nevidím ani čárku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy a ptám se, jestli se do rozpravy někdo hlásí. (Neklid v sále.) Ještě pan kolega Kopřiva, jestli tomu dobře rozumím? Vážení kolegové, projednáváme zákon o pobytu cizinců na území České republiky a debata se tady odehrává i v jiných rovinách. Prosím ty, kteří diskutují něco jiného, tak zásadně v předsálí. A pokud má kolega Kopřiva zájem o vystoupení? (Poslanci Čižinský a Kopřiva spolu debatují.) Tak kdo z vás, vážení? Kolega Kopřiva. Máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Já se omlouvám. My jsme se potřebovali rychle poradit. Jenom jménem klubu Pirátů a KDU-ČSL vetujeme zkrácení lhůt.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nemůžete, protože je o 20 dnů a to je ze zákona nevetovatelné. Můžete vetovat zkrácení o více než 30 dnů. Kolega Čižinský v rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP