(15.00 hodin)
(pokračuje Blaha)

Jste také velký budovatel. Všichni jsme slyšeli o vašem národním investičním plánu a opakovaně i o tom, jak jste rozproudil opravu uherskohradišťské věznice. My to v Hradišti s napětím pozorujeme a věznice se nám opravdu mění před očima. Každý den z ní odpadne nový kus omítky nebo střešní tašky. Je to dechberoucí proces.

A k tomu všemu jste pravdomluvný, skromný a jde vám o štěstí nás všech. Ve vaší rodné zemi vás odmítají odstranit ze seznamu spolupracovníků StB. My Češi ale víme proč. Je to kampaň. Skromnost vám nikdo upřít nemůže. Proč byste si bral na stavbu Čapího hnízda peníze z evropských fondů, kdybyste byl bohatý? Proč by právě Čapím hnízdem neprotekly stamiliony za reklamu jiných vašich firem? Rozhodně ne kvůli krácení daně. Z toho bych vás opravdu nepodezíral.

Pane premiére, mám ale jen jednu zásadní otázku. Myslíte si, že si vás opravdu zasloužíme?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci. Dovolím si podotknout, že interpelace by měly směřovat k věcem v působnosti. Nicméně rozumím. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak pane poslanče, děkuju za pochvalu. Říkáte, že jsem skvělý, tak to je fakt dobrá zpráva.

Vy mě stále interpelujete s tou věznicí. Já jsem vám 8. prosince napsal dopis, kde jsem shrnul ta fakta, kde píšu: Rád bych vám připomněl, že tato jedinečná kulturní památka s pohnutou minulostí chátrá již desítky let a žádná vláda před naším příchodem s tím nic nedělala. Dokonce ani žádná vláda pod vedením ODS, která se podílela na vládě zhruba 12 let. Věznice byla navíc od roku 1991 do 1994 ve vlastnictví vašeho města - minule jste lhal, že nebyla - které již po třech letech nečinnosti to prodalo státu za 16,5 milionu korun.

Až na základě mé návštěvy - protože jsem skvělý, jak říkáte - v květnu 2016 v pozici ministra financí se konečně podařilo dát věci do pohybu. Ano, já jsem viděl ta zvěrstva, co se děla v té věznici. A díky uzavřenému memorandu o spolupráci v roce 2016, které jsem tehdy inicioval, a následně převodu areálu věznice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2017 jsme mohli konečně zahájit přípravy na rekonstrukci této významné památky, o které vy jenom mluvíte, a neudělal jste vůbec nic.

Ještě v témže roce jsme zajistili studii jak využití bývalé věznice, tak i rozmístění jednotlivých státních institucí na území města. V roce 2018 schválila regionální dislokační komise záměr vybudovat v areálu důstojné muzeum totality - nevím, proč jste to neudělali po revoluci hned - a umístit zde okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační službu.

V roce 2019 schválilo Ministerstvo financí investiční záměr na rekonstrukci areálu věznice. Na realizaci přípravných prací již bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 90 milionů korun. Celková částka na rekonstrukci je 436 milionů. - Díky mně, pane kolego, díky mně. Protože jsem skvělý, jak říkáte.

Není pravda, že se ve věci nic neděje. Na jaře letošního roku bylo z areálu věznice vyvezeno 133 tun odpadu a sutě, budova byla rovněž v červenci tohoto roku poprvé v historii kompletně stavebně technicky zaměřena. V současné době v areálu probíhají dva povinné průzkumy, a to stavebně technický a stavebně historický průzkum. Následně bude mimo jiné zpracován archeologický průzkum, připravena dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace provedení stavby a samotná rekonstrukce. Vše na základě transparentních veřejných zakázek. Dokončení rekonstrukce se předpokládá v roce 2028. V podrobnostech odkazuji na harmonogram, který tvoří přílohu dopisu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se veškeré práce snaží maximálně urychlit, nicméně je třeba respektovat právní předpisy s ohledem na to, že se jedná o významnou nemovitou kulturní památku.

Místo vaší kritiky bych naopak očekával poděkování za to - ale vy jste mi vlastně poděkoval - že na rozdíl od mých předchůdců i z řad ODS i na rozdíl od vás jsem učinil a činím reálné kroky k záchraně unikátní památky ve vašem městě, kde jste starosta, a neudělal jste pro to vůbec nic.

Rád bych také připomněl, že město Uherské Hradiště dostává mnohem víc peněz od státu než před mým nástupem do politiky. V roce 2013 získalo město ze státního rozpočtu 115 milionů korun, v roce 2019 už 132,4 milionu korun, přestože jste se na rekonstrukci věznice odmítli finančně podílet. Doufám, že to slyší všichni obyvatelé Uherského Hradiště. Váš primátor se odmítl podílet. Současně nevím, z čeho usuzujete, že stát odmítl vaší žádost o odkoupení věznice. Žádnou takovou žádost neeviduje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Závěrem si vás, vážený pane starosto, dovoluji upozornit na speciální webovou stránku ÚZSVM, která věnuje aktuálnímu dění ve věznici, její historii i plánu do budoucna https://www.uzsvm.cz/vezniceuh. Kontaktní osobou ve věci rekonstrukce bývalé věznice je generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu.

Takže máte to černé na bílém. Já mám ještě tady přehled veškeré korespondence s vaším městem. 30. 11. 2017 jsme vás požádali o vyčíslení finanční částky v korespondenci. 22. 2., to znamená - kolik je to - tři měsíce potom, jsme vás urgovali. Ani za tři měsíce nejste schopen odpovědět. 2. 3. 2018 - (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Pane premiére, opět jste mi neodpověděl na otázku. Já samozřejmě číst umím a ten váš dopis jsem si přečetl a chystám reakci, protože i v něm je spousta nepravdy. Vy pořád zmiňujete, že já jsem nebyl schopen něco opravit. Ta věznice byla prodána státu v 94. roce, protože tady chtěl mít zásadní investiční záměr. Od té doby město nemá žádný vliv na to, co se v tomto objektu vlastněném státem děje. A proč ji zmiňuji? Já ji zmiňuji jenom proto, že ať jsem se vás při interpelacích zeptal na cokoliv, vždy jste mi vyčítal věznici, kterou město prostě nevlastní a jenom hyzdí naši městskou památkovou zónu. Proto ji prostě teď neustále opakuji a zmiňuji.

No a k té otázce. Znovu opakuji. Pane premiére, myslíte si, že si vás zasloužíme?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otázka jasně zazněla. Prosím o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže pane poslanče, vy jste mohl projevit zájem o tu věznici tak, jak jsem tam byl 2016. Proč jste neprojevil zájem? Mohl jste si to vzít do města, ne? Postarat se, když vám to tedy vadí. Takže já to dělám za vás a mě ještě kritizujete. Ona tady je celá korespondence, stálé urgování, neodpovídáte, a tak dále, celá anabáze. A to píšou úředníci, ne já.

A na otázku, jestli si nevím co zaslouží nevím kdo, vám můžu jenom říct, že jsem vám už dávno zaplatil. Protože díky mně jsme dostali 42 miliard navíc, díky mé urputnosti. A to jsem vyjednal pro Českou republiku navíc. A nebudu tady mluvit o tom, jak naši předchůdci vyjednávali v Evropské unii a co tam vyjednali. Téměř nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, budeme pokračovat. Nyní pan poslanec Valenta bude interpelovat ve věci oficiálního postoje České republiky k mezinárodní zdravotnické organizaci. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, dosluhující americký prezident Trump pozastavil financování jediné organizace, která má koordinaci celosvětového boje proti nákaze koronavirem v popisu práce. Podle něj Světová zdravotnická organizace, chcete-li WHO, zásadně pochybila. Nevarovala prý svět včas před šířením koronaviru a údajně stranila čínskému režimu.

Mluvčí OSN Stephan Dujarric uvedl, že Spojené státy podaly generálnímu tajemníkovi OSN formální oznámení, že z WHO vystupují k 6. červenci 2021. Evropská unie ale vyzvala Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí. Obrátila se na ně předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a šéf unijní diplomacie Josep Borrell. WHO musí být nadále schopno řídit mezinárodní reakci na pandemie, tu nynější i ty budoucí. Z tohoto důvodu je účast nezbytná a nutná, uvedli společně v prohlášení.

Ale kde stojíme my jako Česká republika ve vztahu k WHO? Jsme v tomto ohledu tedy v souladu s postoji unie evropské, které jsme členem, nebo spíše inklinujeme k postoji našeho transatlantického partnera, unie americké? Pane premiére, domnívám se, že u nás se začíná rozmáhat politika strkání hlavy do písku místo toho, abychom se k zásadním mezinárodním otázkám a problémům stavěli čelem. Vláda by přitom měla zahraniční postoje země jasně formulovat a zřetelně prezentovat a to se v mnoha případech neděje.

Proč také například mlčíte k zamýšlené anexi palestinských osad na pravém břehu Jordánu? Přitom současně vyčítáme některým ministrům, že potom sdělí svá individuální stanoviska, i když tato samozřejmě nejsou oficiálním postojem celé vlády. Nemyslíte si, že jde již o systémové selhávání vrcholového exekutivního orgánu, kterému vy předsedáte?

Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP